Kontakty+poczta e-mail

Tworzenie, edytowanie i usuwanie kontaktów

Po skonfigurowaniu w telefonie więcej niż jednego konta (takiego jak konto w serwisie Facebook czy w programie Outlook) wszystkie kontakty i informacje o znajomych z tych kont będą wyświetlane jako kontakty w centrum Kontakty. W przypadku niektórych kont możesz bezpośrednio w telefonie tworzyć nowe kontakty, edytować istniejące oraz usuwać te, których nie chcesz już przechowywać.

Profil kontaktu

Uwaga

Gdy skonfigurujesz w telefonie konto e-mail Google, kontakty mogą nie zostać zsynchronizowane z telefonem. Zależy to od wersji systemu Windows Phone 7 zainstalowanej w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Synchronizowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarzy Google — często zadawane pytania.

Aby utworzyć nowy kontakt

 1. Na ekranie startowym naciśnij kafelek Kontakty Kafelek Kontakty.

 2. Przesuń do widoku Wszyscy, a następnie naciśnij ikonę Nowy Ikona Nowy.

 3. Naciśnij opcję Nowy kontakt.

 4. Naciśnij konto, na którym chcesz utworzyć kontakt.

 5. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Naciśnij pole Nazwa, aby dodać nazwę kontaktu, firmę i inne informacje osobiste. Po zakończeniu naciśnij opcję Zapisz Ikona Zapisz.
  • Naciśnij opcję Telefon, aby dodać numer do pracy, do domu lub numer telefonu komórkowego, a następnie naciśnij opcję Zapisz Ikona Zapisz.
  • Naciśnij opcję E-mail, aby dodać adres e-mail, a następnie naciśnij opcję Zapisz Ikona Zapisz.
  • Aby zmienić dzwonek odtwarzany, gdy dzwoni ta osoba, naciśnij opcję Dzwonek. Naciśnij opcję Odtwórz Ikona Odtwórz, aby odsłuchać dzwonek, naciśnij nazwę, aby przypisać go do tego kontaktu, a następnie naciśnij opcję Zapisz Ikona Zapisz. Aby uzyskać więcej informacji — na przykład na temat dodawania dzwonka niestandardowego — zobacz temat Dzwonki, dźwięki i głośność.
  • Aby dodać więcej szczegółów, takich jak adres, witryna sieci Web, data urodzenia czy notatki, naciśnij opcję Inne.
  • Aby dodać zdjęcie do kontaktu, naciśnij opcję Dodaj zdjęcie, a następnie wykonaj wyświetlane instrukcje.
 6. Po zakończeniu dodawania informacji naciśnij opcję Zapisz Ikona Zapisz.

Porada

 • Jeśli trzeba utworzyć dużo kontaktów od podstaw, łatwiejsze może być wprowadzenie ich w usłudze Windows Live na komputerze. Następnie, po skonfigurowaniu w telefonie konta w usłudze Windows Live, kontakty będą automatycznie synchronizowane między telefonem a kontem Windows Live.

Aby edytować kontakt

Dane kontaktu możesz dodawać i modyfikować. W przypadku edytowania kontaktu połączonego możesz wybrać konto, na którym mają zostać zapisane zmiany.

 1. Na ekranie startowym naciśnij kafelek Kontakty Kafelek Kontakty.

 2. Przesuń do opcji Wszyscy, znajdź i naciśnij kontakt, który chcesz edytować, a następnie naciśnij ikonę Edytuj Ikona Edytuj.

 3. Jeśli jest to kontakt połączony (kontakt obejmujący wiele kont i wyświetlany jako pojedyncza wizytówka), naciśnij konto, które chcesz edytować (na przykład naciśnij pozycję Edytuj Windows Live).

 4. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Aby edytować istniejące pole, naciśnij je, zaktualizuj odpowiednie informacje, a następnie naciśnij opcję Zapisz Ikona Zapisz.
  • Aby dodać nowe pole, naciśnij opcję Dodaj Ikona Dodaj, wprowadź nowe informacje, a następnie naciśnij opcję Zapisz Ikona Zapisz.

Aby usunąć kontakt

W telefonie nie możesz usunąć kontaktu pochodzącego z Facebooka, Twittera ani LinkedIn, ale możesz usuwać kontakty z innych usług. W takim przypadku kontakt jest usuwany zarówno z telefonu, jak i z serwisu internetowego, w którym był zapisany.

 1. Na ekranie startowym naciśnij kafelek Kontakty Kafelek Kontakty.

 2. Przesuń do widoku Wszyscy, a następnie znajdź i naciśnij kontakt do usunięcia.

 3. Naciśnij opcję Więcej Ikona Więcej, a następnie naciśnij opcję Usuń.

 4. W przypadku kontaktu połączonego, czyli jednej wizytówki, z którą skojarzono wiele kont, trzeba nacisnąć konto, które chcesz usunąć z tego kontaktu.

  Aby uzyskać więcej informacji o połączonych kontaktach, zobacz temat Łączenie dwóch lub więcej kontaktów.

 5. Naciśnij opcję Usuń.

Uwagi

 • Jeśli masz bardzo dużo znajomych i kontaktów z wielu kont, zobacz wskazówki dotyczące poruszania się na liście kontaktów w temacie Znajdowanie i filtrowanie kontaktów.
 • W telefonie nie można tworzyć ani edytować kontaktów z Facebooka, Twittera ani serwisu LinkedIn. Możesz jednak dodać informacje do ich wizytówek, a następnie zapisać je na innym koncie (np. Windows Live). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Sieci społecznościowe w telefonie — często zadawane pytania i Dodawanie zdjęcia do kontaktu.
 • W telefonie nie można przenosić ani kopiować kontaktów między poszczególnymi usługami (na przykład Hotmail i Outlook). Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania do telefonu kontaktów z różnych miejsc, zobacz temat Jak przenieść kontakty do telefonu?
 • Kontakty są synchronizowane między telefonem i niektórymi usługami w trybie online, takimi jak Outlook czy Hotmail. Jeśli zmodyfikujesz kontakt w telefonie, zostanie on również zmodyfikowany w danej usłudze internetowej — i na odwrót.

Podziel się swoją opinią