Kontakty

Kopiowanie kontaktów i kalendarza z telefonu iPhone do telefonu Windows Phone

Dowiesz się tu, jak przenieść kontakty i kalendarze ze starego telefonu iPhone do nowego z systemem Windows Phone.

Porada

Jeśli kontakty i kalendarze przechowujesz na koncie online, np. Google lub Outlook.com, wystarczy, że skonfigurujesz to konto w telefonie Windows Phone, aby automatycznie je zsynchronizować. Aby dowiedzieć się, jak przenieść inne dane z telefonu iPhone, zobacz artykuł Windows Phone dla używających wcześniej telefonu iPhone.

Windows Phone dla używających wcześniej telefonu iPhone

Kontakty

Istnieją dwa sposoby na przekazanie kontaktów z telefonu iPhone do Twojego telefonu. Jedna z metod zakłada użycie programu Outlook na komputerze. Druga polega na skorzystaniu z odpowiedniej aplikacji w telefonie iPhone, która posłuży do zapisania kontaktów jako pliku arkusza kalkulacyjnego programu Excel.

Metoda z użyciem programu Outlook

 1. Podłącz swój telefon iPhone do komputera, otwórz program iTunes, o ile nie uruchomi się automatycznie, a następnie kliknij opcję iPhone.

 2. Kliknij kartę Info (Informacje), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Sync Contacts with (Synchronizuj kontakty z), a następnie kliknij na liście pozycję Outlook.

 3. Wybierz opcję All contacts (Wszystkie kontakty) lub Selected groups (Wybrane grupy), a następnie kliknij opcję Apply (Zastosuj).

 4. Jeśli korzystasz jednocześnie z programu Outlook i serwera Exchange, telefon iPhone zsynchronizuje się z serwisem iTunes, a Twoje kontakty zostaną zaimportowane do konta Exchange. Będą one widoczne wszędzie, gdzie skonfigurujesz to konto, również w telefonie. Dowiedz się, co należy zrobić w przypadku korzystania z programu Outlook bez użycia serwera Exchange

Metoda z użyciem programu Excel

 1. W telefonie iPhone zainstaluj aplikację ze sklepu App Store umożliwiającą zapisanie przechowywanych w telefonie iPhone kontaktów w formie pliku arkusza kalkulacyjnego programu Excel (istnieje kilka takich aplikacji).

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi przez aplikację, aby zapisać kontakty na komputerze w formie pliku arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Większość aplikacji powinna umożliwić następnie wysłanie tego pliku na Twój adres e-mail.

 3. Otwórz na komputerze plik arkusza kalkulacyjnego i zapisz go jako plik CSV.

 4. Przejdź do swojej listy kontaktów na koncie Outlook.com i zaloguj się przy użyciu konta Microsoft, którego używasz w telefonie. W obszarze Dodaj kontakty do swojej listy kontaktów kliknij opcję Importuj z pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi importowania pliku CSV.

Kalendarze

 1. Podłącz swój telefon iPhone do komputera, otwórz program iTunes, o ile nie uruchomi się automatycznie, a następnie kliknij opcję iPhone.

 2. Kliknij kartę Info (Informacje), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Sync Calendars with (Synchronizuj kalendarze z), a następnie kliknij na liście pozycję Outlook.

 3. Wybierz opcję All calendars (Wszystkie kalendarze) lub Selected calendars (Wybrane kalendarze), a następnie kliknij opcję Apply (Zastosuj).

 4. Jeśli korzystasz jednocześnie z programu Outlook i serwera Exchange, telefon iPhone zsynchronizuje się z serwisem iTunes, a zdarzenia z Twojego kalendarza zostaną zaimportowane do konta Exchange. Będą one widoczne wszędzie, gdzie skonfigurujesz to konto, również w telefonie. Dowiedz się, co należy zrobić w przypadku korzystania z programu Outlook bez użycia serwera Exchange

Podziel się swoją opinią