E-post + kalender

Konfigurera eller ta bort ett e-postkonto

Vissa e-postkonton inkluderar inte bara e-post, utan även kontakter, kalendrar, uppgifter och andra funktioner som kan visas på din Windows Phone när du lägger till kontot. Du kan lägga till så många konton du vill, men du behöver vara extra uppmärksam på vilket e-postkonto du konfigurerar först för ditt Microsoft-konto.

Obs!

Om dina kontakter finns lagrade i Outlook (Office-programmet, inte Outlook.com) på datorn måste du kanske importera dem till ett Microsoft-konto eller till en annan onlinetjänst innan du kan synka dem med telefonen. Mer information finns i Importera kontakter till min nya telefon.

Så här konfigurerar du det första Microsoft-kontot på telefonen

Det första Microsoft-kontot du lägger till är det konto du kommer att använda för att hämta appar, få din spelarpoäng och avatar för Xbox, spela Xbox-musik och göra andra saker på telefonen som kräver ett Microsoft-konto. Det är viktigt att ange rätt Microsoft-konto första gången du loggar in. Annars är det inte säkert att du får de Microsoft-fördelar som passar dig bäst. Se guiden för att välja Microsoft-konto (endast på engelska) eller Vilket Microsoft-konto bör jag använda? för att få hjälp med att bestämma vilket du ska använda, ifall du har flera konton.

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningar ikonen Inställningar och tryck sedan på E-post + konton.

 2. Tryck på Lägg till ett konto > Microsoft-konto > Logga in.

 3. Ange e-postadress och lösenord för det Microsoft-konto du vill använda på telefonen och tryck sedan på Nästa.

  Obs!

  • När du väl har lagt till ett Microsoft-konto på telefonen kan du inte ändra det utan att återställa telefonen. Se därför till att du väljer det konto du vill använda i fortsättningen. Läs informationen i Vilket Microsoft-konto ska jag använda? om du behöver hjälp med att välja.
  • Om du konfigurerar några andra konton, som Hotmail, Live.com eller Outlook.com, på telefonen så kommer foton i dessa konton inte att synkas med telefonen och du kan inte använda dessa konton för att spela Xbox-spel eller använda Xbox Music.
 4. Om tvåstegsverifiering är konfigurerat för ditt Microsoft-konto kan du bli ombedd att verifiera din identitet innan du fortsätter. Följ anvisningarna för att få en kod. Se Varför får jag sms från Microsoft? för mer information.

 5. Om du vill säkerhetskopiera foton, sms, telefoninställningar och appdata i molnet trycker du på Ja.

  E-postmeddelanden, kontakter, kalender, foton, feeds och synkade lösenord på ditt Microsoft-konto kommer att synkas till telefonen och en panel läggs till på startskärmen för e-postmeddelanden. Om du inte använder kontot för e-post kan du ta bort panelen.

Så här konfigurerar du ett Outlook.com-, Hotmail- eller Live.com-konto

När du har konfigurerat ditt första Microsoft-konto kan du lägga till andra för att även få e-post, kontakter och kalendrar från de kontona på din telefon.

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningar ikonen Inställningar och tryck sedan på E-post + konton.

 2. Tryck på Lägg till ett konto > Outlook.com > Anslut.

  Obs!

  Om du inte ser alternativet Outlook.com innebär det att du inte har loggat in med något Microsoft-konto på din telefon än. Gör detta genom att följa anvisningarna i det första avsnittet ovan.

 3. Ange e-postadress och lösenord och tryck på Logga in.

 4. Om tvåstegsverifiering är konfigurerat för kontot kan du bli ombedd att verifiera din identitet innan du fortsätter. Följ anvisningarna för att få en kod. Se Varför får jag sms från Microsoft? för mer information.

Så här konfigurerar du ett Google-konto

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningar ikonen Inställningar och tryck sedan på E-post + konton.

 2. Tryck på Lägg till ett konto > Google > Anslut.

 3. Ange e-postadress och lösenord och tryck på Logga in.

 4. Tryck på Acceptera.

  Din e-post, dina kontakter och kalendern från ditt Google-konto synkas nu till telefonen.

  Obs!

  • Om du har ett Google Apps-konto måste du konfigurera det på ett annat sätt. Gå till Inställningar > E-post+konton och tryck på Lägg till ett konto > Avancerat. Skriv ditt användarnamn och lösenord, tryck på Nästa och se till att du trycker på Exchange ActiveSync. När du ombeds ange din server skriver du m.google.com. Mer vägledning hittar du i Ange e-postkontoinställningar manuellt (avancerat) nedan.
  • Får du ett felmeddelande när du försöker konfigurera ett Google-konto på telefonen? Läs mer

Så här konfigurerar du ett Yahoo! Mail-konto

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningar ikonen Inställningar och tryck sedan på E-post + konton.

 2. Tryck på Lägg till ett konto > Yahoo! Mail.

 3. Ange e-postadress och lösenord och tryck på Logga in.

  E-posten från ditt Yahoo! Mail-konto synkas med telefonen.

Så här konfigurerar du ett Microsoft Exchange- eller Office 365-konto för e-post

Du kan konfigurera e-postkonton på en Microsoft Exchange-server (många arbetskonton använder detta), konton som använder Exchange ActiveSync (inklusive Outlook Web App) och Office 365-konton.

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningar ikonen Inställningar och tryck sedan på E-post + konton.

