Kontá+fakturácia

Najčastejšie otázky o zmene konta Microsoft

 • Tu sú tri najčastejšie dôvody:

  • máte viaceré kontá Microsoft a v telefóne by ste radšej používali iné konto, než aktuálne používate,
  • chcete zmeniť konto Microsoft, ktoré používate v službe vyžadujúcej konto Microsoft, ako je napríklad Xbox, chat na Facebooku alebo Xbox Music,
  • presťahovali ste sa do inej krajiny alebo oblasti.

  Ďalšie informácie o výbere z viacerých kont Microsoft nájdete v témach Sprievodca výberom konta Microsoft (iba v angličtine) alebo Ktoré konto Microsoft mám používať?

 • Ak chcete zmeniť konto Microsoft, ktoré používate v telefóne, najskôr obnovte výrobné nastavenia telefónu. Týmto sa vymaže celý obsah a všetky nastavenia, ktoré ste pridali v telefóne, vrátane hudby, videí, obrázkov, aplikácií, hier, dokumentov a kont.

  Ak sa rozhodnete obnoviť výrobné nastavenia telefónu, najprv by ste mali zálohovať celý obsah telefónu do počítača alebo OneDrivu (bývalého SkyDrivu). Ak ste si však zakúpili nejaké položky, ktoré používajú správu digitálnych práv, možno ich po prihlásení pomocou nového konta nebudete môcť použiť, ak si ich znova nezakúpite. Po prihlásení pomocou nového konta si tiež budete musieť znova zakúpiť všetky aplikácie a hry, ktoré ste si zakúpili pomocou starého konta.

  Ďalšie informácie o zálohovaní obsahu do počítača nájdete v témach Ktoré aplikácie môžem používať na synchronizáciu s počítačom?Zálohovanie obsahu.

 • Upozornenie

  Ak chcete zmeniť konto Microsoft, ktoré používate v telefóne, najskôr budete musieť obnoviť výrobné nastavenia telefónu, čím sa vymaže všetko, čo ste pridali do telefónu. Určite si teda najprv všetko zálohujte. V téme Ktoré aplikácie môžem používať na synchronizáciu s počítačom? sa dozviete, ktoré aplikácie sú na to najvhodnejšie. Budete tiež musieť opätovne zakúpiť všetok zakúpený obsah, ktorý na používanie vyžaduje konto Microsoft, vrátane aplikácií, hier a hudby.

  1. Pripojte telefón káblom k počítaču pomocou USB kábla a potom zálohujte svoje obrázky, hudbu a videá.

  2. zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia Ikona Nastavenia > O systéme.

  3. Ťuknite na položku Obnoviť výrobné nastavenia. Ak chcete vymazať obsah na svojej SD karte, ťuknite na položku Vymazať aj SD kartu.

  4. Keď sa zobrazí upozornenie, skontrolujte, či ste naozaj pripravení vykonať túto akciu, a potom akciu potvrďte ťuknutím na položky Áno > Áno. V telefóne sa obnovia výrobné nastavenia.

  5. Keď sa telefón reštartuje, bude vás sprevádzať nastavením telefónu. Keď prejdete na obrazovku Buďte v obraze, ťuknite na položku Prihlásiť sa a pomocou pokynov sa prihláste s kontom, ktoré chcete používať.

 • Ak si zakúpite aplikácie, hry, hudbu alebo videá pomocou jedného konta Microsoft, tieto položky nebudete môcť používať s novým kontom Microsoft. Budete ich musieť znova zakúpiť alebo stiahnuť.

  Aplikácie a hry nájdete vo Windows Phone Obchode. Musíte sa prihlásiť so svojím novým kontom. Ďalšie informácie nájdete v téme Získavanie aplikácií z Windows Phone Obchodu.

  Ak ste na sťahovanie hudby so starým kontom využili Zune Music Pass alebo Xbox Music Pass, v mnohých prípadoch budete môcť túto hudbu počúvať znova, ak využívate predplatné Music Pass aj so svojím novým kontom. Pri prehrávaní skladby môže chvíľu trvať, kým sa stiahnu nové povolenia.

Povedzte nám svoj názor