Hudba+videá

Najčastejšie otázky o synchronizácii hudby

 • Softvér Zune používaný s Windows Phonom 7 bol navrhnutý na spravovanie všetkých médií na jednom mieste. Windows Phone 8 je flexibilnejší. Hudbu môžete získavať z cloudu pomocou predplatného Xbox Music Pass, môžete sa tiež pripojiť k počítaču a rôznymi spôsobmi presúvať hudobné súbory do telefónu alebo môžete do telefónu vložiť SD kartu, na ktorej sú súbory so skladbami (ak telefón podporuje SD kartu).

  Na presun hudobných súborov do telefónu môžete použiť tri rôzne aplikácie Windows Phone pre počítač: Windows Phone pre Windows 8, Windows Phone pre počítač (funguje v počítačoch s Windowsom 7 aj Windowsom 8) a Windows Phone pre Mac. Ďalšie informácie o používaní týchto aplikácií nájdete v téme Synchronizácia a presúvanie.

  Aplikácie Windows Phone sa na rozdiel od softvéru Zune používajú len na pridávanie a odstraňovanie obsahu. V aplikáciách nekupujete ani nesťahujete hudbu a nedajú sa používať ani na vytváranie zoznamov skladieb. Toto všetko teraz robíte priamo v telefóne alebo v aplikácii Xbox Music pre Windows 8. Môžete na to tiež použiť inú aplikáciu, napríklad iTunes alebo Windows Media Player, a obsah potom presunúť do telefónu pomocou aplikácie Windows Phone.

  Hudobné súbory môžete presúvať z počítača do telefónu aj prostredníctvom Windows Prieskumníka (v niektorých verziách Windowsu nazývaného Prieskumník) a Windows Media Playera. Telefón sa po pripojení k počítaču zobrazí vo Windows Prieskumníkovi ako ukladacie zariadenie. Môžete prejsť do priečinka Hudba v telefóne (alebo do priečinka Hudba na SD karte v telefóne, ak sa tam nachádza) a presunúť sem súbory z počítača. Telefón sa zobrazí aj vo Windows Media Playeri ako prenosný prehrávač médií. Na presun hudby a zoznamov skladieb do telefónu potom môžete použiť funkcie synchronizácie v Media Playeri.

  Ďalšie informácie o kopírovaní súborov pomocou Windows Prieskumníka a synchronizácii súborov prostredníctvom Windows Media Playera nájdete na webovej lokalite Windowsu v časti Postupy.

  Ak telefón podporuje SD kartu, súbory so skladbami môžete presunúť na SD kartu (pomocou Windows Prieskumníka) a do telefónu ich pridať vložením SD karty.

  Poznámka

  Ak do telefónu presuniete skladby chránené prostredníctvom správy digitálnych práv pomocou Windows Prieskumníka alebo Windows Media Playera, nebudete ich môcť počúvať. Treba namiesto toho použiť niektorú z aplikácií Windows Phone.

 • Xbox Music je cloudovou službou, na synchronizáciu hudby sa preto netreba fyzicky pripojiť k počítaču. Ak máte predplatné Xbox Music Pass, ktoré vyžaduje mesačný poplatok, môžete do telefónu streamovať a sťahovať hudbu. Aj ak predplatné nemáte, môžete si hudbu kúpiť z Obchodu Xbox Music.

  Ak používate Windows 8 a máte predplatné Xbox Music Pass, hudbu môžete spravovať v aplikácii Windows 8 Music. Zmeny, ktoré v nej vykonáte, sa automaticky zosynchronizujú s telefónom ako cloudová kolekcia. Skladby z cloudovej kolekcie sa v telefóne zobrazia v centre Hudba+videá, v telefóne však v skutočnosti nie sú žiadne súbory s hudbou. Vedľa skladieb, ktoré sa nachádzajú v cloudovej kolekcii, je ikona cloudového streamovania Ikona cloudového streamovania.

  Ak napríklad zo skladieb v katalógu Xboxu Music v počítači s Windowsom 8 vytvoríte zoznam skladieb, tento zoznam skladieb a skladby v ňom sa zobrazia v telefóne v centre Hudba+videá. Ak tento zoznam skladieb zmeníte v aplikácii Windows 8 Music, automaticky sa zmení aj zoznam skladieb v telefóne.

  Skladby z cloudovej kolekcie možno streamovať cez mobilné alebo Wi-Fi pripojenie alebo ich môžete do telefónu stiahnuť ako súbory. Stačí ťuknúť na skladbu a podržať ju a potom ťuknúť na položku Stiahnuť (alebo ťuknutím na tlačidlo Vybrať Tlačidlo Vybrať vybrať viacero skladieb naraz).

  V telefóne samozrejme nemusíte používať cloudovú kolekciu. Ak chcete, aby sa zobrazovali len hudobné súbory, ktoré máte uložené v telefóne, prejdite na položku Nastavenia Ikona Nastavenia, rýchlym pohybom prsta prejdite do časti Aplikácie, ťuknite na položku Hudba+videá a vypnite možnosť Cloudová kolekcia služby Xbox Music.

