Telefon i ri?

Fillo me Windows Phone 8

Të mësosh të përdorësh telefonin tënd të ri Windows Phone është si të mësosh t'i japësh biçikletës - pasi ai merr dorën, bëhet si diçka e natyrshme. Ja disa gjëra që duhet t'i dish rreth telefonit që do të të ndihmojnë që xhiroja të shkojë mirë

 • Hyr me një llogari të Microsoft për të shfrytëzuar potencialin e vërtetë të telefonit tënd. Pasi të hysh, mund ta përdorësh:

  • Për të shkarkuar aplikacione, lojëra dhe muzikë nga Dyqani i Windows Phone.
  • Për të marrë furnizimet e tua të Facebook, Twitter dhe LinkedIn në Qendrën e Kontakteve.
  • Për të përdorur renë kompjuterike për të ngarkuar automatikisht fotografitë dhe videot e tua te SkyDrive, si dhe për të krijuar rezerva të parametrave të telefonit.
  • Për të marrë pikët e lojtarit dhe avatarin tënd të Xbox në telefonin tënd.
  • Për të dëgjuar artistët e tu të preferuar me Xbox Music.
 • Pavarësisht se çfarë po bën në telefon, mund të bësh një thirrje me vetëm disa trokitje.

  Për të bërë një thirrje me anë të bllokut të tasteve

  1. Te Nisja ikona Nisja, trokit te Telefoni pllakëza Telefoni.

  2. Te Historia, trokit te Tastiera ikona Tastiera, fut një numër telefoni dhe më pas trokit Thirr.

  Për të kthyer një thirrje të humbur ose për të thirrur dikë që e ke telefonuar më parë, thjesht trokit te Telefoni pllakëza Telefoni dhe më pas Thirr ikona Telefoni pranë emrin ose numrit te Historia.

  Shiko Kryerja dhe marrja e thirrjeve telefonike për të mësuar më shumë.

 • Mund ta përdorësh telefonin për të dërguar një mesazh të shpejtë të tekst ose për t'iu përgjigjur një mesazhi me tekst.

  Për të dërguar një mesazh me tekst

  1. Te Nisja ikona Nisja, trokit te Mesazhet pllakëza Mesazhet dhe më pas trokit I ri ikona I ri.

  2. Fut një numër telefoni ose një kontakt, trokit te kutia e mesazhit, shkruaj mesazhin tënd dhe më pas trokit Dërgo ikona Dërgo.

  Për t'iu përgjigjur një mesazhi me tekst

  1. Te Nisja ikona Nisja, trokit te Mesazhet pllakëza Mesazhet dhe më pas trokit te bashkëbisedimi që ka mesazhin me tekst që more.

  2. Trokit kutinë e mesazhit, shkruaj përgjigjen tënde dhe më pas trokit Dërgo ikona Dërgo.

  Mund të përdorësh gjithashtu mesazhet me tekst për të ndarë fotografi, video, sajte uebi, kontakte, si edhe vendndodhjen tënde. Për të mësuar më shumë, shiko Ndarja e fotografive, videove dhe më shumë në një mesazh me tekst.

 • Ka disa mënyra të shpejta për të krijuar një kontakt.

  Për të krijuar një kontakt të ri

  1. Te Nisja ikona Nisja, trokit te Kontaktet Pllakëza Kontaktet.

  2. Rrëshqit te Të gjitha dhe më pas trokit I ri ikona Shto.

  3. Shto informacionin e kontaktit dhe më pas trokit Ruaj ikona Ruaj.

  Për të krijuar një kontakt nga një numër telefoni

  1. Te Nisja ikona Nisja, trokit te Telefoni pllakëza Telefoni.

  2. Nën Historia, trokit te numri i telefonit i kontaktit.

  3. Trokit Ruaj ikona Ruaj > I ri ikona Shto > Ruaj ikona Ruaj.

  4. Shto informacionin e kontaktit dhe më pas trokit Ruaj ikona Ruaj.

  Shiko Krijimi dhe redaktimi i kontakteve të mia për të mësuar më shumë.

 • Dyqani i Windows Phone është i mbushur plot me aplikacione, lojëra dhe muzikë për telefonin tënd. Hyr me një llogari të Microsoft për të shfletuar aplikacione dhe lojëra falas dhe me pagesë, ose provoji para se t'i blesh.

  Për të blerë nga telefoni yt

  1. Te Nisja ikona Nisja, trokit te Dyqani pllakëza Tregu dhe më pas trokit tek Aplikacionet ose Lojërat.

  2. Kryej një nga veprimet e mëposhtme:

   • Rrëshqit majtas për të parë aplikacionet kryesore, për të shfletuar sipas kategorisë dhe më shumë.
   • Trokit Kërko butoni Kërko për të gjetur një aplikacion ose një lojë specifike.

  Shiko Marrja e aplikacioneve nga Dyqani i Windows Phone për të mësuar më shumë.

 • Për të parë aplikacionet ose lojërat që ke blerë, bëj një nga veprimet më poshtë:

  • Te Nisja ikona Nisja, rrëshqit majtas te Lista e aplikacioneve për të gjetur aplikacionet e tua.
  • Te Nisja ikona Nisja, trokit te Lojërat Pllakëza Lojërat për të gjetur lojërat e tua.
 • Vendosja e aplikacioneve të preferuara, kontakteve dhe më shumë tek ekrani yt i Nisjes është një mënyrë e shpejtë dhe praktike për të qëndruar i përditësuar rreth gjërave që të interesojnë më shumë.

  Për të vendosur një aplikacion

  • Te Lista e aplikacioneve, mbaj të shtypur aplikacionin që dëshiron të vendosësh dhe më pas trokit Vendos te nisja.

  Për të vendosur një kontakt ose grup

  1. Te Nisjabutoni Nisja, trokit te KontaktetPllakëza Kontaktet dhe më pas rrëshqit te Të gjitha.

  2. Kryej një nga veprimet e mëposhtme:

   • Mbaj shtypur kontaktin ose grupin që dëshiron të vendosësh dhe më pas trokit Vendos te Nisja.
   • Trokit kontaktin ose grupin që dëshiron të vendosësh dhe më pas trokit Vendos ikona Vendos.

  Për të mësuar se çfarë mund të vendosësh tjetër, shiko Vendosja e gjërave te Nisja.

Tell us what you think