Pripojenie

Pripojenie k Wi-Fi sieti

Doma, v práci alebo na cestách – tu všade môžete nájsť Wi-Fi siete, ku ktorým sa Windows Phone môže pripojiť. Wi-Fi umožňuje šetriť vaše mobilné dáta, navyše je často rýchlejšie ako mobilné pripojenie a dokáže aj šetriť batériu. Môžete robiť väčšinu z toho, čo robievate pomocou mobilného dátového pripojenia, napríklad hľadať na webe, sťahovať aplikácie, streamovať hudbu a množstvo ďalšieho.

K Wi-Fi sa možno pripojiť niekoľkými spôsobmi už od prvého nastavovania telefónu. Ak sa rozhodnete používať Senzor Wi-Fi, môže vás pripájať k otvoreným Wi-Fi sieťam, o ktorých vie, alebo k sieťam, ktoré s vami zdieľajú vaše kontakty. Na internet tak budete pripojení aj bez toho, aby ste sa museli sami pripájať. (Senzor Wi-Fi nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach a je dostupný len vo Windows Phone 8.1. Zistite, ktorú verziu softvéru máteči nie je k dispozícii nejaká aktualizácia.)

K Wi-Fi sieti sa samozrejme môžete pripojiť aj sami.

Pripojenie k Wi-Fi sieti manuálne

 1. zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia Ikona Nastavenia > Wi-Fi.

 2. Možnosť Wi-Fi siete prepnite na hodnotu ZapnutéIkona ovládania prepnutia na zapnuté.

  Keď je Wi-Fi zapnuté, telefón bude hľadať dostupné Wi-Fi siete v oblasti, kde sa nachádzate. Keď sa nájde sieť, zobrazí sa jej názov spolu s informáciou, či je otvorená alebo zabezpečená.

 3. Ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

 4. Ak sa pripájate k zabezpečenej sieti a zobrazí sa výzva na zadanie a hesla, zadajte ho.

 5. (Voliteľné) Ak používate Senzor Wi-Fi a chcete so svojimi kontaktmi zdieľať prístup k sieti, zaškrtnite políčko Zdieľať sieť s kontaktmi. Ak sieť zdieľať nechcete, zaškrtnutie políčka zrušte.

  Ak sa rozhodnete zdieľať sieť so svojimi kontaktmi, prístup na internet získajú. keď budú v jej dosahu a pripoja sa do nej. Nebude sa im však zobrazovať heslo siete.

 6. Ťuknutím na položku Hotovo sa pripojte.

Tipy

 • Ďalšie informácie o Wi-Fi hotspotoch vrátane informácií o tom, ako si zobrazíte hotspoty vo svojom okolí na mape a ako sa automaticky pripojíte k hotspotom ponúkaným vašim mobilným operátorom, nájdete v téme Vyhľadanie Wi-Fi hotspotov. Keď sa pripojíte k Wi-Fi, telefón odošle informácie týkajúce sa pripojenia do Microsoftu v prípade, ak je zaškrtnuté políčko Odosielať informácie o Wi-Fi pripojeniach na zlepšenie zisťovania Wi‑Fi v okolí v ponuke Nastavenia Ikona Nastavenia > Wi-Fi > Spravovať. Ďalšie informácie a tiež podrobnosti o tom, aké konkrétne informácie sa zhromažďujú, nájdete v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov vo Windows Phone 8.1.
 • Otvorené siete nie sú zabezpečené. Pripojiť sa k nim napríklad môže každý a všetci si tiež môžu pozrieť, čo robíte. Keď budete na internete robiť niečo, pri čom sa vyžadujú osobné alebo citlivé údaje, postupujte opatrne alebo počkajte, kým sa budete môcť pripojiť k dôveryhodnej zabezpečenej sieti.
 • Máte počítač alebo tablet s Windowsom 8.1? Vo Windows Phone 8.1 prejdite na položky Nastavenia Ikona Nastavenia > Synchronizácia nastavení a zapnite možnosť Heslá Ikona ovládania prepnutia na zapnuté. Heslo siete potom stačí zadať len raz. Vaše ostatné zariadenia sa k sieti automaticky pripoja, keď bude v dosahu. Ďalšie informácie o tom, ako to funguje, nájdete v téme Synchronizácia nastavení Windows Phonu.

Súvisiace témy

Povedzte nám svoj názor