Ustawienia+personalizacja

Personalizacja ekranu blokady

Ekran blokady w systemie Windows Phone można spersonalizować, dodając obraz pasujący do nastroju, a także powiadomienia o aktualnym stanie telefonu — nieodebranych połączeniach, najbliższych terminach, nowych wiadomościach, nieprzeczytanych wiadomościach e-mail oraz wszystkich ważnych sprawach.

Ekran blokady w systemie Windows Phone
Wybierz niestandardowe tło ekranu blokady i wyświetlane powiadomienia aplikacji, które chcesz mieć w telefonie.

Aby wybrać tło

Ożyw ekran blokady, wyświetlając na nim ulubioną fotografię, pobieraj regularnie aktualizowane obrazy ekranu blokady z usługi Bing lub ustaw automatyczne zmienianie tła przez aplikacje innych firm.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij opcje Ustawienia Ikona Ustawienia > Ekran blokady.

 2. W obszarze Tło naciśnij listę i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć zdjęcia zapisanego w telefonie, naciśnij opcje Zdjęcie > Zmień zdjęcie, przesuń palcem do albumu ze zdjęciem, a następnie naciśnij to zdjęcie. Aby zwiększyć lub zmniejszyć kadr, uszczypnij ekran lub rozsuń na nim palce, a następnie naciśnij opcję Przytnij Ikona Przytnij w momencie uzyskania odpowiedniego widoku.
  • Aby otrzymywać okresowo aktualizowane obrazy z usługi Bing, naciśnij opcję Bing.
  • Aby tło było zmieniane automatycznie przez aplikację, naciśnij nazwę aplikacji, a następnie opcję Otwórz aplikację. Aplikację ekranu blokady można również otworzyć z poziomu listy Aplikacje, a następnie można ją skonfigurować do ustawiania tła.

Uwagi

 • Niektóre aplikacje ekranu blokady mogą zużywać baterię, uruchamiając zadania w tle — nawet gdy aplikacje te nie są otwarte. Aby dowiedzieć się, jak uniemożliwić aplikacjom uruchamianie zadań w tle, zobacz porady w temacie Bateria: wydłużanie czasu działania.
 • Niektóre aplikacje ekranu blokady co pewien czas aktualizują obraz tła. Ta funkcja może wymagać transmisji danych.

Porada

Pobierz bezpłatną aplikację na ekran blokady w wersji BETA, aby uzyskać jeszcze więcej opcji personalizacji, w tym możliwość określania wyjątkowych układów ekranu blokady, animacji i projektów.

Ustawienia ekranu blokady w systemie Windows Phone

Aby wyświetlić wykonawcę podczas odtwarzania muzyki

Kiedy słuchasz muzyki, a telefon jest zablokowany, zamiast zwykłego obrazu tła na ekranie może się pojawiać wizerunek wykonawcy aktualnie słuchanego utworu.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij opcje Ustawienia Ikona Ustawienia > Ekran blokady.

 2. Włącz opcję Pokaż wykonawcę podczas odtwarzania muzyki Ikona przełącznika.

Aby wybrać powiadomienia

Aby wyświetlić więcej informacji z aplikacji, skonfiguruj szczegółowe powiadomienia o stanie — na przykład o temacie, miejscu czy godzinie terminu kalendarza. Następnie ustaw te powiadomienia po kolei, aby szybko zobaczyć, ile wiadomości poczty głosowej, SMS-ów, powiadomień z sieci społecznościowych i gier czeka, aż tylko odblokujesz telefon.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij opcje Ustawienia Ikona Ustawienia > Ekran blokady.

 2. W obszarze Powiadomienia wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • Naciśnij opcję Wybierz aplikację do wyświetlania szczegółowego stanu, a następnie wybierz aplikację z listy. Możesz ustawić tylko jedno szczegółowe powiadomienie o stanie.
  • Naciśnij jedną z pozycji Wybierz aplikację do wyświetlania krótkiego stanu, a następnie wybierz aplikację z listy. Ekran może pomieścić maksymalnie pięć takich pozycji.

Porady

 • Kolejność pozycji dotyczących krótkiego stanu w menu ustawień odpowiada kolejności na ekranie blokady, więc wybór aplikacji jest dowolny.
 • Nie dla wszystkich aplikacji w telefonie można ustawić powiadomienia na ekranie blokady. Lista dostępnych aplikacji w ustawieniach ekranu blokady jest widoczna po wybraniu powiadomień do wyświetlania.

Powiązane tematy

Podziel się swoją opinią