Muzyka+wideo

Synchronizacja muzyki, dzwonków i podkastów przy użyciu komputera

Są różne sposoby kopiowania muzyki, dzwonków i podkastów między telefonem a komputerem przy użyciu chmury, ale czasem najszybsza jest tradycyjna metoda — podłączenie telefonu do komputera.

Wystarczy dodać pliki w Eksploratorze plików (w starszych wersjach systemu Windows znanym pod nazwą Eksploratora Windows) lub użyć jednej z aplikacji Windows Phone. Aplikacja komputerowa Windows Phone świetnie sprawdza się podczas synchronizacji z serwisem iTunes oraz dodawania dzwonków w systemach Windows 8 i Windows 7. Jeśli wolisz korzystać z przejrzystego, nowoczesnego interfejsu ekranu startowego, wypróbuj aplikację Windows Phone dla systemu Windows 8.

Jeśli nie wiesz, którą aplikację wybrać, pomoże Ci w tym kreator synchronizacji (tylko w języku angielskim).

Uwagi

 • Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows 10, aplikacja Pomocnik telefonu poprowadzi Cię przez proces automatycznego kopiowania muzyki z komputera na telefon lub tablet. Pobierz tę aplikację
 • Jeśli używasz telefonu Windows Phone 7 i komputera PC, potrzebujesz programu Zune.
 • Jeśli komputer nie wykrywa telefonu po jego podłączeniu, zobacz artykuł dotyczący sytuacji, w której telefon Windows Phone 8 nie jest wykrywany przez komputer.
 • Jeśli używasz komputera Mac, potrzebujesz aplikacji Windows Phone dla komputerów Mac.
 • Widzisz dwa razy te same utwory? Jeśli korzystasz z usługi Xbox Music Pass i Twoje utwory pojawiają się dwukrotnie, zamiast Eksploratora plików do przenoszenia plików muzycznych użyj aplikacji komputerowej Windows Phone lub aplikacji Windows Phone dla komputerów Mac.
 • Plików multimedialnych z zabezpieczeniami DRM pobranych przy użyciu usług innych niż Xbox Music Pass nie można kopiować ani synchronizować między komputerem a telefonem Windows Phone. Pliki multimedialne z zabezpieczeniami DRM pobrane z usługi Xbox Music Pass lub Zune Pass możesz synchronizować ze swoim telefonem przy użyciu aplikacji komputerowej Windows Phone lub Windows Phone dla komputerów Mac.

Korzystanie z Eksploratora plików (Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP)

Jeśli chcesz po prostu przenieść muzykę z jednej lokalizacji do drugiej, najprostszą metodą jest użycie Eksploratora plików (w niektórych wersjach systemu Windows nazywanego Eksploratorem Windows).

Porada

Jeśli do przechowywania muzyki w chmurze używasz usługi Xbox Music Pass, zalecamy kopiowanie utworów do telefonu przy użyciu aplikacji komputerowej Windows Phone lub aplikacji Windows Phone dla komputerów Mac.

Aby dodać muzykę, dzwonki lub podkasty

 1. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Jeśli używasz systemu Windows 8, przejdź do widoku pulpitu i otwórz z paska zadań okno Eksplorator plików.
  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 7, Windows Vista lub Windows XP, otwórz okno Eksplorator Windows z paska zadań.
 2. W obszarze Komputer (lub Ten komputer w niektórych wersjach systemu Windows) kliknij nazwę telefonu, a następnie kliknij opcję Telefon.

 3. Aby przenieść pliki między telefonem a komputerem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz skopiować, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, do którego chcesz przenieść plik, a następnie kliknij polecenie Wklej. Jeśli dodajesz do telefonu muzykę, dzwonki lub podkasty, koniecznie umieść pliki w folderach Muzyka, Dzwonki lub Podkasty, aby telefon mógł je znaleźć i rozpoznać.

  Uwagi

  • Jeśli podłączysz telefon do komputera z systemem Windows XP, komputer może błędnie wyświetlić prośbę o zainstalowanie oprogramowania, które nie jest dostępne. Jeśli pojawi się ten kreator, kliknij przycisk Anuluj — nie musisz instalować takiego oprogramowania. Następnie użyj Eksploratora Windows do przenoszenia plików między telefonem i komputerem.
  • Aby móc skorzystać z Eksploratora Windows w systemie Windows XP, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2).
  • Aby dowiedzieć się więcej o kopiowaniu plików w Eksploratorze Windows lub synchronizowaniu plików w aplikacji Windows Media Player, odwiedź witrynę systemu Windows i przeszukaj sekcję Porady.

Używanie aplikacji komputerowej Windows Phone (Windows 7 i Windows 8)

Aplikacja komputerowa Windows Phone umożliwia synchronizację muzyki i podkastów między telefonem a komputerem z systemem Windows 8 lub Windows 7 oraz dodawanie dzwonków do telefonu. Możesz zsynchronizować telefon z bibliotekami systemu Windows lub z serwisem iTunes. Jeśli nie masz jeszcze tej aplikacji, możesz ją pobrać ze strony aplikacji komputerowej Windows Phone.

Uwaga

Aplikacja komputerowa Windows Phone nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Aby zsynchronizować muzykę

 1. W aplikacji komputerowej Windows Phone w prawym górnym rogu kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij pozycję Muzyka.

