Grundläggande funktioner

Tillgänglighet för funktioner och tjänster

Funktioner och tjänster i Windows Phone kan upplevas olika beroende på en mängd faktorer, däribland språk, språkinställningar, mobiloperatör, maskinvarutillverkare, telefonmodell och operativsystemets version. I den här artikeln beskrivs några av de viktigaste skillnaderna du kan stöta på. Det här är inte någon fullständig lista över alla funktioner som kan skilja sig åt och listan kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Språk

Visning. Följande visningsspråk stöds: Danska, engelska (brittisk och amerikansk), finska, franska, grekiska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, malajiska, nederländska, norska (bokmål), polska, portugisiska (Brasilien och Portugal), ryska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska. Vilka visningsspråk som ingår i din telefon avgörs av din mobiloperatör eller telefontillverkare.

Skärmtangentbord. Följande språk för skärmtangentbordet stöds: Danska, engelska (brittisk och amerikansk), finska, franska, grekiska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, malajiska, nederländska, norska (bokmål), polska, portugisiska (Brasilien och Portugal), ryska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska och ungerska. Dessa inmatningsspråk finns på alla telefoner, oavsett vilka visningsspråk som din mobiloperatör eller telefontillverkare har valt att ta med.

Textförslag. Följande språk för skärmtangentbordet har även stöd för textförslag: Danska, engelska (brittisk och amerikansk), finska, franska, grekiska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, malajiska, nederländska, norska (bokmål), polska, portugisiska (Brasilien och Portugal), ryska, spanska, svenska och tyska.

Appar

Köp av appar. Du kan köpa appar i följande länder/regioner: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Danmark, Filippinerna, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kina, Korea, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Peru, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. Tillgängligheten på appar, priser och vilka språk som stöds skiljer sig mellan olika länder/regioner.

Musik, videoklipp och poddsändningar

I vissa länder/regioner har du tillgång till musik, videoklipp och poddsändningar från Zune Marketplace. Du kan göra en del eller allt av följande, beroende på var du bor:

  • Köpa musik
  • Hyra musik med en Xbox Music Pass-prenumeration (endast tillgängligt i Australien, Frankrike, Italien, Kanada, Spanien, Storbritannien och USA)
  • Köpa eller hyra videoklipp via Zune på din PC
  • Hämta poddsändningar
  • Använda Smart DJ (endast tillgängligt i Australien, Frankrike, Italien, Kanada, Spanien, Storbritannien och USA)

xbox.com finns mer information om vad som är tillgängligt på Zune Marketplace där du befinner dig. Mer information om hur du använder Zune Marketplace och Smart DJ finns i Vanliga frågor och svar om musik och videoklipp.

Sök

Bing-sökning. Bing-sökning (som nås via telefonens sökknapp) är tillgängligt i följande länder/regioner: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Filippinerna, Finland, Frankrike, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kina, Korea, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Peru, Portugal, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, USA och Österrike. I vissa fall kan telefontillverkare och mobiloperatörer konfigurera sökknappen till en lokal söktjänst.

Lokal sökning. Lokala sökresultat (som visas som en pivot i Bing-sökresultat) är tillgängligt i följande länder/regioner: Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA.

Bildsökning. Bildsökresultat (som visas som en pivot i Bing-sökresultat) är tillgängligt i följande länder/regioner: Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, USA och Österrike.

Musiksökning. Musiksökresultat är tillgängligt i följande länder/regioner: Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och USA.

Vision-sökning. Vision-sökresultat är tillgängligt i följande länder/regioner: Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, USA och Österrike.

Röstsökning. Röstsökresultat är tillgängligt i följande länder/regioner: Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och USA.

Kartor

Kartor. Kartor är tillgängligt i följande länder/regioner: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike.

Närområde. Närområde (en funktion som nås via startskärmen, Bing-sökning och Kartor) är tillgängligt i följande länder/regioner: Australien, Frankrike, Storbritannien och USA (engelska).

Trafik. Trafikinformation från Bing är bara tillgänglig i USA (engelska).

Tal

Hitta och Sök. Talkommandon för ”Hitta” och ”Sök” (används för att söka på webben med rösten) är tillgängligt i följande länder/regioner: Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA.

Öppna och Starta. Talkommandon för ”Öppna” och ”Starta” (används för att starta en app med rösten) är tillgängligt i följande länder/regioner: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och USA.

Ring. Talkommandot för ”Ring” (används för att ringa någon i kontaktlistan eller för att slå ett telefonnummer) är tillgängligt i följande länder/regioner: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och USA.

Röst-till-text. Du kan använda rösten för att diktera textmeddelanden i följande länder/regioner: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och USA.

Nätverk

Trådlösa nätverk. Mobiloperatören eller maskinvarutillverkaren kan välja att inte ta med stöd för trådlösa nätverk. Mer information finns i Ansluta till ett trådlöst nätverk.

Delad Internetanslutning. Mobiloperatören eller maskinvarutillverkaren kan välja att inte ta med stöd för trådlösa nätverk. Mer information finns i Dela en anslutning.

Bluetooth. Mobiloperatören eller maskinvarutillverkaren kan välja att inte ta med stöd för Bluetooth. Mer information finns i Koppla telefonen till ett Bluetooth-tillbehör.

Övrigt

Minne (RAM). Urvalet av appar och funktioner kan vara begränsat på telefoner med 256 MB systemminne (RAM). Om du vill ta reda på om telefonen har 256 MB minne går du till startskärmen, sveper åt vänster, trycker på Inställningar och sedan på Om. Där letar du efter information om att telefonen har 256 MB i minne.

Xbox LIVE-tjänsten. En lista över länder/regioner där Xbox LIVE-tjänsten stöds finns på xbox.com.

Visuell röstbrevlåda. Visuell röstbrevlåda är inte tillgänglig för alla mobiloperatörer. Mer information finns i Lyssna av röstmeddelanden.

Gruppmeddelanden. Mobiloperatören eller maskinvarutillverkaren kan välja hur den här funktionen ska konfigureras. Mer information finns i Skicka ett meddelande.

Kamerafokus. Mobiloperatören eller maskinvarutillverkaren kan välja att inte ta med stöd för anpassat fokus (möjlighet att fokusera på den punkt du trycker på). Mer information finns i Ta en bild eller spela in ett videoklipp.

TTY. Mobiloperatören eller maskinvarutillverkaren kan välja att inte ta med stöd för TTY (även kallad teletypewriter, texttelefon eller telekommunikationsenhet för döva eller hörselskadade). Mer information finns i Använda telefonen med en TTY.

Tryck på ett telefonnummer. I en del länder eller regioner kan du trycka på ett telefonnummer i en text för att ringa det numret.

Obs!

  • För en del av de funktioner och tjänster som beskrivs ovan krävs den senaste versionen av Windows Phone. Om den senaste versionen av Windows Phone inte redan finns på telefonen är det möjligt att du kan installera den. Mer information finns i Vanliga frågor och svar om telefonuppdateringar.

Berätta vad du tycker