Máte nový telefón?

Najčastejšie otázky o zmene konta Microsoft

 • Existujú viaceré dôvody, pre ktoré by ste mohli zvažovať zmenu konta Microsoft používaného v telefóne, najbežnejšie sú však tieto tri:

  • máte viaceré kontá Microsoft a uvedomíte si, že by ste v telefóne radšej používali iné konto, než aktuálne používate,
  • chcete zmeniť konto Microsoft, ktoré používate v službe vyžadujúcej konto Microsoft, ako je napríklad Xbox, Messenger alebo Xbox Music,
  • presťahovali ste sa do inej krajiny alebo oblasti.

  Ďalšie informácie o výbere z viacerých kont Microsoft nájdete v téme Ktoré konto Microsoft mám používať?

 • Keď sa už raz prihlásite v telefóne pomocou konta Microsoft, jediný spôsob, ako ho zmeniť, je obnoviť výrobné nastavenia telefónu a prihlásiť sa použitím iného ID. Obnovením výrobných nastavení telefónu sa vymaže celý obsah a všetky nastavenia, ktoré ste pridali v telefóne, vrátane hudby, videí, obrázkov, aplikácií, hier, dokumentov a kont.

  Ak sa rozhodnete obnoviť výrobné nastavenia telefónu, najprv by ste mali zálohovať celý obsah telefónu do počítača alebo do služby SkyDrive. Ak ste si však zakúpili nejaké položky, ktoré používajú správu digitálnych práv, možno ich po prihlásení pomocou nového konta nebudete môcť použiť, ak si ich znova nezakúpite. Po prihlásení pomocou nového konta si tiež budete musieť znova zakúpiť všetky aplikácie a hry, ktoré ste si zakúpili pomocou starého konta.

  Ďalšie informácie o zálohovaní obsahu do počítača nájdete v téme Synchronizácia Windows Phonu.

 • Upozornenie

  Ak chcete zmeniť konto Microsoft, ktoré používate v telefóne, budete musieť obnoviť výrobné nastavenia telefónu, čím sa vymaže všetko, čo ste kedy pridali do telefónu. Určite si teda najprv všetko zálohujte. Informácie o tom, ktorú aplikáciu máte na to použiť, nájdete v téme Synchronizácia Windows Phonu.

  1. Pripojte telefón káblom k počítaču a potom zálohujte svoje obrázky, hudbu a videá.

  2. zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia Ikona Nastavenia > Informácie.

  3. Ťuknite na položku Obnoviť výrobné nastavenia.

  4. Keď sa zobrazí upozornenie, skontrolujte, či ste naozaj pripravení vykonať túto akciu, a potom ťuknite na položku Áno. V telefóne sa obnovia výrobné nastavenia.

  5. Keď sa telefón reštartuje, bude vás sprevádzať viacerými krokmi nastavenia telefónu. Keď sa dostanete na stránku Prihláste sa pomocou konta Microsoft, prihláste sa pomocou nového konta, ktoré chcete používať.

 • Ak si zakúpite aplikácie, hry, hudbu alebo videá pomocou jedného konta Microsoft, tieto položky nebudete môcť používať s novým kontom Microsoft. Budete ich musieť znova zakúpiť alebo stiahnuť.

  Aplikácie a hry nájdete znova vo Windows Phone Obchode na webovej lokalite windowsphone.com. Ak ste si z tejto lokality v minulosti už niečo zakúpili alebo ak ste použili službu Môj telefón, budete sa tam musieť prihlásiť pomocou nového konta.

  Ak ste využili predplatné Zune Music Pass alebo Xbox Music Pass so starým kontom na sťahovanie hudby, v mnohých prípadoch budete môcť túto hudbu počúvať znova, ak využívate predplatné Music Pass aj so svojím novým kontom. Pri prehrávaní skladby môže chvíľu trvať, kým sa stiahnu nové povolenia.

Povedzte nám svoj názor