Podstawy

Klawiatura — porady

Naciśnij w dowolnym miejscu, w którym można pisać, a klawiatura pojawi się automatycznie. Klawisze zostały zaprojektowane tak, aby ułatwiały wykonywanie wszystkich czynności. Na przykład podczas wpisywania adresu e-mail w wiadomości e-mail na klawiaturze pojawią się klawisze @ oraz .com. Nawet jeśli telefon jest wyposażony w wysuwaną klawiaturę, w dowolnej chwili możesz używać klawiatury na ekranie.

Telefon może również wyświetlać podpowiedzi podczas pisania, a niekiedy nawet automatycznie poprawiać tekst. Ułatwia to szybkie i dokładne pisanie, nawet jeśli nie zawsze udaje się nacisnąć właściwy klawisz za pierwszym razem. Więcej informacji na temat sposobów przyspieszania pisania znajdziesz w temacie Pisanie — skróty.

Oto kilka porad ułatwiających korzystanie z klawiatur z alfabetem łacińskim.

Klawiatura — przegląd

Klawiatura, która pojawia się podczas pisania wiadomości. Widać na niej objaśnienia dotyczące klawiszy Shift, Return oraz Delete, a także cyfr i emotikon.

Aby znajdować cyfry i symbole

Po naciśnięciu klawisza Liczby i symbole Klawisz Liczby i symbole zobaczysz:

  • 0–9
  • najczęściej używane znaki przestankowe
  • najczęściej używane symbole
Klawiatura z cyframi i symbolami

Porada

Jeśli w widoku Wiadomości naciśniesz klawisz Liczby widoczny w polu Do:, pojawi się klawiatura, za pomocą której możesz łatwo wpisać numer telefonu.

Aby znaleźć więcej symboli

Nie możesz znaleźć potrzebnego symbolu? Naciśnij widoczny na klawiaturze numerycznej klawisz Więcej Klawisz Więcej, aby wyświetlić więcej symboli, np. symbole obcych walut, symbole matematyczne oraz inne przydatne symbole.

Klawiatura z większą liczbą symboli

Aby znaleźć jeszcze więcej symboli

Niektóre klawisze symboli pozwalają uzyskać dostęp do jeszcze większej liczby symboli. Aby zobaczyć więcej opcji, naciśnij i przytrzymaj któryś z nich. Na przykład po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego nawiasu otwierającego ( pojawią się: lewy nawias kątowy <, lewy nawias klamrowy { oraz lewy nawias kwadratowy [. Aby zobaczyć więcej symboli walut, naciśnij klawisz $.

Aby szybko dodać symbol, nie zmieniając widoku klawiatury

Aby dodać jeden symbol lub jedną cyfrę, nie trzeba przełączać klawiatur.

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Liczby i symbole Klawisz Liczby i symbole.

  2. Nie odrywając palca od ekranu, przesuń go na cyfrę lub symbol do dodania. Aby wpisać wybrany znak, oderwij palec od ekranu.

Aby szybko dodawać najczęściej używane znaki interpunkcyjne

Aby uzyskać dostęp do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych, naciśnij i przytrzymaj klawisz kropki. Dostępne opcje różnią się zależnie od używanego języka klawiatury. Więcej informacji o wybieraniu nowego języka znajdziesz w temacie Zmienianie języka klawiatury.

Aby używać emotikon (uśmieszków)

Podczas pisania wiadomości e-mail lub SMS użytkownik może uzyskać za pomocą klawiatury dostęp do dwóch pełnych stron emotikon z uśmiechniętymi (a także skrzywionymi, przesyłającymi buziaki i robiącymi śmieszne miny) buźkami. Naciśnij klawisz Radosna buźka Klawisz Emotikon, aby wyświetlić pierwszy ekran, a następnie naciśnij klawisz Więcej Klawisz Więcej, aby zobaczyć pozostałe emotikony.

Klawiatura emotikon

Aby znaleźć klawisze @ i .com

Kiedy wykonujesz czynność wymagającą podania adresu e-mail, na przykład zakładasz konto lub adresujesz wiadomość e-mail, możesz użyć klawiszy @ i .com dostępnych na stronie głównej klawiatury.

Klawiatura z klawiszami @ i .com

Jeśli piszesz w miejscu, w którym ta klawiatura nie jest wywoływana, znajdziesz symbol @, naciskając klawisz Liczby i symbole Klawisz Liczby i symbole.

Aby szybko dodawać najczęściej używane rozszerzenia (takie jak .org czy .net)

Naciśnij i przytrzymaj klawisz .com, aby wyświetlić inne popularne rozszerzenia dodawane na końcu adresów e-mail lub uzupełnić adres witryny podczas przeglądania Internetu. Dostępne opcje różnią się zależnie od używanego języka klawiatury. Więcej informacji o wybieraniu nowego języka znajdziesz w temacie Zmienianie języka klawiatury.

Aby włączyć klawisz Caps Lock

Naciśnij i przytrzymaj albo dwukrotnie naciśnij klawisz Shift Klawisz Shift. Aby wyłączyć, ponownie naciśnij ten sam klawisz.

Aby dodawać akcenty nad literami

Akcenty we wpisywanych słowach możesz dodawać na dwa sposoby:

  • Automatycznie: W wypadku wielu słów telefon sam wykryje, że potrzebny jest akcent, i doda go automatycznie.
  • Naciśnięcie i przytrzymanie: Naciśnij i przytrzymaj dowolną literę, do której można dodać akcent, a zostaną wyświetlone wszystkie akcenty dostępne dla tej litery. Naciśnij akcent, który chcesz dodać.

Aby umieścić kursor w wybranym miejscu

Jeśli chcesz umieścić kursor w środku wpisanego wcześniej tekstu, naciśnij ekran w pobliżu tekstu, który chcesz zmienić, i przytrzymaj do momentu pojawienia się kursora. Następnie przesuń palec, aby umieścić kursor w wybranym miejscu.

Podziel się swoją opinią