Appar + Store

Använda OneNote Mobile

Ta kontroll över allt både hemma och på jobbet eller i skolan med hjälp av text, bilder och ljud i Microsoft OneNote Mobile på Windows Phone. Oavsett om du behöver handla något i mataffären på vägen hem, gå igenom några anteckningar från ett möte eller en lektion eller planera någonting, kan du se till att alltid vara organiserad och få saker gjorda på telefonen med OneNote.

OneNote-fil på Windows Phone

Så här skapar du en ny anteckning

 1. I listan med appar trycker du på OneNote ikonen OneNote.

 2. I ett avsnitt eller på en sida trycker du påNy ikonen Ny anteckning.

 3. Om du vill lägga till en rubrik trycker du på Ange rubrik och skriver sedan rubriken.

 4. Tryck under rubriken och skriv sedan anteckningarna.

 5. När du är klar trycker du på knappen Föregående maskinvaruknappen Föregående två gånger för att gå tillbaka till dina anteckningar och spara ändringarna.

  Om du har konfigurerat ett Microsoft-konto på telefonen sparas ändringarna i din standardanteckningsbok på OneDrive (tidigare SkyDrive). Om du inte har en standardanteckningsbok på OneDrive skapas en ny anteckningsbok med namnet Min anteckningsbok där anteckningarna sparas. Mer information finns i Synka dokument med OneDrive.

  Om du inte har konfigurerat något Microsoft-konto på telefonen sparas ändringarna på telefonen, i området Snabbanteckningar.

Obs!

 • Dina ändringar sparas automatiskt när du lämnar OneNote Mobile (till exempel när du trycker på Föregående Maskinvaruknappen Föregående eller Start Maskinvaruknappen Start på telefonen).
 • Om du inte anger någon rubrik används den första textraden i anteckningen som rubrik.

Tips

Du kan skapa nya anteckningar direkt från startskärmen. På OneNote-skärmen trycker du på MerIkonen Mer > Fäst ny på startskärmen. Tryck sedan bara på panelen Ny anteckning på startskärmen när du vill skapa en ny anteckning.

Så här öppnar du en anteckning

 1. I listan med appar trycker du på OneNote ikonen OneNote.

 2. Tryck på anteckningen för att öppna den. Om du inte ser anteckningen gör du något av följande:

  • Tryck på Sök ikonen Sök, skriv ett eller två ord som kan finnas med i anteckningen och tryck på Returikonen Kör. Tryck på en sida om du vill öppna den.
  • Om du ser en lista med anteckningsböcker på skärmen för OneNote trycker du på anteckningsboken som innehåller anteckningen, navigerar till anteckningen och trycker för att öppna den. Anteckningsböckerna som visas kan finnas på telefonen, OneDrive, en Microsoft SharePoint 2010-webbplats eller en SharePoint Online-webbplats, som är tillgänglig med Microsoft Office 365.
  • Tryck på Senaste ikonen Senaste anteckningar för att visa en lista med nyligen öppnade anteckningar och tryck på en sida för att öppna den.
 3. Du kan visa olika delar av anteckningen, zooma in och zooma ut genom att dra ihop eller dra isär fingrarna och rulla genom att svepa uppåt eller nedåt.

Obs!

 • OneNote Mobile stöder inte alla funktioner i Microsoft OneNote Online och Microsoft OneNote 2010 eller senare. Du kan öppna en anteckning på telefonen även om den innehåller något som inte stöds i OneNote Mobile, men i så fall visas inte det innehållet.
 • När du öppnar en OneNote-fil som bifogats i ett e-postmeddelande kan du inte spara eller redigera filen på telefonen.
 • Om anteckningen som du vill öppna finns i en stängd anteckningsbok öppnar du anteckningsboken genom att trycka på den under Stängda anteckningsböcker och navigerar sedan till anteckningen eller söker efter den.

Tips

Så här skapar du en uppgiftslista

 1. Tryck i meddelandetexten i en anteckning, tryck på Uppgift ikonen Uppgift och skriv sedan den första posten.

 2. Tryck på Retur ikonen Retur och skriv den andra posten.

 3. När du är klar med uppgiftslistan trycker du två gånger på Retur ikonen Retur.

Så här skapar du andra typer av listor

 1. Gör något eller flera av följande alternativ i en anteckning:

  • Om du vill skapa en punktlista trycker du på Lista ikonen Punktlista.
  • Om du vill skapa en numrerad lista trycker du på Mer ikonen Mer > Numrerad lista.
 2. Skriv den första posten.

