Office Mobile

Synka dokument med SkyDrive

Med Microsoft SkyDrive kan du få åtkomst till dina dokument nästan överallt. Du kan börja arbeta med ett dokument på datorn för att sedan fortsätta med det på telefonen. Du kan också göra tvärtom om du vill. För att komma igång loggar du in på telefonen med ditt Microsoft-konto och går sedan till Office-hubben.

Så här synkar du dokument från SkyDrive med telefonen

 1. Logga in på telefonen med ett Microsoft-konto.

 2. I listan med appar trycker du på Office ikonen Office.

  Du ser då att SkyDrive har lagts till i Platser. Svep till Senaste om du vill se dokument på SkyDrive som du redan har öppnat från någon annanstans. Andra dokument som du nyligen har öppnat på telefonen visas också här.

 3. Öppna ett dokument genom att göra något av följande:

  • Svep till Platser, tryck på SkyDrive, tryck på en mapp och sedan på ett dokument eller en anteckningsbok som du vill öppna.
  • Svep till Senaste och tryck på ett dokument.
 4. Om du inte ser filen du letar efter på SkyDrive kan du göra något av följande i Office-hubben för att söka efter den:

  Om du vill söka efter ett dokument sveper du till Platser eller Senaste, trycker på Sökikonen Sök och skriver sedan in filnamnet. Tryck på det du är intresserad av om du vill öppna och redigera det.
 5. Om du vill söka efter en viss anteckning sveper du till Platser, trycker på SkyDrive och trycker sedan på en anteckningsbok om du vill öppna den i Microsoft OneNote Mobile. Tryck på Sökikonen Sök i OneNote och skriv sedan namnet på anteckningsboken eller avsnittet, en sidrubrik eller ett eller flera ord som kan finnas i anteckningen. Tryck på Retur ikonen Retur och tryck sedan på en anteckningsbok, ett avsnitt eller en sida som du vill öppna.

Obs!

Du kan få tillgång till både dina egna Office-filer och sådana som andra har delat med dig på SkyDrive.
 • När du sparar ändringar i en fil som finns på SkyDrive sparas ändringarna även på SkyDrive.
 • En OneNote-anteckningsbok som är större än 50 megabyte (MB) kan inte synkas till SkyDrive.
 • Så här sparar du ett befintligt dokument på SkyDrive

  Om du redan har ett dokument på telefonen som du har öppnat från ett e-postmeddelande på telefonen eller på en Microsoft SharePoint- eller SharePoint Online-webbplats kan du se det på SkyDrive i telefonen.

  1. Gå till Office-hubben, svep till Platser och tryck sedan på platsen som dokumentet finns på.

  2. Håll ned fingret på dokumentet och tryck på Spara på > SkyDrive.

  Så här sparar du ett nytt dokument på SkyDrive

  1. Gå till Office-hubben och svep till Senaste, tryck på Nyttikonen Nytt dokument > Word eller Excel.

  2. Lägg till det innehåll du vill ha med och tryck sedan på Merikonen Mer > Spara.

  3. Skriv ett namn i rutan Filnamn och tryck på listan Spara på > SkyDrive > Spara.

  Berätta vad du tycker