E-mail+kalendár

Nastavenie alebo vymazanie e-mailového konta

Niektoré e-mailové kontá neobsahujú iba e-maily, ale aj kontakty, kalendáre, úlohy a ďalšie funkcie, ktoré sa po pridaní konta môžu tiež zobrazovať vo Windows Phone. Môžete pridať ľubovoľný počet kont, treba však venovať osobitnú pozornosť tomu, ktoré e-mailové konto Microsoft nastavíte ako prvé.

Poznámka

Ak máte kontakty uložené v Outlooku (v programe balíka Office, nie v službe Outlook.com) v počítači, možno ich pred synchronizáciou s telefónom bude potrebné importovať do konta Microsoft alebo inej online služby. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie kontaktov do nového telefónu.

Nastavenie prvého konta Microsoft v telefóne

Konto Microsoft, ktoré pridáte ako prvé, sa bude používať na získavanie aplikácií, vášho skóre hráča a avataru v Xboxe, prehrávanie hudby z Xboxu Music a na všetky ostatné činnosti v telefóne, ktoré vyžadujú konto Microsoft. Je dôležité zadať pri prvom prihlásení správne konto Microsoft. Len tak máte istotu, že z výhod poskytovaných spoločnosťou Microsoft získate tie, ktoré sú pre vás najcennejšie. Ak máte viacero kont, pri výbere vám pomôžu témy Sprievodca kontom Microsoft (iba v angličtine) a Ktoré konto Microsoft mám používať?

 1. zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia Ikona Nastavenia a potom na položku E-mail+kontá.

 2. Ťuknite na položky Pridať konto > Konto Microsoft > Prihlásiť sa.

 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Microsoft, ktoré chcete používať v telefóne, a ťuknite na položku Ďalej.

  Poznámky

  • Keď pridáte v telefóne konto Microsoft, už ho nemôžete zmeniť bez obnovenia výrobných nastavení telefónu. Najvhodnejšie konto treba preto vyberať pozorne. Ak pri rozhodovaní potrebujete pomôcť, pozrite si tému Ktoré konto Microsoft mám používať?
  • Ak v telefóne nastavíte ľubovoľné iné kontá Hotmail, Live.com alebo Outlook.com, fotografie v týchto kontách sa nebudú synchronizovať s telefónom a tieto kontá sa nebudú dať použiť na hranie hier pre Xbox ani na používanie Xboxu Music.
 4. Ak máte v konte Microsoft nastavené dvojstupňové overenie, pred pokračovaním sa môže zobraziť žiadosť o overenie identity. Podľa pokynov získajte kód. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo mi Microsoft posiela SMS správy?

 5. Ak chcete fotografie, SMS správy, nastavenia telefónu a dáta aplikácií zálohovať do cloudu, ťuknite na položku Áno.

  E-maily, kontakty, kalendár, fotografie, informačné kanály a synchronizované heslá konta Microsoft sa vám budú synchronizovať v telefóne a na domovskú obrazovku sa pridá dlaždica pre e-maily. Ak toto konto na e-maily nepoužívate, pripnutie dlaždice môžete kedykoľvek zrušiť.

Nastavenie konta Outlook.com, Hotmail alebo Live.com

Po nastavení prvého konta Microsoft môžete pridať ďalšie, z ktorých budete do telefónu získavať e-maily, kontakty a kalendáre.

 1. zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia Ikona Nastavenia a potom na položku E-mail+kontá.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak máte Windows Phone 8, ťuknite na položky Pridajte konto > Outlook.
  • Ak máte Windows Phone 8.1, ťuknite na položky Pridajte konto > Outlook.com > Pripojiť.

  Poznámka

  Ak sa možnosť Outlook alebo Outlook.com nezobrazuje, znamená to len, že ste sa v telefóne neprihlásili s kontom Microsoft. Prihláste sa podľa pokynov v prvej časti vyššie.

 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku Prihlásiť sa.

 4. Ak máte v tomto konte nastavené dvojstupňové overenie, pred pokračovaním sa môže zobraziť žiadosť o overenie identity. Podľa pokynov získajte kód. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo mi Microsoft posiela SMS správy?

