Nowy telefon?

Łączenie z siecią Wi-Fi

Oprócz połączenia z siecią komórkową telefon z systemem Windows Phone może korzystać z sieci Wi-Fi wszędzie tam, gdzie są one dostępne. Połączenie Wi-Fi to prawdopodobnie lepszy wybór, ponieważ jest zwykle szybsze niż połączenie przesyłania danych. Korzystanie z sieci Wi-Fi pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, jeśli masz abonament z limitem przesyłania danych. Na dodatek łączność jest dostępna, nawet kiedy z jakichś przyczyn nie możesz nawiązać połączenia z siecią komórkową. Niektóre sieci Wi-Fi są zabezpieczone i mogą wymagać podania hasła, aby można się było z nimi połączyć.

Aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi

 1. Na ekranie startowym przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie naciśnij kolejno opcje Ustawienia Ikona Ustawienia > Wi-Fi.

 2. Upewnij się, że opcja Sieci Wi-Fi ma wartość Włączone Ikona przełącznika.

  Zapewni to aktywnie wyszukiwanie w telefonie dostępnych sieci Wi-Fi. Kiedy zostanie znaleziona sieć, telefon wyświetli ją tutaj, informując, czy jest to sieć otwarta, czy też zabezpieczona.

 3. Naciśnij sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie.

Porady

 • Zależnie od tego, jak telefon został skonfigurowany przez producenta lub operatora sieci komórkowej, będziesz okresowo otrzymywać powiadomienia o sieciach Wi-Fi dostępnych w okolicy. Naciśnij powiadomienie, aby połączyć się z siecią lub wyłączyć powiadomienia. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o dostępności sieci Wi-Fi, wróć do ekranu Ustawienia Ikona Ustawienia > Wi-Fi i wyczyść pole wyboru Powiadom mnie o znalezieniu nowych sieci. Gdy powiadomienia są wyłączone, nadal można sprawdzać dostępność sieci Wi-Fi, wracając do ekranu Ustawienia Ikona Ustawienia > Wi-Fi.
 • Jeśli w miejscu, gdzie można się spodziewać działającej jednej lub kilku sieci, na liście nie są wyświetlane żadne sieci Wi-Fi, wyłącz opcję Sieci Wi-Fi, a następnie włącz ją ponownie.
 • Ustawienia sieci Wi-Fi nie są widoczne w telefonach, które nie obsługują takich sieci.
 • Aby nawiązać połączenie z siecią zabezpieczoną, może być konieczne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. W takim przypadku po ich wprowadzeniu naciśnij przycisk Gotowe.
 • Niektóre sieci Wi-Fi (zwłaszcza dostępne w kawiarniach, restauracjach, hotelach i podobnych miejscach) mogą wymagać podania hasła w przeglądarce internetowej przed umożliwieniem połączenia.
 • Aby rozłączyć się z siecią, naciśnij ją i przytrzymaj, a następnie naciśnij przycisk Usuń.

Nawiązywanie połączenia z ukrytą siecią Wi-Fi

Sieć Wi-Fi może być ukryta, co oznacza, że jej nazwa nie jest rozgłaszana. W takim przypadku nie będzie ona widoczna na liście dostępnych sieci na ekranie ustawień połączenia Wi-Fi i nie będzie wyświetlane powiadomienie, gdy telefon znajdzie się w jej zasięgu. Aby nawiązać połączenie z ukrytą siecią Wi-Fi, gdy telefon jest w jej zasięgu, musisz wpisać nazwę sieci i hasło.

 1. Na ekranie startowym przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie naciśnij kolejno opcje Ustawienia Ikona Ustawienia > Wi-Fi.

 2. Upewnij się, że opcja Sieci Wi-Fi ma wartość Włączone Ikona przełącznika, a następnie naciśnij opcję Zaawansowane.

 3. Na ekranie Zaawansowane naciśnij opcję Dodaj Ikona Dodaj, wpisz nazwę sieci w polu Nazwa sieci, a następnie naciśnij przycisk Dodaj.

 4. Na ekranie Zaloguj się wpisz hasło w polu Hasło, a następnie naciśnij przycisk Gotowe.

Uwagi

 • W nazwie sieci i haśle są rozróżniane małe i wielkie litery.
 • Ta funkcja może nie działać, jeśli nie została zainstalowana odpowiednia aktualizacja oprogramowania dostarczona przez producenta telefonu.

Aby odszukać adres MAC swojego telefonu

Jeśli ze względów bezpieczeństwa sieć Wi-Fi korzysta z filtrowania adresów MAC (Media Access Control), przed nawiązaniem połączenia trzeba sprawdzić adres MAC telefonu i dodać go do listy kontroli dostępu do tej sieci.

 • Na ekranie startowym przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie naciśnij opcje Ustawienia Ikona Ustawienia > Informacje > Więcej informacji i zanotuj wartość Adres MAC.

Podziel się swoją opinią