 3. Tryck på Retur ikonen Retur och skriv den andra posten.

 4. När du är klar med listan trycker du två gånger på Retur ikonen Retur.

Så här infogar du en bild i en anteckning

 1. Tryck i en anteckning och tryck sedan på Bild ikonen Infoga bild. (Om du ombes hämta Office Lens trycker du på Hoppa över.)

 2. Svep över till Album och gör något av följande:

  • Om du vill ta en ny bild och infoga den trycker du på Kamera Ikonen Kamera, tar en bild och trycker sedan på Acceptera.
  • Om du vill infoga en befintlig bild trycker du på det album som innehåller den bild du vill infoga, trycker på bilden (eller bilderna) och trycker sedan på Klart Ikonen Klart.

Tips!

Vill du skapa en ny anteckning med bilder som du har tagit på telefonen? Gör något av följande:

 • I Windows Phone 8.1 – gå till startskärmen knappen Start, tryck på Foton ikonen Foton och svep över till Album. Tryck sedan på Kamerabilder > Väljikonen Välj > tryck på de bilder som ska ingå i anteckningen > Dela ikonen Dela > OneNote.
 • I Windows Phone 8 – gå till startskärmen knappen Start, tryck på Foton ikonen Foton > Kamerabilder. Tryck sedan på Välj ikonen Välj > tryck på de bilder som ska ingå i anteckningen > Delaikonen Skicka bild > OneNote.

Obs!

Med Office Lens kan du skanna whiteboardtavlor, dokument och annat med telefonens kamera. Om du vill hämta Office Lens trycker du på Hämta när du tillfrågas. Du kan även hämta den från Windows Phone Store när du vill.

Så här lägger du till ljud i en anteckning

 1. Tryck i en anteckning och sedan på Ljud ikonen Spela in ljud.

 2. Tala in det du vill säga.

 3. Tryck på Stoppa när du är klar.

 4. Du spelar upp ljudet genom att trycka på Ljudanteckning ikonen Ljudanteckning.

Så här formaterar du texten i en anteckning

 1. Öppna en anteckning, tryck på ett ord och dra sedan cirklarna i varje ände av den markerade texten så att markeringen innehåller det första och det sista ordet du vill formatera.

 2. Tryck på Mer ikonen Mer > Format.

 3. Under Format trycker du på önskat textformateringsalternativ.

  Du kan välja mellan Fet ikonen Fet, Kursiv ikonen Kursiv, Understruken ikonen Understruken och Genomstruken ikonen Genomstruken.

 4. Om du vill sluta formatera text trycker du på en plats efter den markerade texten, trycker på Mer ikonen Mer > Format och trycker sedan på en ikon för den formatering som används för att stänga av den.

Tips

Du kan använda flera formateringsalternativ samtidigt för den markerade texten. Det gör du genom att markera den text som ska formateras, trycka på Merikonen Mer > Format och sedan välja det första formateringsalternativet. Därefter trycker du på Mer ikonen Mer > Format igen och väljer ett annat formateringsalternativ.

Så här skapar du en ny sida i en viss anteckningsbok

 • På skärmen OneNote trycker du på en anteckningsbok (den kan var öppen eller stängd), trycker på ett avsnitt och trycker sedan på Ny ikonen Ny anteckning.

Så här tar du bort en sida

 1. I OneNote öppnar du det område i anteckningsboken som innehåller sidan som du vill ta bort.

 2. Håll ned fingret på sidan och tryck sedan på Ta bort.

 3. Tryck på Ja i meddelanderutan Vill du ta bort sidan?.

  Om anteckningsboken finns på OneDrive eller en SharePoint-webbplats tas sidan bort både på telefonen och på servern.

 4. Om du vill ta bort en sida som är öppen trycker du på Mer ikonen Mer > Ta bort > Ja för att bekräfta.

Tips

Du kan även ta bort flera sidor samtidigt. I det avsnitt som innehåller sidorna som du vill ta bort trycker du på Mer ikonen Mer > Välj sidor >. Tryck på de sidor du vill ta bort > Ta bortikonen Ta bort > Ta bort för att bekräfta.

Så här skickar du en anteckningsbok via e-post

 1. I OneNote öppnar du den anteckning du vill bifoga i ett e-postmeddelande.

 2. Tryck på Mer ikonen Mer > Dela och sedan på det e-postkonto du vill använda för att skicka anteckningen.

 3. Lägg till mottagaren och önskad information i e-postmeddelandet och tryck sedan på Skicka ikonen Skicka e-post.

Se även

Berätta vad du tycker