Nastavenie konta Google

 1. zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia Ikona Nastavenia a potom na položku E-mail+kontá.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak máte Windows Phone 8, ťuknite na položky Pridajte konto > Google.
  • Ak máte Windows Phone 8.1, ťuknite na položky Pridajte konto > Google > Pripojiť.
 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku Prihlásiť sa.

 4. Ťuknite na položku Prijať.

  E-maily, kontakty a kalendár konta Google sa budú synchronizovať s vaším telefónom.

  Poznámky

  • Konto Google Apps treba nastaviť inak. Prejdite na položky Nastavenia > E-mail+kontá a ťuknite na položky Pridať konto > Rozšírené nastavenie. Zadajte meno používateľa a heslo, ťuknite na položku Ďalej a nezabudnite ťuknúť na položku Exchange ActiveSync. Keď sa zobrazí výzva na zadanie servera, napíšte m.google.com. Ďalšie pokyny nájdete v časti Manuálne zadanie nastavení e-mailového konta (pre pokročilých) nižšie.
  • Zobrazuje sa vám pri pokuse o nastavenie alebo synchronizáciu konta Google v telefóne chyba Informácie sú nesprávne? Ďalšie informácie
  • Zobrazuje sa vám pri pokuse o nastavenie konta Google v telefóne chyba v Googli? Ďalšie informácie

Nastavenia konta Yahoo! Mail

 1. zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia Ikona Nastavenia a potom na položku E-mail+kontá.

 2. Ťuknite na položky Pridať konto > Yahoo! Mail.

 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku Prihlásiť sa.

  Vaše e-maily v konte Yahoo! Mail sa budú synchronizovať s vaším telefónom.

Nastavenie e-mailového konta Microsoft Exchange alebo Office 365

Môžete nastaviť e-mailové kontá na Microsoft Exchange Serveri (používa ho mnoho pracovných kont), kontá používajúce protokol Exchange ActiveSync (vrátane aplikácie Outlook Web App) a kontá Office 365.

 1. zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia Ikona Nastavenia a potom na položku E-mail+kontá.

 2. Ťuknite na položky Pridať konto > Exchange.

 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku Prihlásiť sa. Ak telefón nájde nastavenia vášho konta, vaše e-maily, kalendár a kontakty sa budú synchronizovať s telefónom, pričom môžete prejsť priamo na krok 6. V opačnom prípade pokračujte ďalším krokom.

 4. Na obrazovke Exchangeu vykonajte nasledujúce kroky:

  Pole Činnosť

  E-mailová adresa

  Skontrolujte, či je e-mailová adresa správna.

  Heslo

  Ťuknite na položku Zobraziť heslo a overte, či je heslo správne.

  Meno používateľa

  Skontrolujte, či je meno používateľa správne. Ak je napríklad vaše pracovné e-mailové konto na Microsoft Exchange Serveri a vaša e-mailová adresa je jozefh@contoso.com, ako meno používateľa zadajte časť jozefh.

  Doména

  Zadajte názov domény svojho konta. Doména je súčasťou informácií, ktoré možno používate na prihlásenie do počítača. Ak sa napríklad prihlasujete ako NázovDomény\jozefh, ako názov domény zadajte časť NázovDomény.

  Ak používate konto aplikácie Outlook Web App alebo konto na hostiteľskom systéme Microsoft Exchange, zvyčajne nemáte doménu. V takom prípade ponechajte pole Doména prázdne.

 5. Ak sa správne nastavenia stále nenašli, ťuknite na položku Rozšírené, vykonajte nižšieuvedené kroky a ťuknite na položku Prihlásiť sa.

  • Do poľa Server zadajte adresu servera. Ide o webovú adresu, ktorú používate na prístup k svojim e-mailom vo webovom prehliadači pomocou aplikácie Outlook Web App. Ak adresu nepoznáte, pokyny môžete vyhľadať v Pomocníkovi v Outlooku alebo môžete o pomoc požiadať pracovníka technickej podpory vo svojej spoločnosti.
  • Ťuknite na položku Zobraziť všetky nastavenia a skontrolujte, či je nastavenie Server požaduje šifrované pripojenie (SSL) správne. Ak si nie ste istí, obráťte sa na pracovníka technickej podpory vo svojej spoločnosti.
 6. Ak vaša spoločnosť ponúka Lync, no v telefóne ešte nemáte aplikáciu Lync, zobrazí sa otázka, či si ju chcete stiahnuť z Obchodu.

