Pripojenie

Najčastejšie otázky o Bluetooth

 • Telefón si môžete spárovať s rôznymi zariadeniami využívajúcimi Bluetooth, napríklad hands-free systémom v aute, náhlavnými súpravami, reproduktormi, prenosnými počítačmi, smartfónmi, tabletmi, monitormi tepovej frekvencie, fitnes senzormi a podobne.

 • Používať ho môžete na množstvo rôznych vecí, napríklad:

 • Párovanie je proces nastavenia Bluetooth zariadenia alebo príslušenstva tak, aby sa mohlo pripojiť k vášmu telefónu. Postup nájdete v téme Párovanie telefónu s Bluetooth príslušenstvom. Po spárovaní telefónu so zariadením sa telefón k zariadeniu automaticky pripojí vždy, keď bude zariadenie v dosahu a bude mať zapnuté Bluetooth.

 • Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1 podporujú Bluetooth 3.1. Ide o vylepšenú verziu technológie Bluetooth, v ktorej automaticky prebieha proces párovania Windows Phonu 8 alebo Windows Phonu 8.1 a Bluetooth zariadení, napríklad náhlavných súprav telefónu, zvukových systémov v aute, dokov reproduktorov a párovania pomocou NFC.

  Windows Phone 8 podporuje tieto používateľské profily Bluetooth:

  • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2),
  • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.4),
  • Hands Free Profile (HFP 1.5),
  • Phone Book Access Profile (PBAP 1.1),
  • Object Push Profile (OPP 1.1),
  • Out of Band (OOB) a Near Field Communications (NFC).

  Windows Phone 8.1 podporuje rovnaké používateľské profily Bluetooth ako Windows Phone 8 a podporuje tiež:

  • Hands Free Profile (HFP 1.6),
  • Bluetooth Low Energy (LE).

  Windows Phone 8.1 Update tiež umožňuje používať telefón ako sieťový prístupový bod, vďaka čomu môžete svoje mobilné dátové pripojenie zdieľať s iným zariadením cez Bluetooth.

  S telefónom fungujú len Bluetooth zariadenia a príslušenstvá používajúce niektorý z podporovaných profilov.

  Poznámka

  • Nie ste si istí, ktorú verziu softvéru Windows Phone máte v telefóne? Zistite, ktorú verziu softvéru máteči nie je k dispozícii nejaká aktualizácia.
  • Cez Bluetooth nebudete môcť prehľadávať hudbu zo zvukového systému auta, pretože Windows Phone 8.1 nepodporuje funkciu prehľadávania v prípade profilu AVRCP Bluetooth. Prehľadávanie je podporované vo Windows Phone 8 aj Windows Phone 8.1 Update.

 • Cez Bluetooth môžete v telefóne zdieľať rôzne typy súborov a informácií vrátane fotografií, hudby, kontaktov a dokumentov balíka Microsoft Office. Postup nájdete v téme Zdieľanie súborov cez Bluetooth.

 • Pozrite si dokumentáciu k príslušenstvu. (PIN je často 0000 alebo 1234.) PIN kód možno nájdete aj na samotnom príslušenstve.

 • Ak máte v aute problémy s rozpoznávaním vo funkcii Reč, môžete skúsiť niečo z tohto:

  • V telefóne zapnite rozpoznávanie reči.zozname aplikácií prejdite do časti Nastavenia Ikona Nastavenia a vyberte položky Reč > Zapnúť službu rozpoznávania reči. (Ak máte v telefóne Windows Phone 8.1 a Cortanu, toto nastavenie sa nezobrazuje.) Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie Funkcie Reč v telefóne.
  • Použite iný typ zvukového pripojenia cez Bluetooth. V telefóne použite iný typ zvukového pripojenia cez Bluetooth. V zozname aplikácií prejdite do časti Nastavenia Ikona Nastavenia a vyberte položky Bluetooth > Rozšírené > Používať na funkciu Reč alternatívne zvukové pripojenie cez Bluetooth. (Ak nepoužívate Windows Phone 8.1, môže sa vám miesto toho zobrazovať zaškrtávacie okienko Pripojiť sa inak a používať v aute funkciu Reč s Bluetooth.) Toto nastavenie má vplyv na všetky Bluetooth zariadenia pripojené k telefónu. Toto políčko by ste mali zaškrtnúť len vtedy, ak máte pri používaní Bluetooth problémy s rozpoznávaním vo funkcii Reč. (Toto nastavenie sa zobrazuje len v telefónoch so softvérom Windows Phone verzie 8.0.10501.127 alebo novšej. Ďalšie informácie o aktualizácii telefónu nájdete v téme Ako aktualizujem softvér telefónu?)
  • Skontrolujte, či máte funkčné mobilné dátové alebo Wi-Fi pripojenie. Na používanie funkcie Reč a vyhľadávania potrebuje telefón dátové pripojenie. Ďalšie informácie o pripojení a kontrole dátového pripojenia nájdete v témach Nastavenia mobilnej siete a SIM kartyPripojenie k Wi-Fi sieti.

  Poznámka

  Nie ste si istí, ktorú verziu softvéru Windows Phone máte v telefóne? Zistite, ktorú verziu máteči nie je k dispozícii nejaká aktualizácia.

 • V zozname ťuknite na názov príslušenstva alebo zariadenia a podržte ho a ťuknite na položku Vymazať.

