Inställningar + anpassning

Säkerhetskopiera dina saker

När du loggar in med ditt Microsoft-konto på din Windows Phone kan du aktivera en tjänst som gör att viktiga saker sparas automatiskt i molnet så att du har en säkerhetskopia om något händer med telefonen.

Du kan välja hur telefonen ska säkerhetskopiera dina appar, inställningar, sms, foton och videor. I listan med appar går du till Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopia.

Mer information om att återställa en säkerhetskopia finns i Återställa en säkerhetskopia till min telefon.

Anteckningar

Appar + inställningar

En av de svåraste sakerna med att ersätta en borttappad telefon, eller att uppgradera telefonen, är att återställa dina konton, appar och inställningar precis som du vill ha dem på den nya telefonen. Du kan säkerhetskopiera alla möjliga saker för att göra processen lättare, till exempel:

 • Appar som du har installerat på telefonen, samt sparad information i apparna.
 • Lösenord till dina konton.
 • Din samtalshistorik.
 • Utseende och temafärg för startskärmen.
 • Konton som du har konfigurerat i telefonen.
 • Dina favoriter i Internet Explorer.
 • Anpassade ord som du har lagt till i telefonens ordlista.
 • Inställningar för andra saker i telefonen som foton, meddelanden, e-post och konton, låsskärm, talegenskaper etc..

Obs!

 • Telefonen väntar tills den har en trådlös nätverksanslutning och är ansluten till en strömkälla innan den automatiskt skapar en ny säkerhetskopia.
 • Du kan göra en manuell säkerhetskopiering när du vill – gå till Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopiera > Appar + inställningar och aktivera sedan Säkerhetskopiera inställningar kontrollikonen Växla och tryck på Säkerhetskopiera nu.
 • Efter tre veckor utan säkerhetskopiering kommer telefonen uppmana dig att göra en ny.

Så här säkerhetskopierar du appar och inställningar

 1. I listan med appar trycker du på Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopia.

 2. Tryck på Appar + inställningar.

 3. Säkerhetskopiera inställningarna genom att aktivera Säkerhetskopiera inställningarkontrollikonen Växla.

  När du säkerhetskopierar apparna kontrollerar du att Säkerhetskopiera inställningar är aktiverat. Aktivera sedan Säkerhetskopiera apparkontrollikonen Växla.

Så här tar du bort säkerhetskopieringar

 1. I listan med appar trycker du på Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopia.

 2. Tryck på Appar + inställningar, tryck på Hantera säkerhetskopior (kallades Avancerat i Windows Phone 8) och gör något av följande:

  • Om du vill ta bort hela säkerhetskopieringen markerar du kryssrutan Säkerhetskopiera inställningar och trycker sedan på Ta bort.
  • Om du endast vill ta bort appdata avmarkerar du kryssrutan Säkerhetskopiera inställningar, markerar kryssrutan Säkerhetskopiera appar och trycker sedan på Ta bort.

  Tips

  När du tar bort säkerhetskopior på din telefon tas bara den lokala kopian bort. Du kan ta bort säkerhetskopior permanent från OneDrive (kallades tidigare SkyDrive). Logga in på ditt OneDrive-konto och gå till Inställningar > Alternativ > Enhetsinställningar. En lista med dina säkerhetskopior visas och du kan ta bort de du vill.

SMS

Du kan säkerhetskopiera sms- och mms-meddelanden i molnet automatiskt. På det här sättet kan du återställa alla dina meddelanden när du konfigurerar telefonen nästa gång du skaffar en ny Windows Phone. När du tar bort meddelanden från telefonen tas de även bort från molnet, så att allt synkroniseras ordentligt.

Så här aktiverar du säkerhetskopiering av sms

 1. I listan med appar trycker du på Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopia.

 2. Tryck på sms och aktivera eller inaktivera Säkerhetskopiera sms.

Obs!

 • Om du stänger av säkerhetskopieringen kommer tidigare sparade sms- och mms-meddelanden inte att tas bort. Om du vill ta bort meddelanden från molnet måste du aktivera säkerhetskopiering och ta bort meddelandena på din telefon.
 • I Windows Phone 8 kan du även aktivera och inaktivera Säkerhetskopiering av chatt.

Foton och videor

Du kan automatiskt överföra dina foton och videor till OneDrive och hämta dem senare på vilken dator eller enhet som helst som är ansluten till Internet. (Ditt dataabonnemang kan komma att användas, vilket du kan debiteras för.)

Så här aktiverar du automatisk överföring

 1. I listan med appar trycker du på Inställningar ikonen Inställningar > Säkerhetskopia.

 2. Tryck på Foton + videor och välj något av följande för dina foton och videor:

  • Tryck på Överför inte om du inte vill att foton och videor ska överföras automatiskt.
  • Tryck på Bra kvalitet för att automatiskt överföra dina bilder med en upplösning som använder mindre data och lagringsutrymme på OneDrive. (Det här alternativet är inte tillgängligt för videor i Windows Phone 8.1.)
  • Tryck på Bästa kvalitet för att automatiskt överföra foton eller videor med bästa möjliga upplösning.

  Obs!

  Du behöver en trådlös nätverksanslutning för att automatiskt kunna överföra video och foton av bästa kvalitet.

Berätta vad du tycker