Ľudia

Najčastejšie otázky o miestnostiach a skupinách

 • Miestnosť je zdieľané miesto v telefóne s vlastnými poznámkami, kalendárom, fotoalbumom a skupinovým chatom. Ľudia, ktorých pozvete do svojej miestnosti, dostanú pozvanie v SMS správe. Aj vy sa môžete pridať do miestnosti, ktorú vo svojom Windows Phone vytvoril niekto iný. Každému členovi sa po prijatí pozvania nastaví miestnosť v telefóne. Každý v miestnosti teda môže zobrazovať jej obsah a meniť ho.

  Skupina je obmedzená na váš telefón a konto Microsoft, preto netreba pozývať ľudí, aby sa pridali. Skupinu môžete používať na zobrazovanie aktualít členov zo sociálnych sietí a umožňuje tiež odosielanie skupinových SMS správ a e-mailov a chatovanie.

 • Ostatným členom miestností, ktoré ste vytvorili alebo do ktorých ste sa pridali, sa budú zobrazovať iba chatové správy, položky kalendára, fotografie a poznámky, ktoré zdieľate v miestnosti. Nebudú mať prístup k vašim osobným správam, kalendárom, fotografiám ani poznámkam. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov vo Windows Phone 8.1.

 • Keď nastavíte miestnosť a pozvete do nej ostatných alebo keď sa pridáte do miestnosti niekoho iného, automaticky sa s ostatnými členmi stanete priateľmi v Messengeri a budete s nimi môcť v miestnosti chatovať. Ak sa neskôr pridá niekto iný, stanete sa aj s ním priateľmi v Messengeri.

  Ak z miestnosti odídete alebo ju vymažete, prípadne ak odstránite niekoho zo svojej miestnosti, stále budete priateľmi v Messengeri, ak priateľstvo s danými osobami nezrušíte v Messengeri. To zrušíte odstránením kontaktov z telefónu. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov vo Windows Phone 8.1.

 • Ak chcete v miestnosti zobraziť aktuality zo sociálnych sietí, prejdite do časti Členovia a ťuknite na položku Novinky. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, možno nie ste pripojení k žiadnemu členovi miestnosti alebo žiadnej zo sociálnych sietí, ktoré ste nastavili v telefóne.

  Ak ste pripojení k inému členovi miestnosti na sociálnej sieti, ktorú ste v telefóne nastavili, ale v miestnosti sa nezobrazujú jeho aktuality, možno treba prepojiť priateľovu kartu kontaktu sociálnej siete s kartou kontaktu, pomocou ktorej ste ho pozvali do miestnosti. Prejdite na položky Ľudia Dlaždica Ľudia > Kontakty, ťuknite na kontakt a potom ťuknite na položku Prepojiť Ikona Prepojiť.

 • Môže to mať rôzne dôvody: Môže ísť o dočasný problém so službou Miestnosti alebo možno nie ste pripojení na internet. V takom prípade by sa vám malo dať pripojiť k skupine neskôr alebo keď budete mať lepšie dátové pripojenie. Ak problém pretrváva, môže ísť o problém s kontom Microsoft. Ak chcete zistiť, či máte nejaké problémy s kontom, prihláste sa na stránku account.live.com.

 • Môže ísť o dočasný problém počas synchronizácie miestnosti. V takom prípade sa po dokončení synchronizácie dlaždica vráti do normálneho stavu. Ak problém pretrváva, dôvodom môže byť vymazanie kontaktu z telefónu alebo zrušenie priateľstva v Messengeri. V takom prípade treba túto osobu do miestnosti znova pozvať.

 • V telefóne môžete mať päť miestností a každá miestnosť môže mať desať členov. V telefóne môžete mať neobmedzený počet skupín, ale žiadna skupina nemôže mať viac ako 25 členov.

 • Na domovskej obrazovke Tlačidlo Domovská obrazovka ťuknite na dlaždicu Správy Dlaždica Správy. V zozname konverzácií cez správy sa nachádzajú SMS správy s pozvaniami, ktoré ste už odoslali.

 • Nie. Pozvania do miestnosti sa odosielajú prostredníctvom SMS správ, preto každý pozývaný kontakt musí mať uvedené číslo mobilného telefónu.

