Máte nový telefón?

Pripojenie k Wi-Fi sieti

Doma, v práci alebo na cestách – tu všade máte šancu, že nájdete Wi-Fi siete, ku ktorým sa telefón môže pripojiť. Niektoré sú otvorené pre každého, a niektoré sú zabezpečené a na pripojenie vyžadujú heslo. Používanie Wi-Fi pripojenia pomôže znížiť spotrebu mobilných dát a šetriť náklady. Zvyčajne je tiež rýchlejšie ako mobilné pripojenie.

  1. zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia Ikona Nastavenia > Wi-Fi.

  2. Skontrolujte, či je možnosť Wi-Fi siete Ikona ovládania prepínania nastavená na možnosť Zapnuté.

    Keď je Wi-Fi zapnuté, telefón bude hľadať dostupné Wi-Fi siete v oblasti, kde sa nachádzate. Keď sa sieť nájde, zobrazí sa jej názov spolu s informáciou, či je to otvorená alebo zabezpečená sieť.

  3. Ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  4. Ak sa pripájate k zabezpečenej sieti a zobrazí sa výzva na zadanie mena používateľa a hesla, zadajte ich a ťuknite na položku Hotovo.

Tip

Zobrazuje sa vám v hornej časti obrazovky oznámenie, keď sú k dispozícii Wi-Fi siete? Ťuknutím naň prejdete na nastavenie Wi-Fi a ťuknutím na niektorú zo sietí sa pripojíte. Ak chcete zobraziť stavový riadok alebo oznámenie zrušiť, rýchlo pohnite prstom doprava.

Vyhľadanie Wi-Fi hotspotov

Ak váš mobilný operátor ponúka Wi-Fi hotspoty, máme pre vás dobré správy. Telefón si môžete nastaviť tak, aby sa k nim pripájal automaticky. Ak ste teda v dosahu Wi-Fi, táto sieť sa použije namiesto mobilného dátového pripojenia (napríklad v niektorých kaviarňach). Ak váš telefón umožňuje nastavenie Automaticky pripájať k Wi-Fi hotspotom, nájdete ho v časti Nastavenia Ikona Nastavenia> Wi-Fi > Rozšírené. (Názov nastavenia sa môže líšiť a niektorí mobilní operátori Wi-Fi hotspoty neponúkajú.)

Ak ste vonku a hľadáte Wi-Fi hotspoty, môžete tiež prejsť do časti Nastavenia Ikona Nastavenia > Wi-Fi a ťuknúť na položku Hľadať Wi-Fi v okolí. Sprievodca Data Sense Wi-Fi zobrazí mapu s Wi-Fi hotspotmi v okolí. (Data Sense neponúkajú všetci mobilní operátori.)

Ak sa rozhodnete automaticky odosielať spoločnosti Microsoft dáta o verejnom Wi-Fi pripojení, môžete ostatným používateľom Windows Phonu pomôcť nájsť Wi-Fi hotspoty v okolí. Keď sa zúčastníte, telefón bude odosielať informácie vrátane názvu, kvality služieb, šírky pásma, typu overenia a ďalších podrobností o Wi-Fi sieťach, ku ktorým sa pripojíte. Tieto informácie sa využijú na identifikáciu a zvýšenie viditeľnosti Wi-Fi hotspotov v okolí.

Ak sa nechcete zúčastniť a nechcete odosielať informácie o pripojení, v nastaveniach Wi-Fi ťuknite na položku Rozšírené a potom zrušte zaškrtnutie políčka Odosielať informácie o Wi-Fi pripojeniach na zlepšenie zistenia Wi-Fi v okolí. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov vo Windows Phone 8.

Súvisiace témy

Povedzte nám svoj názor