 2. Upewnij się, że pole wyboru Synchronizuj muzykę jest zaznaczone.

 3. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Aby zsynchronizować elementy kolekcji, zaznacz dowolne listy odtwarzania, gatunki, artystów lub albumy, które chcesz zsynchronizować.
  • Aby zsynchronizować całą kolekcję muzyki, zaznacz pole wyboru Synchronizuj całą muzykę.
 4. Kliknij opcję Synchronizuj.

Aby zsynchronizować podkasty

 1. W aplikacji komputerowej Windows Phone w prawym górnym rogu kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij pozycję Podkasty.

 2. Upewnij się, że pole wyboru Synchronizuj podkasty jest zaznaczone.

 3. Na liście Synchronizuj określ liczbę odcinków, które mają być zsynchronizowane, i wybierz, czy synchronizacja ma dotyczyć tylko nieodtworzonych odcinków.

 4. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Zaznacz podkasty, które mają być zsynchronizowane.
  • Aby zsynchronizować wszystkie podkasty, zaznacz pole wyboru Synchronizuj wszystkie podkasty.
 5. Kliknij opcję Synchronizuj.

Uwaga

Więcej informacji na temat podkastów znajdziesz w artykule Pobieranie muzyki, filmów i podkastów.

Aby dodać dzwonki

Aplikacja komputerowa Windows Phone rozpozna, które utwory mogą zostać użyte jako dzwonki.

 1. W aplikacji komputerowej Windows Phone w prawym górnym rogu kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij pozycję Dzwonki.

 2. Zaznacz dowolne utwory, których chcesz użyć jako dzwonków w telefonie, a następnie kliknij opcję Dodaj.

  Dzwonki w telefonie możesz dodać do zdarzeń (np. powiadomień i przypomnień) oraz kontaktów (dzwoniących lub wysyłających SMS-a). Więcej informacji o przypisywaniu dzwonków znajdziesz w temacie Dzwonki, dźwięki i głośność.

Uwagi

 • Aby można było używać własnych dzwonków dla zdarzeń innych niż połączenia telefoniczne, telefon musi mieć zainstalowane oprogramowanie Windows Phone w wersji 8.0.10501.127 lub nowszej. Więcej informacji o aktualizowaniu telefonu znajdziesz w temacie Jak zaktualizować oprogramowanie telefonu?.
 • Więcej informacji o dzwonkach i innych dźwiękach w telefonie znajdziesz w temacie Dzwonki, dźwięki i głośność.

Aby zapisać elementy na dysku twardym komputera lub usunąć je z telefonu

 1. W aplikacji komputerowej Windows Phone w prawym górnym rogu kliknij opcję Telefon, a następnie kliknij pozycję Muzyka lub Podkasty.

  Porada

  Jeśli masz kartę SD i nie możesz znaleźć szukanego elementu, zmień filtry, klikając strzałkę w dół znajdującą się ponad ekranem pamięci (u dołu) i wybierając opcję Karta SD.

 2. Zaznacz elementy lub foldery, które chcesz usunąć lub przenieść (jeśli opcje nie zostaną wyświetlone automatycznie, kliknij lub przesuń palcem z dołu do góry ekranu).

 3. Kliknij opcję Zapisz na komputerze lub Usuń.

  Uwagi

  • Aby znaleźć zapisane pliki, otwórz na komputerze Eksplorator plików, a następnie przejdź do folderu Muzyka, Obrazy lub Wideo.
  • Jeżeli usuniesz z telefonu coś, co zostało wybrane do synchronizacji, zostanie to przywrócone do telefonu przy następnej synchronizacji.

Używanie aplikacji Windows Phone (Windows 8)

Aplikacja Windows Phone ma nowoczesny interfejs, w którym na pierwszym planie są okładki albumów, co ułatwia dodawanie muzyki i list odtwarzania z komputera. Aby automatycznie pobrać aplikację Windows Phone, wystarczy podłączyć telefon do komputera. Można ją także pobrać ze Sklepu Windows.

Aby dodać muzykę lub listy odtwarzania

 1. W aplikacji Windows Phone kliknij opcję Dodaj do telefonu, a następnie kliknij jedną z opcji: Dodaj muzykę lub Dodaj listy odtwarzania.

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Kliknij folder, aby wybrać utwory do dodania.
  • Aby wybrać inny folder, kliknij przycisk Przejdź w górę.
  • Aby dodać cały folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy utwory lub listy odtwarzania, które chcesz dodać. Wszystkie wybrane pliki wyświetlą się w dolnej części aplikacji.

 4. Po wybraniu utworów lub folderów kliknij opcję Dodaj.

Uwagi

 • W przypadku używania hasła do zablokowania telefonu należy go odblokować przed rozpoczęciem korzystania z tych aplikacji i Eksploratora Plików (lub Eksploratora Windows).
 • Istnieją dwie metody przenoszenia dokumentów z telefonu do innych lokalizacji. Jedna z nich to podłączenie telefonu do komputera i użycie Eksploratora Windows lub Eksploratora plików (w zależności od tego, czy używasz Windows 7 lub Windows 8). Druga metoda to skorzystanie z usługi OneDrive (dawniej SkyDrive). Więcej informacji znajdziesz w temacie Synchronizowanie dokumentów z usługą OneDrive.

Podziel się swoją opinią