Muzyka+wideo

Synchronizacja muzyki, dzwonków i podkastów przy użyciu komputera

Są różne sposoby kopiowania muzyki, dzwonków i podkastów między telefonem a komputerem przy użyciu chmury, ale czasem najszybsza jest tradycyjna metoda — podłączenie telefonu do komputera.

Wystarczy dodać pliki w Eksploratorze plików (w starszych wersjach systemu Windows znanym pod nazwą Eksploratora Windows) lub użyć jednej z aplikacji synchronizujących. Aplikacja komputerowa Windows Phone świetnie sprawdza się podczas synchronizacji z serwisem iTunes oraz dodawania dzwonków w systemach Windows 8 i Windows 7. Jeśli wolisz korzystać z przejrzystego, nowoczesnego interfejsu ekranu startowego, wypróbuj aplikację Windows Phone dla systemu Windows 8.

Uwagi

 • Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows 10, aplikacja Pomocnik telefonu poprowadzi Cię przez proces automatycznego kopiowania muzyki z komputera na telefon lub tablet. Pobierz tę aplikację
 • Jeżeli używasz telefonu Windows Phone 7 i komputera PC, potrzebujesz programu Zune.
 • Jeżeli komputer nie wykrywa telefonu po podłączeniu go, zobacz artykuł dotyczący sytuacji, w której telefon Windows Phone 8 nie jest wykrywany przez komputer.
 • Widzisz dwa razy te same utwory? Jeśli korzystasz z usługi Xbox Music Pass i Twoje utwory pojawiają się dwukrotnie, zamiast Eksploratora plików do przenoszenia plików muzycznych użyj aplikacji komputerowej Windows Phone.
 • Plików multimedialnych z zabezpieczeniami DRM pobranych przy użyciu usług innych niż Xbox Music Pass nie można kopiować ani synchronizować między komputerem a telefonem Windows Phone. Pliki multimedialne z zabezpieczeniami DRM pobrane z usługi Xbox Music Pass lub Zune Pass możesz synchronizować ze swoim telefonem przy użyciu aplikacji komputerowej Windows Phone.

Korzystanie z Eksploratora plików (Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP)

Jeśli chcesz po prostu przenieść muzykę z jednej lokalizacji do drugiej, najprostszą metodą jest użycie Eksploratora plików (w niektórych wersjach systemu Windows nazywanego Eksploratorem Windows).

Porada

Jeśli do przechowywania muzyki w chmurze używasz usługi Xbox Music Pass, zalecamy kopiowanie utworów do telefonu przy użyciu aplikacji komputerowej Windows Phone.

Aby dodać muzykę, dzwonki lub podkasty

 1. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Jeśli używasz systemu Windows 8, przejdź do widoku pulpitu i otwórz z paska zadań okno Eksplorator plików.
  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 7, Windows Vista lub Windows XP, otwórz okno Eksplorator Windows z paska zadań.
 2. W obszarze Komputer (lub Ten komputer w niektórych wersjach systemu Windows) kliknij nazwę telefonu, a następnie kliknij opcję Telefon.

 3. Aby przenieść pliki między telefonem a komputerem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz skopiować, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, do którego chcesz przenieść plik, a następnie kliknij polecenie Wklej. Jeśli dodajesz do telefonu muzykę, dzwonki lub podkasty, koniecznie umieść pliki w folderach Muzyka, Dzwonki lub Podkasty, aby telefon mógł je znaleźć i rozpoznać.

  Uwagi

  • Jeśli podłączysz telefon do komputera z systemem Windows XP, komputer może błędnie wyświetlić prośbę o zainstalowanie oprogramowania, które nie jest dostępne. Jeśli pojawi się ten kreator, kliknij przycisk Anuluj — nie musisz instalować takiego oprogramowania. Następnie użyj Eksploratora Windows do przenoszenia plików między telefonem i komputerem.
  • Aby móc skorzystać z Eksploratora Windows w systemie Windows XP, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2).
  • Aby dowiedzieć się więcej o kopiowaniu plików w Eksploratorze Windows lub synchronizowaniu plików w aplikacji Windows Media Player, odwiedź witrynę systemu Windows i przeszukaj sekcję Porady.

Używanie aplikacji komputerowej Windows Phone (Windows 7 i Windows 8)

Aplikacja komputerowa Windows Phone umożliwia synchronizację muzyki i podkastów między telefonem a komputerem z systemem Windows 8 lub Windows 7 oraz dodawanie dzwonków do telefonu. Możesz zsynchronizować telefon z bibliotekami systemu Windows lub z serwisem iTunes. Jeśli nie masz jeszcze tej aplikacji, możesz ją pobrać ze strony aplikacji komputerowej Windows Phone.

Uwaga

Aplikacja komputerowa Windows Phone nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Aby zsynchronizować muzykę

 1. W aplikacji komputerowej Windows Phone w prawym górnym rogu kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij pozycję Muzyka.

