Grundläggande funktioner

Hur uppdaterar jag programvaran på telefonen?

Vi släpper då och då programvaruuppdateringar för Windows Phone för att lägga till nya funktioner som ni efterfrågat och för att maximera telefonens prestanda. När en programvaruuppdatering finns tillgänglig för hämtning får du ett meddelande så att du kan hämta den direkt till telefonen via en trådlös nätverksanslutning eller en mobildataanslutning. Om du vill se vilka funktioner och förbättringar som har lagts till i den senaste uppdateringen går du till Uppdateringshistorik för Windows Phone 8.

Gör så här innan du hämtar och installerar en uppdatering:

 • Se till att telefonen är ordentligt laddad så att den inte stängs av under uppdateringen.
 • Om du oroar dig över mobildataavgifter kan du använda ett trådlöst nätverk och hämta uppdateringen manuellt. Mer information finns i Hur kan jag minimera min dataanvändning?.
 • Se till att du har tillräckligt med lagringsutrymme på telefonen för uppdateringen. Om du vill kontrollera hur mycket plats du har kvar går du till listan med appar och sedan till Inställningar ikonen Inställningar > Telefonlagring. Mer information om hur du flyttar saker från telefonen och frigör utrymme finns i Frigöra utrymme för uppdateringar på min telefon.

Så här hämtar du uppdateringar automatiskt

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningarikonen Inställningar > Telefonuppdatering.

 2. Markera kryssrutan Hämta uppdateringar automatiskt om datainställningarna tillåter det Kryssruteikon.

  Obs!

  Uppdateringarna hämtas inte om datainställningarna på telefonen förhindrar detta. Telefonens dataanvändning kan till exempel begränsas av Data Sense eller av batterisparfunktionen. Mer information finns i Använda Data Sense för att hantera din dataanvändning. (Alla mobiloperatörer erbjuder inte Data Sense.)

Så här söker du efter uppdateringar manuellt

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningarikonen Inställningar > Telefonuppdatering.

 2. Tryck på Sök efter uppdateringar.

 3. Frigör utrymme för uppdateringen på telefonen. Om det behövs kan du ta bort appar eller andra större objekt som du inte använder.

Obs!

Windows Phone informerar dig om när nya uppdateringar är tillgängliga. Om du söker manuellt efter en förväntad uppdatering och telefonen verkar vara uppdaterad kan det vara så att uppdateringen ännu inte är tillgänglig för din specifika telefon, mobiloperatör eller marknad.

Så här installerar du en uppdatering

 1. Om telefonen inte är konfigurerad att hämta uppdateringar automatiskt trycker du på Hämta när det visas efter att du har sökt efter uppdateringar eller fått ett meddelande om uppdatering.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Installera, Visa detaljer och sedan på Installera igen. Telefonen startar om och uppdateringen installeras.
  • Tryck på Skjut upp om du vill gå tillbaka till Inställningar ikonen Inställningar > Telefonuppdatering och installera uppdateringen vid ett senare tillfälle.

   Obs!

   Det tar vanligtvis mellan 5 och 10 minuter att installera en uppdatering, men det kan ta längre tid.

  • När telefonen har startats om väntar du en stund medan dina inställningar migreras och trycker sedan på Klart för att slutföra uppdateringen.

Se även

Berätta vad du tycker