Kontakter och e-post

Synka kalendrar och uppgifter

När du konfigurerar ett konto från Outlook eller Windows Live synkas den kalender som är kopplad till det kontot med telefonen och förblir sedan synkroniserad automatiskt. Mer information om hur du konfigurerar konton finns i Konfigurera eller ta bort ett e-postkonto. När kontot har konfigurerats synkas följande avtalade tider med telefonen (dessa inställningar kan inte ändras):

  • Enskilda (inte återkommande) avtalade tider från de senaste två veckorna.
  • Alla kommande enskilda avtalade tider.
  • Alla återkommande avtalade tider som förekommer inom de två senaste veckorna eller någon gång i framtiden.

Uppgiftslistan på telefonen synkas automatiskt med uppgiftslistan i Windows Live eller Outlook, beroende på vilket konto du använder för att skapa uppgiften. Mer information om uppgifter finns i Skapa, redigera eller ta bort en uppgift.

När du konfigurerar ett konto från en annan tjänst, kan du eventuellt synka den kalender som är kopplad till det kontot genom att göra följande:

  1. Gå till startskärmen, svep åt vänster till listan med appar, tryck på Inställningar ikonen Inställningar och sedan på E-post + konton.

  2. Tryck på kontonamnet och välj sedan Kalender för att synka kalendern med telefonen.

  3. Tryck på Klart ikonen Klart.

Om du använder en Outlook-kalender utan Microsoft Exchange kan du inte synka kalendern med telefonen. Du kan emellertid flytta innehållet från kalendern till Windows Live och sedan synka din Windows Live-kalender med telefonen. Mer information finns i självstudiekursen Synka Outlook-kontakter och -kalendrar med Windows Phone 7 i Microsoft Support.

Visa flera kalendrar

I Windows Phone finns stöd för flera Exchange ActiveSync-konton (EAS-konton). Om du har flera kalendrar från olika tjänster (till exempel Exchange eller Windows Live) kan du se allihop samtidigt på telefonen. De olika kalendrarna representeras av olika färger.

Kalendrar med flera konton och möten
Kalendrar från tre olika konton

Du kan även visa flera underkalendrar i ditt Windows Live-konto. Om du vill visa eller dölja underkalendrar går du till Kalender, trycker på Merikonen Mer > Inställningar och aktiverar eller inaktiverar sedan varje kalender.

Om du har konfigurerat ett Facebook-konto på telefonen visas dina Facebook-evenemang i kalendern. Om du får många Facebook-inbjudningar kan du göra kalendern mer lättläst genom att filtrera ut evenemang du inte har svarat på. I Kalenderinställningar trycker du på Visa endast Facebook-evenemang som jag har svarat på.

Obs!

När du konfigurerar ett Google-e-postkonto på telefonen kanske inte kalendrarna synkroniseras till telefonen, beroende på vilken version av programvaran Windows Phone 7 som är installerad på telefonen. Mer information finns i Vanliga frågor och svar om att synka e-post, kontakter och kalendrar för Google.

Relaterade ämnen

Berätta vad du tycker