Zdjęcia

Udostępnianie zdjęć i filmów

Niektóre osoby lubią pokazywać zdjęcia z ważnych wydarzeń, takich jak urodziny czy uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Inni chcą pokazać światu, co jedzą na obiad. Bez względu na to, do której grupy należysz, masz duży wybór opcji udostępniania zdjęć i filmów.

Aby udostępnić zdjęcie lub film w sieci społecznościowej

Uwaga

Filmy możesz udostępniać w serwisach OneDrive (dawniej SkyDrive) i Facebook. Zdjęcia możesz udostępniać w serwisach OneDrive, Facebook i Twitter.

 1. Na ekranie startowym Ikona Start, naciśnij kafelek Zdjęcia Ikona Zdjęcia.

 2. Znajdź zdjęcie lub film, które chcesz udostępnić. (Aby udostępnić zdjęcie z albumu online, musisz je najpierw zapisać w telefonie).

 3. Naciśnij ikonę Więcej Ikona Więcej (lub naciśnij i przytrzymaj zdjęcie), a następnie naciśnij opcję Udostępnij.

  Porada

  Możesz również nacisnąć opcję Udostępnij w usłudze Facebook. (Jeśli nie masz w telefonie skonfigurowanego Facebooka, będzie widoczna opcja Udostępnij w usłudze SkyDrive). Aby to zmienić, naciśnij kolejno opcje Zdjęcia Ikona Zdjęcia > Więcej Ikona Więcej > Ustawienia. Naciśnij opcję Konto do szybkiego udostępniania, a następnie zaznacz opcję SkyDrive lub Facebook.

 4. Naciśnij nazwę sieci społecznościowej, w której chcesz opublikować element.

 5. Naciśnij pole tekstowe, aby wpisać podpis (opcjonalnie). Jeśli publikujesz w serwisie Twitter, podpis znajdzie się w treści wpisu.

 6. Naciśnij opcję Przekaż Ikona wysyłania zdjęcia (zdjęcie) lub Ikona wysyłania filmu (film).

Aby oznaczyć zdjęcie

Publikując zdjęcie na Facebooku lub w usłudze OneDrive, możesz oznaczyć osoby na nim widoczne. Kiedy udostępniasz zdjęcie, przed naciśnięciem opcji Przekaż Ikona Wyślij wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli w telefonie zostanie wykryta twarz osoby bez znacznika, wokół niej zostanie wyświetlona ramka. Naciśnij opcję Kto to? i wybierz kontakt lub wpisz znacznik.
 • Jeśli twarz nie zostanie wykryta, naciśnij opcję Dodaj znacznik Ikona Znacznik, a następnie wybierz kontakt lub wpisz znacznik.
Oznaczanie zdjęć
Dodawanie znacznika do zdjęcia

Porada

Możesz usuwać i edytować znaczniki zdjęć za pomocą telefonu — niezależnie od tego, czy zostały one dodane przez Ciebie, czy przez znajomego. Otwórz zdjęcie i naciśnij kolejno opcje Więcej Ikona Więcej > Dodaj lub wyświetl znaczniki. Naciśnij znacznik, który chcesz zmienić, a następnie naciśnij opcję Zmień lub Usuń.

Aby udostępnić zdjęcie lub wideo w wiadomości MMS, e-mail lub błyskawicznej

 1. Na ekranie startowym Ikona Start, naciśnij kafelek Zdjęcia Ikona Zdjęcia.

 2. Znajdź zdjęcie lub film, które chcesz udostępnić. (Aby udostępnić zdjęcie z albumu online, musisz je najpierw zapisać w telefonie).

 3. Naciśnij ikonę Więcej Ikona Więcej (lub naciśnij i przytrzymaj zdjęcie), a następnie naciśnij opcję Udostępnij.

 4. Aby wysłać element w wiadomości MMS lub błyskawicznej, naciśnij Wiadomości. Aby wysłać element w wiadomości e-mail, naciśnij nazwę konta poczty e-mail, którego chcesz użyć.

 5. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail lub MMS z załączonym wybranym elementem.

Uwaga

Aby udostępnić w wiadomości SMS wiele zdjęć albo film, notatkę głosową lub niestandardowy dzwonek, musisz mieć w telefonie najnowszą wersję oprogramowania Windows Phone (wersja systemu operacyjnego 7.10.8773.98). Jeśli w telefonie znajduje się starsza wersja oprogramowania Windows Phone, możesz udostępnić we wiadomości SMS lub wiadomości w komunikatorze tylko jedno zdjęcie. Więcej informacji o aktualizacjach można znaleźć w artykule Aktualizacje telefonu — często zadawane pytania.

Aby automatycznie przekazywać wszystkie zrobione zdjęcia do usługi OneDrive

OneDrive to chroniona hasłem usługa internetowa stanowiąca część rozwiązania Windows Live, która umożliwia bezpłatne przechowywanie i udostępnianie dokumentów oraz zdjęć o łącznym rozmiarze nieprzekraczającym 7 GB. Wystarczy zalogować się w witrynie photos.live.com za pomocą identyfikatora Windows Live ID i już można działać.

 1. Na ekranie startowym Ikona Start, przesuń w lewo do listy Aplikacje.

 2. Naciśnij Ustawienia Ikona Ustawienia, przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie naciśnij opcję Zdjęcia + aparat.

 3. Włącz opcję Automatycznie przekaż do usługi SkyDrive.

  Ustawienia na ekranie Zdjęcia+aparat
  Ustawienia na ekranie Zdjęcia+aparat

Porada

Wybrane zdjęcia i filmy przekazane do usługi OneDrive będą też wyświetlane na stronie Mój telefon w witrynie windowsphone.com. Więcej informacji na temat tej strony znajdziesz w artykule Mój telefon — często zadawane pytania.

Uwagi

 • Nie możesz automatycznie przekazywać zdjęć do usługi OneDrive, jeśli telefon ma tylko 256 MB pamięci RAM. Więcej informacji możesz uzyskać u producenta telefonu.
 • Zdjęcia są przekazywane do usługi OneDrive i innych sieci społecznościowych w niskiej rozdzielczości. Aby sporządzić kopię zapasową zdjęć w pełnej rozdzielczości, użyj programu Zune na komputerze. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł Synchronizowanie muzyki, zdjęć i filmów. Możesz również przekazywać zdjęcia w pełnej rozdzielczości przy użyciu aplikacji OneDrive dostępnej w Marketplace.
 • Jeśli telefon nie ma aktualnie żadnego nawiązanego połączenia komórkowego ani Wi-Fi lub jego bateria wykazuje niski poziom energii, zdjęcia nie zostaną przekazane automatycznie do usługi OneDrive. W takiej sytuacji telefon może przesłać zdjęcia w późniejszym czasie, gdy nawiąże połączenie transmisji danych lub zostanie podłączony do ładowarki.

Powiązane tematy

Podziel się swoją opinią