Grundläggande funktioner

Säkerhetskopiera dina saker

När du loggar in med ditt Microsoft-konto på din Windows Phone kan du aktivera en tjänst som gör att saker sparas automatiskt i molnet så att du har en säkerhetskopia om något händer med telefonen.

Mer information om att återställa en säkerhetskopia finns i Återställa en säkerhetskopia till min telefon.

Vad sparas?

Du styr själv över hur telefoninställningar, sms, foton och videoklipp sparas. I listan med appar går du till Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopia.

Listan med appar + inställningar

En av de svåraste sakerna med att ersätta en borttappad telefon, eller att uppgradera telefonen, är att återställa dina konton och inställningar precis som du vill ha dem på den nya telefonen. Du kan säkerhetskopiera alla möjliga saker för att göra processen lättare, till exempel:

 • Listan med appar som du har installerat på telefonen.
 • Din samtalshistorik.
 • Din temafärg.
 • Dina konton som du har ställt in på telefonen.
 • Dina Internet Explorer-favoriter.
 • Inställningar från din telefon, till exempel för foton, meddelanden, e-post och konton, position, Internet Explorer, låsskärmen, Tal med mera.

Obs!

 • Telefonen kommer att vänta på en trådlös nätverksanslutning för att automatiskt spara säkerhetskopior. Om du inte ansluter till ett trådlöst nätverk under en vecka sparas alla ändringar som görs i listan med appar och inställningar via en mobildataanslutning.
 • Med säkerhetskopiering sparas apparna på telefonen, men ingen information som hör till apparna sparas.
 • Startskärmen återställs till standarduppsättningen med fästa paneler när du återställer.

Så här aktiverar och inaktiverar du säkerhetskopiering av inställningar

 1. I listan med appar trycker du på Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopia.

 2. Tryck på Applista + inställningar och aktivera eller inaktivera säkerhetskopieringen.

Så här tar du bort en säkerhetskopia av inställningar

 1. I listan med appar trycker du på Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopia.

 2. Gå till Applista + inställningar, tryck på Avancerat och tryck sedan på Ta bort.

SMS

Du kan spara sms- och mms-meddelanden i molnet automatiskt. På det här sättet kan du återställa alla dina meddelanden när du konfigurerar telefonen nästa gång du skaffar en ny Windows Phone. När du tar bort meddelanden från telefonen tas de även bort från molnet, så att allt synkroniseras ordentligt.

Så här aktiverar och inaktiverar du säkerhetskopiering av sms

 1. I listan med appar trycker du på Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopia.

 2. Tryck på sms och aktivera eller inaktivera Säkerhetskopiera sms.

Obs!

När du inaktiverar säkerhetskopiering tas inte tidigare sparade meddelanden bort. Om du vill ta bort meddelanden från molnet måste du aktivera säkerhetskopiering och ta bort meddelandena från din telefon.

Foton och videor

Du kan automatiskt överföra dina foton till SkyDrive och hämta dem senare på vilken dator eller enhet som helst som är ansluten till Internet. (Ditt dataabonnemang kan komma att användas, vilket du kan debiteras för.)

Så här aktiverar och inaktiverar du automatisk överföring av foton och video

 1. I listan med appar trycker du på Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopia.

 2. Tryck på Foton och gör sedan något av följande:

  • Tryck på Överför inte om du inte vill att foton och video ska överföras automatiskt.
  • Tryck på Bra kvalitet om du vill att foton och video ska överföras automatiskt med en upplösning som innebär att filerna tar mindre plats på SkyDrive.
  • Tryck på Bästa kvalitet om du vill att foton och video ska överföras automatiskt med bästa möjliga upplösning.

Obs!

 • Du behöver en anslutning till ett trådlöst nätverk för att automatiskt överföra video och foton av bästa kvalitet.
 • Om du väljer Bästa kvalitet överförs endast foton på 10 megapixel eller mindre. Om du vill överföra större foton från telefonen måste du använda Utforskaren (om du har en PC) eller Windows Phone-appen för Mac (om du har en Mac). Mer information om hur du gör det finns i Synka foton och videoklipp med hjälp av datorn.

Berätta vad du tycker