Hudba+videá

Synchronizácia hudby, zvonení a podcastov pomocou počítača

Existuje veľa rôznych spôsobov, ako prenášať hudbu, zvonenia a podcasty medzi Windows Phonom a počítačom pomocou cloudu. Niekedy je však najrýchlejší starý dobrý postup: pripojiť telefón k počítaču.

Súbory stačí pridať buď pomocou Prieskumníka (v niektorých verziách Windowsu sa nazýva Windows Prieskumník), alebo môžete použiť niektorú z aplikácií Windows Phone. Aplikácia Windows Phone pre počítač je skvelá na synchronizáciu s aplikáciou iTunes alebo na pridávanie zvonení vo Windowse 8 alebo Windowse 7. Ak máte radšej prehľadné moderné rozhranie, ktoré možno použiť na domovskej obrazovke, skúste aplikáciu Windows Phone pre Windows 8.

Ak si nie ste istí, ktorá aplikácia je pre vás najvhodnejšia, pri rozhodovaní vám možno pomôže Sprievodca synchronizáciou (len v angličtine).

Poznámky

 • Ak používate Windows Phone 7 a počítač, budete potrebovať softvér Zune.
 • Ak má počítač problémy so zisťovaním telefónu po jeho pripojení, pozrite si tému Windows Phone 8 sa v počítači nezistil.
 • Ak máte Mac, použite aplikáciu Windows Phone pre Mac.
 • Zdá sa vám, že vidíte dvojmo? Ak máte predplatné Xbox Music Pass a skladby sa vám zobrazujú dvakrát, na prenos hudobných súborov môžete namiesto Prieskumníka použiť aplikáciu Windows Phone pre počítač alebo aplikáciu Windows Phone pre Mac.
 • Mediálne súbory chránené technológiou DRM získané zo služieb iných než Xbox Music Pass sa medzi počítačom a Windows Phonom nedajú synchronizovať ani kopírovať. Mediálne súbory DRM z predplatného Xbox Music Pass alebo Zune Pass sa do telefónu dajú synchronizovať pomocou aplikácie Windows Phone pre počítač alebo Windows Phone pre Mac.

Používanie Prieskumníka (Windows 8, Windows 7, Windows Vista a Windows XP)

Ak chcete len presúvať hudbu z jedného miesta na iné, najjednoduchšie je použiť Prieskumníka (v niektorých verziách Windowsu sa nazýva Windows Prieskumník).

Tip

Ak si pomocou predplatného Xbox Music Pass ukladáte hudbu v cloude, na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča používať na kopírovanie hudby do telefónu aplikáciu Windows Phone pre počítač alebo aplikáciu Windows Phone pre Mac.

Pridávanie hudby, zvonení a podcastov

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak používate Windows 8, prejdite na zobrazenie pracovnej plochy a na paneli úloh otvorte Prieskumníka.
  • Ak používate Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP, na paneli úloh otvorte Windows Prieskumníka.
 2. V časti Počítač (v niektorých verziách Windowsu sa nazýva Tento počítač) kliknite na názov svojho telefónu a potom na položku Telefón.

 3. Ak chcete presúvať súbory medzi telefónom a počítačom, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete kopírovať, a kliknite na položku Kopírovať.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, do ktorého chcete súbor presunúť, a kliknite na položku Prilepiť. Ak do telefónu pridávate hudbu, zvonenia alebo podcasty, súbor prilepte do priečinka Hudba, Zvonenia alebo Podcasty, aby ho telefón mohol nájsť a rozpoznať.

  Poznámky

  • Ak pripojíte telefón k počítaču s Windowsom XP, v počítači sa omylom môže zobraziť žiadosť o inštaláciu softvéru, ktorý nie je dostupný. Ak sa zobrazí tento sprievodca, kliknite na položku Zrušiť. Softvér nemusíte nainštalovať. Na presun súborov medzi telefónom a počítačom budete môcť používať Windows Prieskumníka.
  • Ak chcete Windows Prieskumníka používať vo Windowse XP, v počítači treba mať nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 (SP2).
  • Ďalšie informácie o kopírovaní súborov pomocou Windows Prieskumníka a synchronizácii súborov prostredníctvom Windows Media Playera nájdete na webovej lokalite Windowsu v časti Postupy.

Používanie aplikácie Windows Phone pre počítač (Windows 8 a Windows 7)

Aplikácia Windows Phone pre počítač umožňuje synchronizáciu hudby a podcastov medzi telefónom a počítačom s Windowsom 8 alebo Windowsom 7 a pridávanie zvonení do telefónu. Synchronizovať môžete s knižnicami Windows alebo s iTunes. Ak túto aplikáciu ešte nemáte, získať ju môžete zo stránky na stiahnutie aplikácie Windows Phone pre počítač.

Poznámka

Aplikácia Windows Phone pre počítač nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Synchronizácia hudby

 1. V pravom hornom rohu aplikácie Windows Phone pre počítač kliknite na položku Počítač a potom na položku Hudba.

 2. Skontrolujte, či je zaškrtnuté políčko Synchronizovať hudbu.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete synchronizovať časť svojej kolekcie, vyberte zoznamy skladieb, žánre, interpretov alebo albumy, ktoré chcete synchronizovať.
  • Ak chcete synchronizovať celú hudobnú kolekciu, zaškrtnite políčko Synchronizovať všetku hudbu.
 4. Kliknite na položku Synchronizovať.

