Office Mobile

Centrum Office

V centre Office v telefóne možno pracovať s dokumentmi balíka Microsoft Office. Používajte ho na vyhľadávanie dokumentov, ich otváranie a vykonávanie posledných zmien alebo dokonca na vytváranie nových dokumentov. Ak chcete začať, v zozname aplikácií ťuknite na ikonu Office Ikona Office. Potom sa zobrazí niekoľko rôznych spôsobov na vyhľadávanie a otváranie dokumentov.

Centrum Office
  • Nedávne – rýchlo vyhľadávajte a otvárajte dokumenty, ktoré ste nedávno používali. Odtiaľto tiež môžete začať nový dokument, ak chcete.
  • Umiestnenia – získajte prístup k dokumentom balíka Office, ktoré máte v telefóne alebo sú uložené inde, napríklad v službe Microsoft SkyDrive, na lokalite Microsoft SharePoint 2010 (alebo novšej) alebo lokalite SharePoint Online (je k dispozícii ako súčasť služieb Microsoft Office 365). Ak ste dokumenty otvorili z e-mailu, môžete ich získať ťuknutím na položku E-mail.

Súvisiaca téma

Povedzte nám svoj názor