 • Ak máte problém s Bluetooth hands-free systémom v aute, na vyriešenie problému alebo jeho spresnenie odporúčame vyskúšať tieto možnosti:

  • Reštartuje sa telefón. Stlačte tlačidlo napájania Tlačidlo napájania a podržte ho a po zobrazení výzvy posuňte prstom po obrazovke smerom nadol. Telefón potom znova zapnite.
  • Vymažte párovanie medzi Bluetooth zariadením a telefónom a potom ho znova vytvorte. Vymazaním párovania a jeho opätovných vytvorením sa problém niekedy vyrieši. Ak chcete vymazať párovanie telefónu so zariadením, prejdite na položky Nastavenia Ikona Nastavenia > Bluetooth, ťuknite na Bluetooth zariadenie a podržte ho a potom ťuknite na položku Vymazať. Informácie o párovaní vymažte aj zo zariadenia v aute. (Postup nájdete v dokumentácii dodanej s autom alebo zariadením.) Telefón potom znova spárujte s Bluetooth zariadením.
  • Skúste iný Windows Phone. Má niektorý z vašich priateľov alebo príbuzných vo vašom okolí Windows Phone? Ak áno, skúste v aute použiť jeho telefón a zistite, či funguje. Môžete tým vylúčiť niektoré problémy alebo problém spresniť.
  • Pozrite si dokumentáciu k Bluetooth hands-free systému v aute. Pozrite si dokumentáciu dodanú s autom alebo Bluetooth hands-free systémom, ktorý sa v ňom nachádza. Niektoré autá vyžadujú ďalšie nastavovanie.
 • Ak máte problémy so streamovaním hudby cez Bluetooth v aute, môžete vyskúšať niečo z tohto:

  • Skontrolujte dátové pripojenie a nastavenia dátumu. Počas streamovania hudby chránenej správou digitálnych prístupových práv (DRM) musíte mať v telefóne funkčné dátové pripojenie a správne nastavený čas a dátum. Ďalšie informácie o dátovom pripojení nájdete v témach Nastavenia mobilnej siete a SIM kartyPripojenie k Wi-Fi sieti.
  • Skontrolujte podporované profily Bluetooth pre auto alebo Bluetooth zariadenie. Bluetooth zariadenie alebo hands-free systém v aute musia podporovať rovnaké zvukové profily Bluetooth ako telefón. Informácie o profiloch Bluetooth, ktoré vaše auto alebo zariadenie podporuje, nájdete v príslušnej dokumentácii. Tieto profily potom porovnajte s profilmi Bluetooth, ktoré podporuje Windows Phone. Sú uvedené vyššie v týchto najčastejších otázkach.
  • Vyberte správny zvukový zdroj. Ak chcete prehrávať hudbu cez Bluetooth, v mnohých moderných hands-free systémoch v autách treba vybrať zvukový zdroj. Na zdroji je často uvedený text Streamovanie zvuku cez Bluetooth alebo niečo podobné. V príručke k autu pohľadajte konkrétne podrobnosti a zistite, ako vybrať správny zvukový zdroj.
 • Môže sa to stať, ak pri prvom spárovaní telefónu s Bluetooth hands-free systémom v aute neťuknete po zobrazení výzvy Povoliť sťahovanie kontaktov? na položku Povoliť. Ak chcete tento problém skúsiť vyriešiť, v zariadení odstráňte párovanie. Ťuknite na položky Nastavenia Ikona Nastavenia > Bluetooth, ťuknite na názov zariadenia a podržte ho a ťuknite na položku Vymazať. Potom znova spárujte zariadenie s telefónom. Keď sa zobrazí okno s hlásením Povoliť sťahovanie kontaktov?, ťuknite na položku Povoliť a počkajte, kým sa do Bluetooth systému v aute stiahnu kontakty. Takto sa dajú vyriešiť aj problémy s tým, že telefón pripojený k hands-free systému v aute sa počas hovoru odpojí.

 • Môžete vyskúšať niečo z tohto:

  • V telefóne zapnite Bluetooth. Prejdite na položky Nastavenia Ikona Nastavenia > Bluetooth a zapnite Bluetooth. Telefón bude viditeľný, takže ho uvidia aj ostatné zariadenia.
  • Vymažte párovanie a znova ho vytvorte. Ak chcete vymazať párovanie zariadenia, v telefóne ťuknite na položky Nastavenia Ikona Nastavenia > Bluetooth, ťuknite na názov zariadenia a podržte ho a ťuknite na položku Vymazať. Bluetooth systém v aute potom znova spárujte s telefónom.
  • Skontrolujte, ktorý typ párovania cez Bluetooth sa používa. Niektoré autá majú na párovanie cez Bluetooth režim hosťa. Ak máte telefón spárovaný takto, je možné, že sa znova nepripojí, keď sa vrátite do auta. Ak chcete tento problém vyriešiť, telefón s autom spárujte pomocou trvalého režimu. Postup nájdete v dokumentácii k autu alebo Bluetooth systému.
  • K telefónu sa pripojte z Bluetooth systému v aute. Na Bluetooth systéme v aute môže byť tlačidlo alebo príkaz Pripojiť. Ak ho v systéme v aute máte, môžete sa skúsiť pripojiť stlačením tohto tlačidla alebo použitím tohto príkazu. Ďalšie informácie nájdete aj v tomto prípade v dokumentácii dodanej s autom alebo hands-free systémom.

Povedzte nám svoj názor