 • Ak pozvánku do miestnosti odošlete kontaktu, ktorý nemôže prijímať SMS správy, správu s pozvánkou v telefóne neprijme. Pozvánku mu však môžete preposlať cez e-mail. Postupujte nasledovne:

  1. Pozvánku do miestnosti odošlite kontaktu bežným spôsobom na číslo mobilného telefónu. (Postup nájdete v téme Používanie miestností a skupín.)

  2. zozname aplikácií ťuknite na dlaždicu Správy Dlaždica Správy. V zozname konverzácií v Správach ťuknite na meno kontaktu.

  3. Ťuknite na SMS správu s textom Vášmu kontaktu sme odoslali odkaz na pripojenie sa, podržte ju a ťuknite na položku Kopírovať.

  4. Tento text prilepte do e-mailovej správy a správu odošlite na e-mailovú adresu kontaktu. Keď kontakt otvorí tento odkaz vo svojom telefóne, zobrazia sa mu pokyny na pridanie sa do miestnosti.

 • Vymazaná miestnosť sa vymaže z telefónov všetkých jej členov. Fotoalbumy, poznámky a kalendáre miestnosti sa vymažú z telefónov všetkých členov a z OneDrivu (bývalého SkyDrivu). (Členom, ktorí majú Windows Phone 8, sa budú v telefónoch naďalej zobrazovať predchádzajúce chatové konverzácie v aplikácii Správy vo verzii iba na čítanie.)

  Ak z miestnosti odstránite člena, miestnosť sa vymaže z jeho telefónu a on už nebude mať prístup k zdieľanému obsahu. (Členom, ktorí majú Windows Phone 8, sa budú v telefónoch naďalej zobrazovať predchádzajúce chatové konverzácie v aplikácii Správy vo verzii iba na čítanie.)

 • Používatelia Windows Phonu 7 alebo iPhonu sa môžu do miestnosti pridať, no miestnosť im bude fungovať trochu inak. Budú môcť vo svojich telefónoch nastaviť a používať zdieľaný kalendár, skupinový chat je však k dispozícii len vo Windows Phone 8 a novšej verzii (a ostatné funkcie fungujú najlepšie vo Windows Phone 8 a novšej verzii). (Poznámka: Miestnosti pre Windows Phone 7 a iPhone nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.)

 • Pozvania do miestnosti sa odosielajú prostredníctvom SMS správ, váš mobilný operátor teda môže účtovať poplatky za túto službu. Keď však už budete všetci v miestnosti, na chatovanie a zdieľanie vám stačí dátové pripojenie. Ak používate mobilné dátové pripojenie, poplatky za spotrebované dáta závisia od dátového balíka, ktorý je súčasťou vašej zmluvy s mobilným operátorom o poskytovaní služieb. Spotreba mobilných dát sa môže znížiť pripojením k Wi-Fi sieti.

 • Do miestnosti nemôžete pridať už existujúci kalendár. Presuny do nového kalendára miestnosti však môžete uskutočňovať jednoduchšie pomocou Outlooku v počítači. Takýmto spôsobom môžete zo starého kalendára do nového kopírovať stretnutia vrátane opakovaných stretnutí.

  Na to však treba do Outlooku 2013 pridať konto Microsoft. (Ak sa tieto dva kalendáre nachádzajú v dvoch rozličných kontách Microsoft, môžete pridať všetky a potom kopírovať stretnutia z jedného do druhého.) Keď to dokončíte, prejdite do zobrazenia kalendára v Outlooku a zaškrtnutím políčok zobrazte kalendáre, s ktorými chcete pracovať. Potom stačí presunúť požadované stretnutia z existujúceho kalendára do kalendára miestnosti.

  Používate Outlook 2010? Zistite, ako doň pridať konto Microsoft

 • Možno treba odobrať členov, ktorí majú problém a pozvať ich do miestnosti znova. Ďalšie informácie o tom nájdete v téme Používanie miestností a skupín. Problém môže byť spôsobený aj nejakým problémom v konte Microsoft. Ak chcete zistiť, či máte nejaké problémy s kontom, v ktorom sa vyskytuje problém, prihláste sa na stránku account.live.com.

Povedzte nám svoj názor