Synchronizácia podcastov

 1. V pravom hornom rohu aplikácie Windows Phone pre počítač kliknite na položku Počítač a potom na položku Podcasty.

 2. Skontrolujte, či je zaškrtnuté políčko Synchronizovať podcasty.

 3. V zozname na synchronizáciu vyberte počet epizód, ktoré chcete synchronizovať, a či chcete synchronizovať iba neprehraté epizódy.

 4. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete synchronizovať iba niektoré podcasty, vyberte tie, ktoré chcete synchronizovať.
  • Ak chcete synchronizovať všetky podcasty, zaškrtnite políčko Synchronizovať všetky podcasty.
 5. Kliknite na položku Synchronizovať.

Poznámka

Ďalšie informácie o podcastoch nájdete v téme Získavanie hudby, videí a podcastov.

Pridávanie zvonení

Aplikácia Windows Phone pre počítač rozpozná, ktoré skladby sa môžu použiť ako zvonenia.

 1. V pravom hornom rohu aplikácie Windows Phone pre počítač kliknite na položku Počítač a potom na položku Zvonenia.

 2. Vyberte ľubovoľnú skladbu, ktorú chcete použiť ako zvonenie v telefóne, a kliknite na položku Pridať.

  Zvonenia môžete priraďovať k udalostiam v telefóne, ako sú oznámenia alebo pripomenutia, alebo k volaniam alebo SMS správam od kontaktov. Ďalšie informácie o priraďovaní zvonení v telefóne nájdete v téme Zvonenia, zvuky a hlasitosť.

Poznámky

 • Vlastné zvonenia na niečo iné než hovory môžete používať len v telefóne so softvérom Windows Phone verzie 8.0.10501.127 alebo novšej. Ďalšie informácie o aktualizácii telefónu nájdete v téme Ako aktualizujem softvér telefónu?.
 • Ďalšie informácie o zvoneniach a ostatných zvukoch v telefóne nájdete v téme Zvonenia, zvuky a hlasitosť.

Uloženie obsahu do počítača alebo jeho vymazanie z telefónu

 1. V pravom hornom rohu aplikácie Windows Phone pre počítač kliknite na položku Telefón a potom na položku Hudba alebo Podcasty.

  Tip

  Ak máte SD kartu a to, čo hľadáte, sa nezobrazuje, kliknutím na rozbaľovaciu šípku nad zobrazením úložiska (v dolnej časti) a výberom položky SD karta skúste upraviť filtre.

 2. Vyberte položky alebo priečinky, ktoré chcete vymazať alebo presunúť. (Ak sa možnosti nezobrazia automaticky, zobrazíte ich kliknutím alebo potiahnutím prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor.)

 3. Kliknite na položku Uložiť do počítača alebo Vymazať.

  Poznámky

  • Ak chcete nájsť uložené veci, v počítači otvorte Prieskumníka. Súbory nájdete v priečinkoch Hudba, Obrázky a Videá.
  • Ak z telefónu vymažete položky vybraté na synchronizáciu, pri ďalšej synchronizácii sa pridajú naspäť do telefónu.

Používanie aplikácie Windows Phone (Windows 8)

V modernom rozhraní aplikácie Windows Phone sú zvýraznené obaly albumov a pridávanie hudby a zoznamov skladieb z umiestnení v počítači je hračka. Aplikácia Windows Phone sa automaticky stiahne po pripojení telefónu k počítaču káblom. Ak však chcete, môžete ju získať aj z Windows Obchodu.

Pridávanie hudby alebo zoznamov skladieb

 1. aplikácii Windows Phone kliknite na položku Pridať do telefónu a potom buď na položku Pridať hudbu alebo Pridať zoznamy skladieb.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na priečinok a vyberte konkrétne skladby, ktoré chcete pridať.
  • Ak chcete vybrať iný priečinok, kliknite na položku Prejsť nahor.
  • Ak chcete pridať celý priečinok, kliknite naň pravým tlačidlom myši.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na všetky skladby a zoznamy skladieb, ktoré chcete pridať. Všetky vybraté súbory sa zobrazia v dolnej časti aplikácie.

 4. Po vybratí všetkých požadovaných skladieb alebo priečinkov kliknite na položku Pridať.

Poznámky

 • Ak telefón zamykáte pomocou hesla, pred použitím týchto aplikácií a Prieskumníka (alebo Windows Prieskumníka) ho možno bude potrebné odomknúť.
 • Dokumenty môžete presúvať z telefónu do iných umiestnení rôznymi spôsobmi. Prvým spôsobom je pripojenie telefónu k počítaču a použitie buď Prieskumníka, alebo Windows Prieskumníka (podľa toho, či používate Windows 8 alebo Windows 7). Druhým spôsobom je použitie OneDrivu (bývalého SkyDrivu). Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia dokumentov s OneDrivom.

Povedzte nám svoj názor