 2. Tryck på Lägg till ett konto > Exchange.

 3. Ange e-postadress och lösenord och tryck på Logga in. Om telefonen hittar dina kontoinställningar synkas din e-post, din kalender och dina kontakter med telefonen och du kan gå vidare till steg 6. Annars går du vidare till nästa steg.

 4. På Exchange-skärmen gör du sedan följande:

  I fältet Gör följande

  E-postadress

  Kontrollera att e-postadressen är korrekt.

  Lösenord

  Tryck på Visa lösenord och kontrollera att lösenordet är korrekt.

  Användarnamn

  Kontrollera att användarnamnet är korrekt. Exempel: Om ditt e-postkonto på jobbet finns på en Microsoft Exchange-server och din e-postadress är kevinc@contoso.com, ska du skriva kevinc som användarnamn.

  Domän

  Skriv domännamnet för kontot. Domänen är en del av den information du kan använda när du loggar in på datorn. Om du till exempel loggar in som DomänNamn\kevinc, ska du skriva DomänNamn som domännamn.

  Om du använder ett Outlook Web App-konto eller ett värdbaserat Microsoft Exchange-konto har du vanligtvis ingen domän. I så fall låter du rutan Domän vara tom.

 5. Om det fortfarande inte går att hitta rätt inställningar trycker du på Avancerat och gör följande innan du trycker på Logga in:

  • Ange serveradressen i rutan Server. Det här är den webbadress du använder för att komma åt din e-post i en webbläsare med Outlook Web App. Om du inte vet vilken adressen är kan du söka efter anvisningar i Hjälp för Outlook eller fråga företagets supportavdelning.
  • Tryck på Visa alla inställningar och kontrollera sedan att inställningen En krypterad anslutning (SSL) krävs för servern är korrekt. Kontakta företagets supportavdelning om du är osäker.
 6. Om företaget tillhandahåller Lync och du inte redan har Lync-appen på telefonen kommer du att få frågan om du vill hämta appen från Store.

 7. Om meddelandet Skapa ett nytt lösenord visas efter en stund gör du följande:

  1. Tryck på Ändra och ange ett lösenord som uppnår säkerhetskraven i rutan Nytt lösenord.
  2. Tryck i rutan Bekräfta lösenordet, ange samma lösenord och tryck sedan på Klart.

Så här konfigurerar du ett e-postkonto från en Internetleverantör

Om du har en e-postadress som du konfigurerar själv eller som inte använder någon av de konton som nämns ovan är ditt konto via en Internetleverantör.

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningar ikonen Inställningar och tryck sedan på E-post + konton.

 2. Tryck på Lägg till ett konto > Annat konto.

 3. Ange e-postadress och lösenord och tryck på Logga in.

  Obs!

  • Om inställningarna inte hittas kontrollerar du att både e-postadressen och lösenordet är korrekta och trycker sedan på Försök igen. Om inställningarna fortfarande inte hittas trycker du på Avancerat och går till steg 5 i instruktionerna nedan.

Så här anger du inställningar för e-postkontot manuellt (avancerat)

Om du ska ange kontoinställningar manuellt måste du känna till information som e-postkontots typ (POP eller IMAP) och serveradressen för inkommande e-post. En komplett lista över det du behöver finns i tabellen nedan. Du kan ofta hitta den här informationen på e-postleverantörens webbplats.

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningar ikonen Inställningar och tryck sedan på E-post + konton.

 2. Tryck på Lägg till ett konto > Avancerat.

 3. Ange e-postadress och lösenord och tryck på Nästa.

 4. Tryck på Internetbaserad e-post.

 5. Gör följande:

  I fältet Gör följande

  Kontonamn

  Skriv ett beskrivande namn för kontot. Detta är det kontonamn som visas på telefonen.

  Ditt namn

  Skriv ditt namn. Detta är det namn som visas som avsändare för de e-postmeddelanden du skickar från det här kontot.

  Server för inkommande e-post

  Skriv in namnet på servern för inkommande e-post. Detta innefattar vanligtvis POP eller IMAP (beroende på e-postkontots typ). En serveradress för inkommande e-post kan se ut så här:

  • imap.contoso.com
  • incoming.contoso.com

  För vissa adresser krävs även portnummer. De ser vanligtvis ut så här (med dina siffror i stället för dessa):

  • imap.contoso.com:123
  • incoming.contoso.com:123:1

  Kontotyp

  Välj POP3 eller IMAP4.

  Användarnamn

  Skriv in ditt användarnamn.

  Lösenord

  Skriv in ditt lösenord.

  Server för utgående e-post (SMTP)

  Skriv in namnet på servern för utgående e-post. Namnet på servern för utgående e-post innefattar vanligtvis SMTP. Till exempel:

  • smtp.contoso.com

  För vissa adresser krävs även portnummer. De ser vanligtvis ut så här (med dina siffror i stället för dessa):

  • mail.contoso.com:123
  • mail.contoso.com:123:1

  Servern kräver autentisering

  Kontrollera att den här inställningen är korrekt.

  Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka e-post

  Kontrollera att den här inställningen är korrekt.

 6. Tryck på Avancerade inställningar, kontrollera att alla inställningar är korrekta, välj hämtningsinställningar och tryck sedan på Logga in.

Så här tar du bort ett e-postkonto

 1. Gå till listan med appar, tryck på Inställningar ikonen Inställningar och tryck sedan på E-post + konton.

 2. Håll ned fingret på det konto du vill ta bort, tryck på Ta bort och tryck sedan på Ta bort igen.

Se även

Berätta vad du tycker