E-mail+kalendár

Odoslanie alebo vymazanie e-mailu

Po nastavení e-mailového konta v telefóne z neho môžete odosielať (alebo vymazávať) e-maily.

E-mailové správy v e-mailovom konte s niekoľkými správami vybratými na presun alebo vymazanie

Napísanie nového e-mailu

 1. Na domovskej obrazovke Ikona domovská obrazovka ťuknite na priečinok doručenej pošty, ktorý chcete použiť (napríklad Outlook, Outlook.com, Google alebo združená pošta).

 2. Ťuknite na položku Nová Ikona Nová. Ak ste v priečinku združenej pošty, ťuknite na e-mailovú adresu, ktorú chcete použiť na odoslanie e-mailu.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V textovom poli Komu ťuknite na položku Pridať Ikona Pridať a vyberte kontakt.
  • Ťuknite do textového poľa Komu a začnite písať meno alebo e-mailovú adresu. Telefón bude pri písaní ponúkať návrhy.
  • Ak chcete odstrániť príjemcu, ťuknite na jeho meno alebo e-mailovú adresu a potom ťuknite na položku Odstrániť.
 4. Ťuknite do textového poľa Predmet a zadajte predmet.

 5. Ťuknite pod textové pole Predmet, zadajte e-mail a ťuknite na položku Odoslať Ikona Odoslať.

  Poznámka

  Ak chcete k e-mailu priložiť obrázky, ťuknite na položku Priložiť Ikona Priložiť, ťuknite na album s požadovanými obrázkami, potom na požadované obrázky a nakoniec na položku Hotovo Ikona Hotovo.

Odpovedanie na e-mail alebo jeho preposlanie

 1. Na domovskej obrazovke Ikona Domovská obrazovka ťuknite na priečinok doručenej pošty s e-mailom, na ktorý chcete odpovedať, a potom ťuknite na správu.

 2. Ťuknite na položku Odpovedať Ikona Odpovedať a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ťuknite na položku Odpovedať, ak chcete odpovedať iba odosielateľovi.
  • Ťuknite na položku Odpovedať všetkým, ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým príjemcom.
  • Ťuknite na položku Preposlať, ak chcete e-mail odoslať niekomu inému.
 3. Napíšte správu a ťuknite na položku Odoslať Ikona Odoslať.

  Poznámka

  Ak na správu odpovedáte alebo ak ju preposielate z priečinka združenej pošty, správa sa odošle z e-mailovej adresy, na ktorej ste správu pôvodne prijali.

Vymazanie e-mailov

 1. Na domovskej obrazovke Ikona Domovská obrazovka ťuknite na priečinok doručenej pošty s e-mailom, ktorý chcete vymazať.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vymazať jeden e-mail, ťuknutím naň ho otvorte a potom ťuknite na položku Vymazať Ikona Vymazať.
  • Ak chcete vymazať viaceré e-maily, ťuknite naľavo od e-mailu, ktorý chcete vymazať. Vedľa e-mailov sa zobrazia zaškrtávacie políčka. Ťuknite na zaškrtávacie políčko Zaškrtnuté políčko vedľa každého e-mailu, ktorý chcete vymazať, a potom ťuknite na položku Vymazať Ikona Vymazať.

Súvisiaca téma

Povedzte nám svoj názor