E-post + kalender

Skicka eller ta bort ett e-postmeddelande

När du har konfigurerat ett e-postkonto på telefonen kan du skicka (eller ta bort) e-postmeddelanden från kontot.

E-postmeddelanden i ett e-postkonto, där vissa meddelanden är markerade för att flytta eller ta bort

Så här skriver du ett nytt e-postmeddelande

 1. startskärmen ikonen Start trycker du på den inkorg du vill använda (till exempel Outlook, Outlook.com, Google eller en länkad inkorg).

 2. Tryck på Nytt Ikonen Nytt. Om du befinner dig i en länkad inkorg trycker du på den e-postadress du vill använda för att skicka e-postmeddelandet.

 3. Gör något av följande:

  • I textrutan Till trycker du på Lägg till ikonen Lägg till och väljer sedan en kontakt.
  • Tryck i textrutan Till och börja skriva ett namn eller en e-postadress. Telefonen visar förslag medan du skriver.
  • Om du vill ta bort en mottagare trycker du på namnet eller e-postadressen och trycker sedan på Ta bort.
 4. Tryck i textrutan Ämne och skriv ett ämne.

 5. Tryck nedanför textrutan Ämne, skriv meddelandet och tryck på Skicka ikonen Skicka.

  Obs!

  Om du vill bifoga bilder i ett e-postmeddelande trycker du på Bifoga ikonen Bifoga, trycker på albumet och bilderna som du vill ha och trycker sedan på Klartikonen Klart.

Så här svarar du på eller vidarebefordrar ett e-postmeddelande

 1. Gå till startskärmen ikonen Start, tryck på den inkorg för e-post som innehåller det e-postmeddelande du vill besvara och tryck sedan på meddelandet.

 2. Tryck på Svara ikonen Svara och gör något av följande:

  • Tryck på Svara om du endast vill svara avsändaren.
  • Tryck på Svara alla om du vill svara avsändaren och alla mottagare.
  • Tryck på Vidarebefordra om du vill skicka e-postmeddelandet till någon annan.
 3. Skriv ditt meddelande och tryck på Skicka ikonen Skicka.

  Obs!

  Om du besvarar eller vidarebefordrar ett meddelande från en länkad inkorg skickas det från den e-postadress där du ursprungligen mottog meddelandet.

Så här tar du bort ett eller flera e-postmeddelanden

 1. Gå till startskärmen ikonen Start och tryck på den inkorg som innehåller det e-postmeddelande du vill ta bort.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort ett e-postmeddelande öppnar du det genom att trycka på det och trycker sedan på Ta bort ikonen Ta bort.
  • Om du vill ta bort flera meddelanden trycker du till vänster om varje e-postmeddelande du vill ta bort. Kryssrutor visas då bredvid dina e-postmeddelanden. Tryck på kryssrutan Kryssruta, markerad bredvid varje meddelande du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort ikonen Ta bort.

Se även

Berätta vad du tycker