 7. Ak sa po chvíli zobrazí správa Vytvorte nové heslo, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Ťuknite na položku Nastaviť a do poľa Nové heslo zadajte heslo, ktoré spĺňa požiadavky zabezpečenia.
  2. Ťuknite na pole Potvrďte heslo, zadajte to isté heslo a ťuknite na položku Hotovo.

Nastavenie e-mailového konta od poskytovateľa internetových služieb

Ak máte e-mailovú adresu, ktorú si nastavujete sami alebo ktorá nepoužíva jedno z kont uvedených vyššie, vaše konto sa poskytuje prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb.

 1. zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia Ikona Nastavenia a potom na položku E-mail+kontá.

 2. Ťuknite na položky Pridať konto > Iné konto.

 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku Prihlásiť sa.

  Poznámka

  • Ak sa nastavenia nenájdu, skontrolujte správnosť e-mailovej adresy a hesla a ťuknite na položku Skúsiť znova. Ak sa nastavenia ani napriek tomu nenájdu, ťuknite na položku Rozšírené a prejdite priamo na krok 5 v ďalšom postupe.

Manuálne zadanie nastavení e-mailového konta (pre pokročilých)

Na manuálne zadanie nastavení konta treba mať k dispozícii dáta, ako je typ e-mailového konta (POP alebo IMAP) a adresa servera prichádzajúcich e-mailov. Úplný zoznam potrebných dát je uvedený v tabuľke nižšie. Tieto dáta sú zvyčajne dostupné na webovej lokalite poskytovateľa e-mailu.

 1. zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia Ikona Nastavenia a potom na položku E-mail+kontá.

 2. Ťuknite na položky Pridať konto > Rozšírené nastavenie.

 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku Ďalej.

 4. Ťuknite na položku Internetový e-mail.

 5. Vykonajte nasledujúce kroky:

  Pole Činnosť

  Názov konta

  Zadajte popisný názov konta. Tento názov konta sa bude zobrazovať v telefóne.

  Vaše meno

  Zadajte svoje meno. Ide o meno odosielateľa v e-mailových správach, ktoré odošlete z tohto konta.

  Server prichádzajúcich e-mailov

  Zadajte názov servera prichádzajúcich e-mailov. Zvyčajne obsahuje výraz POP alebo IMAP (v závislosti od typu e-mailového konta). Adresa servera prichádzajúcich e-mailov môže mať nasledujúcu formu:

  • imap.contoso.com
  • incoming.contoso.com

  Niektoré adresy vyžadujú aj čísla portov. Zvyčajne vyzerajú takto (avšak s vašimi číslami):

  • imap.contoso.com:123
  • incoming.contoso.com:123:1

  Typ konta

  Vyberte možnosť POP3 alebo IMAP4.

  Meno používateľa

  Zadajte svoje meno používateľa.

  Heslo

  Zadajte heslo.

  Server odchádzajúcich e-mailov (SMTP)

  Zadajte názov servera odchádzajúcich e-mailov. Názov servera odchádzajúcich e-mailov zvyčajne obsahuje výraz SMTP. Príklad:

  • smtp.contoso.com

  Niektoré adresy vyžadujú aj čísla portov. Zvyčajne vyzerajú takto (avšak s vašimi číslami):

  • mail.contoso.com:123
  • mail.contoso.com:123:1

  Server odchádzajúcich e-mailov požaduje overenie

  Skontrolujte, či je toto nastavenie správne.

  Používať rovnaké meno používateľa a heslo na odosielanie e-mailov

  Skontrolujte, či je toto nastavenie správne.

 6. Ťuknite na položku Rozšírené nastavenia, skontrolujte, či sú všetky nastavenia správne, vyberte nastavenia sťahovania a ťuknite na položku Prihlásiť sa.

Vymazanie e-mailového konta

 1. zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia Ikona Nastavenia a potom na položku E-mail+kontá.

 2. Ťuknite na konto, ktoré chcete vymazať, a podržte ho, ťuknite na položku Vymazať a potom znova na položku Vymazať.

Súvisiace témy

Povedzte nám svoj názor