Kontakty+poczta e-mail

Załączniki do wiadomości e-mail — często zadawane pytania

 • Do wiadomości e-mail możesz dołączać zdjęcia i pliki programów Word, Excel i PowerPoint. Możesz również dołączać filmy nakręcone telefonem.

  Aby można było dołączyć dokument, musi on być zapisany w telefonie lub dołączony do odebranej wiadomości e-mail. Możesz dołączyć zdjęcia z albumów na Facebooku i w usłudze Windows Live, nawet jeśli nie są zapisane w telefonie.

  Jeśli chcesz wysłać więcej niż jeden plik pakietu Office albo film, każdy z nich musisz dołączyć do innej wiadomości. Możesz natomiast dołączyć wiele zdjęć do jednej wiadomości e-mail.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia wiadomości e-mail, zobacz temat Wysyłanie i usuwanie wiadomości e-mail.

 • Aby dołączyć dokument

  1. Na ekranie startowym przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie naciśnij kafelek Office Kafelek Office, aby otworzyć centrum Office.

  2. Naciśnij dokument, aby go otworzyć, naciśnij ikonę Więcej Ikona Więcej, a następnie naciśnij opcję Udostępnij.

  3. Naciśnij konto e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomość, dokończ tworzenie wiadomości e-mail, a następnie naciśnij ikonę Wyślij Ikona Wyślij.

  Aby dołączyć zdjęcie

  1. Na ekranie startowym naciśnij konto e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomość.

  2. Naciśnij ikonę Nowa Ikona Nowa, a następnie naciśnij ikonę Dołącz Ikona Dołącz.

  3. Znajdź zdjęcie, które chcesz dołączyć, i naciśnij je.

  4. Powtarzaj kroki 2 i 3 w celu dołączenia wszystkich zdjęć, które chcesz wysłać.

  5. Dokończ tworzenie wiadomości e-mail i naciśnij ikonę Wyślij Ikona Wyślij.

  Porada

  Zdjęcia możesz też wysyłać z centrum Zdjęcia. W tym celu naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, naciśnij opcję Udostępnij, a następnie naciśnij konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.

  Aby dołączyć film

  1. Na ekranie startowym naciśnij kolejno opcje Zdjęcia > Z aparatu.

  2. Naciśnij film, aby go otworzyć, naciśnij ikonę Więcej Ikona Więcej, a następnie naciśnij opcję Udostępnij.

  3. Naciśnij konto e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomość, dokończ tworzenie wiadomości e-mail, a następnie naciśnij ikonę Wyślij Ikona Wyślij.

 • Załącznik możesz usunąć z wiadomości e-mail przed jej wysłaniem. Jeśli na przykład przesyłasz dalej wiadomość z załącznikiem, ale nie chcesz przesyłać załącznika, możesz usunąć go przed wysłaniem wiadomości.

  • W wiadomości e-mail naciśnij opcję Usuń poniżej dołączonego pliku, a następnie naciśnij opcję Tak.

 • W wiadomości e-mail naciśnij dołączony plik Ikona załącznika do wiadomości e-mail. Powinien zostać wyświetlony wskaźnik Ikona pobierania załącznika do wiadomości e-mail informujący o pobieraniu pliku. Po zakończeniu pobierania naciśnij plik, aby go otworzyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby zapisać zdjęcie

  • Naciśnij ikonę Więcej Ikona Więcej, a następnie naciśnij opcję Zapisz w telefonie. Zdjęcie zostanie zapisane w albumie Zapisane zdjęcia.

  Aby zapisać dokument

  1. Naciśnij ikonę Więcej Ikona Więcej, a następnie naciśnij opcję Zapisz jako.

  2. Podaj nazwę dokumentu.

  3. Na liście Zapisz w wybierz, czy zapisać go w usłudze OneDrive (dawniej SkyDrive), czy w telefonie. Po zapisaniu w telefonie dokument będzie można znaleźć w centrum Office.

  4. Naciśnij opcję Zapisz.

Podziel się swoją opinią