Kom igång

Hur uppdaterar jag programvaran på telefonen?

Vi släpper då och då programvaruuppdateringar för Windows Phone för att lägga till nya funktioner som ni efterfrågat och för att maximera telefonens prestanda. När en programvaruuppdatering finns tillgänglig för hämtning får du ett meddelande så att du kan ladda ned den direkt till telefonen via en trådlös nätverksanslutning eller en mobildataanslutning. (Telefonen måste 3G eller senare för att ladda ned uppdateringar via en mobildataanslutning.) Om du vill se vilka funktioner och förbättringar som har lagts till i den senaste uppdateringen går du till Uppdateringshistorik för Windows Phone 8.

Skärmen för telefonuppdatering på Windows Phone

Gör så här innan du laddar ned och installerar en uppdatering:

 • Ladda telefonen. Vi utför inte uppdateringen om inte batteriet är tillräckligt laddat.
 • Om du är orolig för mobildataavgifter bör du använda ett trådlöst nätverk och manuellt ladda ned uppdateringen. Mer information finns i Hur kan jag minimera min dataanvändning?
 • Om det inte finns tillräckligt med lagringsutrymme i telefonen för att ladda ned en uppdatering, men det finns ett SD-kort i telefonen kan du kanske göra uppdateringen med hjälp av SD-kortet i stället. Möjligheten att använda SD-kortet för uppdateringen av telefonen beror på telefonens modell och tillverkare.
 • Om SD-kortet inte kan användas för att installera en uppdatering måste det finns tillräckligt med lagringsutrymme i telefonen för att uppdateringen ska kunna göras. Om du försöker uppdatera och du inte har tillräckligt med ledigt utrymme kommer du att uppmanas att gå till Storage Sense och frigöra utrymme. Om du vill kontrollera hur mycket ledigt utrymme du har går du till listan med appar, går till Storage Sense panelen Storage Sense (i Windows Phone 8 går du till Inställningarikonen Inställningar > Telefonlagring). Mer information om hur du frigör utrymme finns i Frigöra utrymme för uppdateringar på min telefon.

Så här hämtar du uppdateringar automatiskt

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningarikonen Inställningar > Telefonuppdatering.

 2. Markera kryssrutan Hämta uppdateringar automatiskt om datainställningarna tillåter det Kryssruteikon.

  Obs!

  Uppdateringarna hämtas inte om datainställningarna på telefonen förhindrar detta. Telefonens dataanvändning kan till exempel begränsas av Data Sense eller av batterisparfunktionen. Mer information finns i Använda Data Sense för att hantera dataanvändning och Få batteriet att räcka längre. (Alla mobiloperatörer erbjuder inte Data Sense.)

Så här söker du efter uppdateringar manuellt

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningarikonen Inställningar > Telefonuppdatering.

 2. Tryck på Sök efter uppdateringar.

Obs!

Windows Phone informerar dig om när nya uppdateringar är tillgängliga. Om du söker manuellt efter en förväntad uppdatering och telefonen verkar vara uppdaterad kan det vara så att uppdateringen ännu inte är tillgänglig för din specifika telefon, mobiloperatör eller marknad.

Tips

Har du en Nokia Lumia-telefon? Gå till webbplatsen för Microsofts mobila enheter och kontrollera om det finns uppdaterad programvara för din telefonmodell.

Så här installerar du en uppdatering

 1. Om telefonen inte är konfigurerad att hämta uppdateringar automatiskt trycker du på Inställningar ikonen Inställningar > Telefonuppdatering och trycker sedan på Hämta när det visas efter att du har sökt efter uppdateringar eller fått ett meddelande om uppdatering.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Visa information och därefter på Installera. Telefonen startar om och uppdateringen installeras.
  • Tryck på Visa information och tryck sedan på Inte nu om du vill gå tillbaka till Inställningar ikonen Inställningar > Telefonuppdatering och installera uppdateringen vid ett senare tillfälle.
  • Tryck på Preferred install time och välj sedan en tid för att installera uppdateringen. (Du kan bara schemalägga uppdateringar efter att ha uppdaterat till Windows Phone 8.1 Update version 8.10.14203.206.)

  Obs!

  Det tar vanligtvis mellan 5 och 10 minuter att installera en uppdatering, men det kan ta längre tid beroende på hur många appar som finns installerade på din telefon.

 3. När telefonen har startats om väntar du en stund medan dina inställningar migreras och trycker sedan på Klart för att slutföra uppdateringen.

Tips

Hängde sig telefonen då den uppdaterades? Kom igång igen genom att starta om telefonen.

Se även

Berätta vad du tycker