  Poznámky

  • Xbox Music môžete naraz používať na obmedzenom počte zariadení, Ak ste dosiahli limit, miesto pre nové zariadenie môžete vždy uvoľniť odstránením zariadenia.
  • Ak máte ku kontu Microsoft, ktoré používate vo Windows Phone 8, priradené aktívne predplatné Zune Pass, v telefóne máte automaticky predplatné Xbox Music Pass.
  • Xbox Music Pass a cloudová kolekcia fungujú len s Windowsom 8 a Windows Phonom 8. Používatelia Windows Phonu 7 by mali média naďalej spravovať pomocou softvéru Zune.
  • Telefón pravidelne vyhľadáva nový obsah v cloude, čím sa predlžuje výdrž batérie a znižuje spotreba dát. Ak chcete vyhľadať nový obsah okamžite, centrum Hudba+videá obnovíte ťuknutím na tlačidlo Domovská obrazovka Tlačidlo Domovská obrazovka a následne na položku Hudba+videá Ikona Hudba+videá.
 • Ak máte predplatné Zune Pass, môžete v telefóne počúvať skladby chránené prostredníctvom správy digitálnych práv, ktoré ste si stiahli. Skladby treba do telefónu presunúť pomocou niektorej z aplikácií Windows Phone a v telefóne sa musí používať rovnaké konto Microsoft, aké používate na predplatné Zune Pass v počítači.

  Xbox Music preverí, či máte povolenie na prehrávanie skladieb v telefóne. Ak ste pridali veľa hudby chránenej prostredníctvom správy digitálnych práv, získanie povolenia môže chvíľu trvať. Ak sa takúto skladbu pokúsite počúvať hneď po jej presunutí do telefónu, môže sa zobraziť chyba. Na urýchlenie sa môžete pripojiť k Wi-Fi.

  Poznámky

  • Ak do telefónu presuniete skladby chránené prostredníctvom správy digitálnych práv pomocou Windows Prieskumníka alebo Windows Media Playera, nebudete ich môcť počúvať. Treba namiesto toho použiť niektorú z aplikácií Windows Phone.
  • Ak máte ku kontu Microsoft, ktoré používate vo Windows Phone 8, priradené aktívne predplatné Zune Pass, v telefóne máte automaticky predplatné Xbox Music Pass. Hudbu môžete vždy sťahovať priamo do telefónu a nemusíte súbory presúvať z počítača.
 • Ak máte zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili v Zune, Windows Media Playeri alebo iTunes, do kolekcie telefónu ich môžete pridať buď pomocou aplikácie Windows Phone pre počítač, alebo pomocou aplikácie Windows Phone pre Mac. Telefón pripojte k počítaču, v niektorej z týchto aplikácií prejdite na položky Hudba > Zoznamy skladieb, vyberte požadované zoznamy skladieb a kliknite na položku Synchronizovať.

  Ďalšie informácie o synchronizácii zoznamov skladieb pomocou aplikácie Windows Phone nájdete v témach Synchronizácia s počítačom s Windowsom 7 alebo Windowsom 8Synchronizácia s Macom.

  Poznámka

  Ak sa v synchronizovanom zozname skladieb nachádzajú skladby chránené prostredníctvom správy digitálnych práv, tieto skladby sa v telefóne možno nebudú dať prehrať. Ďalšie informácie o správe digitálnych práv v Zune a Xboxe Music nájdete v časti Môžem v telefóne počúvať hudbu zo svojho predplatného Zune Pass? v týchto najčastejších otázkach.

 • Ak máte počítač s Windowsom XP alebo Windowsom Vista, hudobné súbory môžete presúvať z počítača do telefónu pomocou Windows Prieskumníka (v niektorých verziách Windowsu nazývaného Prieskumník) a Windows Media Playera. Ak telefón podporuje SD kartu, súbory so skladbami môžete presunúť na SD kartu (pomocou Windows Prieskumníka) a do telefónu ich pridať vložením SD karty.

  Telefón sa po pripojení k počítaču zobrazí vo Windows Prieskumníkovi ako ukladacie zariadenie. Môžete prejsť do priečinka Hudba v telefóne (alebo do priečinka Hudba na SD karte v telefóne, ak sa tam nachádza) a presunúť sem súbory z počítača. Telefón sa zobrazí aj vo Windows Media Playeri ako prenosný prehrávač médií. Na presun hudby a zoznamov skladieb do telefónu potom môžete použiť funkcie synchronizácie v Media Playeri.

  Ďalšie informácie o kopírovaní súborov pomocou Windows Prieskumníka a synchronizácii súborov prostredníctvom Windows Media Playera nájdete na webovej lokalite Windowsu v časti Postupy.

  Poznámky

  • Ak do telefónu presuniete skladby chránené prostredníctvom správy digitálnych práv pomocou Windows Prieskumníka, Windows Media Playera alebo SD karty, nebudete ich môcť počúvať. Ak však máte ku kontu Microsoft, ktoré používate vo Windows Phone 8, priradené aktívne predplatné Zune Pass, v telefóne máte automaticky predplatné Xbox Music Pass a skladby chránené prostredníctvom správy digitálnych práv môžete sťahovať priamo do telefónu.
  • Ak chcete Windows Prieskumníka používať vo Windowse XP, v počítači treba mať nainštalovaný balík SP2. Ak chcete na synchronizáciu s telefónom používať Media Player, v počítači treba mať nainštalovaný balík SP2 a Windows Media Player 10.
 • Ak má počítač problémy so zisťovaním telefónu, pomoc s riešením tohto problému nájdete v téme Windows Phone 8 sa v počítači nezistil.

Povedzte nám svoj názor