Nowy telefon?

Kopiowanie kontaktów i kalendarza z telefonu iPhone do telefonu Windows Phone

Dowiesz się tu, jak przenieść kontakty i kalendarze ze starego telefonu iPhone do nowego z systemem Windows Phone.

Porada

Jeśli kontakty i kalendarze przechowujesz na koncie online, np. Google lub Outlook.com, wystarczy, że skonfigurujesz to konto w telefonie Windows Phone, aby automatycznie je zsynchronizować. Aby dowiedzieć się, jak przenieść inne dane z telefonu iPhone, zobacz artykuł Windows Phone dla używających wcześniej telefonu iPhone.

Kontakty

Istnieją dwa sposoby na przekazanie kontaktów z telefonu iPhone do Twojego telefonu. Jedna z metod zakłada użycie programu Outlook na komputerze. Druga polega na skorzystaniu z odpowiedniej aplikacji w telefonie iPhone, która posłuży do zapisania kontaktów jako pliku arkusza kalkulacyjnego programu Excel.

Metoda z użyciem programu Outlook

  1. Połącz telefon iPhone z komputerem i wybierz opcję iPhone w serwisie iTunes. Następnie kliknij kolejno opcje Informacje > Synchronizuj kontakty z.

  2. W menu rozwijanym wybierz opcję Outlook, a następnie kliknij opcję Zastosuj.

  3. Jeśli używasz programu Outlook w połączeniu z serwerem Exchange, kontakty zostaną zaimportowane do Twojego konta Exchange i będą widoczne w każdym miejscu, w którym to konto jest skonfigurowane, także w telefonie. Dowiedz się, co należy zrobić w przypadku korzystania z programu Outlook bez użycia serwera Exchange.

Metoda z użyciem programu Excel

  1. Zainstaluj w telefonie iPhone aplikację umożliwiającą zapisanie przechowywanych w nim kontaktów w formie pliku arkusza kalkulacyjnego programu Excel (w sklepie App Store jest kilka takich aplikacji).

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi przez aplikację, aby zapisać kontakty na komputerze w formie pliku arkusza kalkulacyjnego programu Excel.

  3. Otwórz na komputerze plik arkusza kalkulacyjnego i zapisz go jako plik CSV.

  4. Przejdź do swojej listy kontaktów na koncie Outlook.com i zaloguj się przy użyciu tego konta Microsoft, którego używasz w telefonie. W obszarze Dodaj kontakty do swojej listy kontaktów kliknij opcję Importuj z pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi importowania pliku CSV.

Kalendarze

  1. Połącz telefon iPhone z komputerem i wybierz opcję iPhone w serwisie iTunes. Następnie kliknij kolejno opcje Informacje > Synchronizuj kalendarze z.

  2. W menu rozwijanym wybierz opcję Outlook, a następnie kliknij opcję Zastosuj.

  3. Jeśli używasz programu Outlook w połączeniu z serwerem Exchange, zdarzenia z kalendarzy zostaną zaimportowane do Twojego konta Exchange i będą widoczne w każdym miejscu, w którym to konto jest skonfigurowane, także w telefonie. Dowiedz się, co należy zrobić w przypadku korzystania z programu Outlook bez użycia serwera Exchange.

Podziel się swoją opinią