Grundläggande funktioner

Återställa en säkerhetskopia till telefonen

När du uppdaterar telefonen med hjälp av Zune på den primära datorn säkerhetskopieras telefonens programvara och inställningar automatiskt. Om du får problem med telefonen efter en uppdatering kan du återställa den med säkerhetskopian som skapades före uppdateringen.

Obs!

 • När du ansluter telefonen till en dator för första gången skapar Zune automatiskt ett primärt synkförhållande mellan telefonen och datorn. Andra datorer som du ansluter till efter det får ett gästsynkförhållande med telefonen. På den primära datorn sparas information om den länkade telefonen och alla inställningar och historik på den. Detta innebär att en säkerhetskopia av telefonen endast sparas på den här datorn under uppdateringsprocessen. Information om hur du ändrar kopplingen mellan telefonen och den primära datorn finns i Så här synkroniserar du din Zune-spelare eller Windows Phone 7.
 • För att kunna skapa eller återställa en säkerhetskopia i Windows Phone 7 måste du ha Zune, som endast är tillgängligt för PC.

Vad återställs?

Alla dessa funktioner återställs automatiskt (under förutsättning att de togs med i den senaste säkerhetskopieringen av programvaran):

 • Kontoinställningar för e-post och sociala nätverk. Efter återställningen synkar telefonen e-post, kontakter och kalendermöten som hör till dina konton.
 • Andra systeminställningar, inklusive dina inställningar av tema, låsskärm, bakgrund och dataanslutningar.
 • Appar. Alla appar du köpt har du fortfarande kvar. I vissa fall måste du däremot ladda ned dem igen (men du behöver inte betala för dem). En lista över appar du köpt finns i Min telefon-avsnittet i windowsphone.com. Mer information finns i Ta bort eller installera om appar.
 • Bilder
 • Musik
 • Videoklipp
 • Dokument

Om du tidigare överfört filer till OneDrive (tidigare SkyDrive) är de fortfarande tillgängliga för dig.

Vad återställs inte?

När du återställer telefonen kan det hända att du förlorar vissa saker som är nya eller som har ändrats sedan telefonen senast säkerhetskopierades (det vill säga när du senast installerade en telefonuppdatering). Det betyder att du kan förlora textmeddelanden, ringsignaler, musik du laddat ned och inställningar som du ändrat sedan den senaste säkerhetskopieringen.

Om du använder Outlook utan Exchange kanske de kontakter som du har lagt till nyligen inte återställs. Mer information finns i Importera kontakter från en dator.

För de appar du har installerat återställs inga data eller inställningar som du har lagt till eller ändrat. Detta gäller oavsett om du köpt apparna från telefonen eller från datorn. Utvärderingsversioner av appar kan inte återställas, men du kan installera om dem på telefonen från Marketplace.

Att tänka på när återställningen pågår

 • Det går inte att ringa eller ta emot samtal på telefonen.
 • Använd inte telefonen och koppla inte loss den från datorn förrän återställningen har slutförts. Ett meddelande visas när det är säkert att koppla från telefonen.

Återställa en säkerhetskopia med hjälp av datorn

Innan du börjar ska du göra följande:

 1. Notera alla ändringar du har gjort sedan den senaste uppdateringen, så att du vet vad du behöver göra senare för att konfigurera telefonen så som du vill ha den.

 2. Kontrollera att du installerar säkerhetskopian från den primära datorn, där du installerat den ursprungliga uppdateringen.

 3. Förbered telefonen och den primära datorn. Mer information finns i Frigöra utrymme på datorn för telefonuppdateringar och Frigöra utrymme för uppdateringar på min telefon.

 4. Anslut telefonen till den primära datorn med den USB-kabel som levererades med telefonen.

 5. Gå till Zune och klicka på Inställningar > Telefon > Uppdatera.

 6. Klicka på Återställ.

 7. Följ instruktionerna på skärmen i Zune.

När du har slutfört de här stegen återställs telefonen till den senaste tillgängliga återställningspunkten. Det här datumet visas till höger om knappen Återställ.

Obs!

 • Om du har ändrat PIN-koden efter den senaste programvaruuppdateringen på telefonen måste du ange den tidigare PIN-koden för att låsa upp telefonen när den har återställts.
 • Även om du kan använda Zune för att när som helst synka musik, bilder och videoklipp från telefonen till datorn kan du inte använda dessa program för att manuellt säkerhetskopiera telefonens programvara eller inställningar. Säkerhetskopiering är en automatisk process som bara sker när du installerar en telefonuppdatering.

Se även

Berätta vad du tycker