 2. Upewnij się, że pole wyboru Synchronizuj muzykę jest zaznaczone.

 3. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Aby zsynchronizować elementy kolekcji, zaznacz dowolne listy odtwarzania, gatunki, artystów lub albumy, które chcesz zsynchronizować.
  • Aby zsynchronizować całą kolekcję muzyki, zaznacz pole wyboru Synchronizuj całą muzykę.
 4. Kliknij opcję Synchronizuj.

Aby zsynchronizować podkasty

 1. W aplikacji komputerowej Windows Phone w prawym górnym rogu kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij pozycję Podkasty.

 2. Upewnij się, że pole wyboru Synchronizuj podkasty jest zaznaczone.

 3. Na liście Synchronizuj określ liczbę odcinków, które mają być zsynchronizowane, i wybierz, czy synchronizacja ma dotyczyć tylko nieodtworzonych odcinków.

 4. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Zaznacz podkasty, które mają być zsynchronizowane.
  • Aby zsynchronizować wszystkie podkasty, zaznacz pole wyboru Synchronizuj wszystkie podkasty.
 5. Kliknij opcję Synchronizuj.

Uwaga

Więcej informacji na temat podkastów znajdziesz w artykule Pobieranie muzyki, filmów i podkastów.

Aby dodać dzwonki

Aplikacja komputerowa Windows Phone rozpozna, które utwory mogą zostać użyte jako dzwonki.

 1. W aplikacji komputerowej Windows Phone w prawym górnym rogu kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij pozycję Dzwonki.

 2. Zaznacz dowolne utwory, których chcesz użyć jako dzwonków w telefonie, a następnie kliknij opcję Dodaj.

  Dzwonki w telefonie możesz dodać do zdarzeń (np. powiadomień i przypomnień) oraz kontaktów (dzwoniących lub wysyłających SMS-a). Więcej informacji o przypisywaniu dzwonków znajdziesz w temacie Dzwonki, dźwięki i głośność.

Uwagi

 • Aby można było używać własnych dzwonków dla zdarzeń innych niż połączenia telefoniczne, telefon musi mieć zainstalowane oprogramowanie Windows Phone w wersji 8.0.10501.127 lub nowszej. Więcej informacji o aktualizowaniu telefonu znajdziesz w temacie Jak zaktualizować oprogramowanie telefonu?.
 • Więcej informacji o dzwonkach i innych dźwiękach w telefonie znajdziesz w temacie Dzwonki, dźwięki i głośność.

Aby zapisać elementy na dysku twardym komputera lub usunąć je z telefonu

 1. W aplikacji komputerowej Windows Phone w prawym górnym rogu kliknij opcję Telefon, a następnie kliknij pozycję Muzyka lub Podkasty.

  Porada

  Jeśli masz kartę SD i nie możesz znaleźć szukanego elementu, zmień filtry, klikając strzałkę w dół znajdującą się ponad ekranem pamięci (u dołu) i wybierając opcję Karta SD.

 2. Zaznacz elementy lub foldery, które chcesz usunąć lub przenieść (jeśli opcje nie zostaną wyświetlone automatycznie, kliknij lub przesuń palcem z dołu do góry ekranu).

 3. Kliknij opcję Zapisz na komputerze lub Usuń.

  Uwagi

  • Aby znaleźć zapisane pliki, otwórz na komputerze Eksplorator plików, a następnie przejdź do folderu Muzyka, Obrazy lub Wideo.
  • Jeżeli usuniesz z telefonu coś, co zostało wybrane do synchronizacji, zostanie to przywrócone do telefonu przy następnej synchronizacji.

Używanie aplikacji Windows Phone (Windows 8)

Aplikacja Windows Phone ma nowoczesny interfejs, w którym na pierwszym planie są okładki albumów, co ułatwia dodawanie muzyki i list odtwarzania z komputera. Aby automatycznie pobrać aplikację Windows Phone, wystarczy podłączyć telefon do komputera. Można ją także pobrać ze Sklepu Windows.

Aby dodać muzykę lub listy odtwarzania

 1. W aplikacji Windows Phone kliknij opcję Dodaj do telefonu, a następnie kliknij jedną z opcji: Dodaj muzykę lub Dodaj listy odtwarzania.

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Kliknij folder, aby wybrać utwory do dodania.
  • Aby wybrać inny folder, kliknij przycisk Przejdź w górę.
  • Aby dodać cały folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy utwory lub listy odtwarzania, które chcesz dodać. Wszystkie wybrane pliki wyświetlą się w dolnej części aplikacji.

 4. Po wybraniu utworów lub folderów kliknij opcję Dodaj.

Uwagi

 • W przypadku używania hasła do zablokowania telefonu należy go odblokować przed rozpoczęciem korzystania z tych aplikacji i Eksploratora Plików (lub Eksploratora Windows).
 • Istnieją dwie metody przenoszenia dokumentów z telefonu do innych lokalizacji. Jedna z nich to podłączenie telefonu do komputera i użycie Eksploratora Windows lub Eksploratora plików (w zależności od tego, czy używasz Windows 7 lub Windows 8). Druga metoda to skorzystanie z usługi OneDrive (dawniej SkyDrive). Więcej informacji znajdziesz w temacie Synchronizowanie dokumentów z usługą OneDrive.

Podziel się swoją opinią