Poczta e-mail+kalendarz

Konfigurowanie i usuwanie konta poczty e-mail

Niektóre konta poczty e-mail zawierają nie tylko wiadomości, ale też kontakty, kalendarze, zadania i inne funkcje, które również mogą pojawić się w systemie Windows Phone po dodaniu konta. Można dodać dowolną liczbę kont, ale należy zwrócić szczególną uwagę na to, które konto pocztowe Microsoft jest konfigurowane jako pierwsze.

Uwaga

Jeśli przechowujesz swoje kontakty w Outlooku (w programie Outlook, nie w usłudze Outlook.com) na komputerze, przed ich zsynchronizowaniem z telefonem musisz zaimportować je do konta Microsoft lub innej usługi online. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem Importowanie kontaktów do nowego telefonu.

Aby skonfigurować pierwsze konto Microsoft w telefonie

Konto Microsoft, które dodasz, będzie używane do pobierania aplikacji, uzyskania awatara i wyniku gracza z usługi Xbox, odtwarzania utworów z Xbox Music oraz do wykonywania w telefonie wszystkich innych czynności, do których jest potrzebne konto Microsoft. Dodanie prawidłowego konta Microsoft przy pierwszym logowaniu jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będzie można korzystać ze wszystkich swoich ulubionych usług firmy Microsoft. Jeśli masz więcej niż jedno konto i nie wiesz, którego użyć, zobacz tematy Kreator konta Microsoft (tylko w języku angielskim) lub Którego konta Microsoft mam użyć?.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij ikonę Ustawienia ikona Ustawienia, a następnie opcję Poczta+konta.

 2. Naciśnij kolejno opcje Dodaj konto > Konto Microsoft > Zaloguj.

 3. Wpisz adres e-mail i hasło do konta Microsoft, którego chcesz używać w telefonie, a następnie naciśnij opcję Dalej.

  Uwagi

  • Po dodaniu konta Microsoft w telefonie nie można go zmienić inaczej niż resetując telefon. Dlatego dobrze jest upewnić się, że wybrane konto jest właściwe. Jeśli potrzebujesz pomocy przy podjęciu decyzji, przeczytaj temat Którego konta Microsoft mam użyć?
  • Jeśli skonfigurujesz w telefonie inne konta Hotmail, Live.com lub Outlook.com, zdjęcia z tych kont nie będą synchronizowane z telefonem. Nie będzie można również używać tych kont do grania w gry Xbox ani do korzystania z usługi Xbox Music.
 4. Jeśli na koncie Microsoft jest skonfigurowana weryfikacja dwuetapowa, przed kontynuowaniem może być konieczne zweryfikowanie Twojej tożsamości. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać kod. Więcej informacji znajdziesz w temacie Dlaczego firma Microsoft wysyła do mnie wiadomości tekstowe?.

 5. Aby utworzyć kopię zapasową zdjęć, SMS-ów, ustawień telefonu i danych aplikacji w chmurze, naciśnij opcję Tak.

  Wiadomości e-mail, kontakty, kalendarz, zdjęcia, źródła i zsynchronizowane hasła powiązane z Twoim kontem Microsoft zostaną zsynchronizowane z telefonem. Do ekranu startowego zostanie dodany kafelek poczty e-mail. Jeśli to konto nie jest używane do poczty e-mail, w każdej chwili możesz odpiąć kafelek.

Aby skonfigurować konto Outlook.com, Hotmail lub Live.com

Po skonfigurowaniu pierwszego konta Microsoft możesz dodać kolejne, aby pobierać z nich wiadomości e-mail, kontakty i kalendarze.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij ikonę Ustawienia ikona Ustawienia, a następnie opcję Poczta+konta.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz telefon z systemem Windows Phone 8, naciśnij opcje Dodaj konto > Outlook.
  • Jeśli masz telefon z systemem Windows Phone 8.1, naciśnij opcje Dodaj konto > Outlook.com > Połącz.

  Uwaga

  Jeśli opcja Outlook lub Outlook.com jest niewidoczna, oznacza to, że nie logujesz się w telefonie na swoje konto Microsoft. Aby zalogować się na konto Microsoft, wykonaj czynności opisane w pierwszej sekcji powyżej.

 3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.

 4. Jeśli na koncie jest skonfigurowana weryfikacja dwuetapowa, przed kontynuowaniem może być konieczne zweryfikowanie Twojej tożsamości. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać kod. Więcej informacji znajdziesz w temacie Dlaczego firma Microsoft wysyła do mnie wiadomości tekstowe?.

Aby skonfigurować konto Google

 1. Na liście Aplikacje naciśnij ikonę Ustawienia ikona Ustawienia, a następnie opcję Poczta+konta.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz telefon z systemem Windows Phone 8, naciśnij opcje Dodaj konto > Google.
  • Jeśli masz telefon z systemem Windows Phone 8.1, naciśnij opcje Dodaj konto > Google > Połącz.
 3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.

 4. Naciśnij opcję Akceptuj.

  Poczta e-mail, kontakty i kalendarz z Twojego konta Google zostaną zsynchronizowane z telefonem.

  Uwagi

  • Jeśli masz konto Google Apps, musisz je skonfigurować w inny sposób. Otwórz Ustawienia > Poczta + konta, a następnie naciśnij opcje Dodaj konto > Zaawansowane. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, naciśnij przycisk Dalej, a następnie koniecznie naciśnij opcję Exchange ActiveSync. Jako nazwę serwera wpisz m.google.com. Dodatkowe wskazówki znajdziesz w temacie Aby ręcznie wprowadzić ustawienia konta e-mail (zaawansowane) poniżej.
  • Czy podczas próby skonfigurowania konta Google w telefonie występuje błąd „Info is incorrect” (Nieprawidłowa informacja)
  • ? Dowiedz się więcej
  • Czy podczas próby skonfigurowania konta Google w telefonie występuje błąd „Google error” (Błąd Google)? Więcej informacji

Aby skonfigurować konto Yahoo! Mail

 1. Na liście Aplikacje naciśnij ikonę Ustawienia ikona Ustawienia, a następnie opcję Poczta+konta.

 2. Naciśnij kolejno opcje Dodaj konto > Yahoo! Mail.

 3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.

  Wiadomości e-mail z Twojego konta Yahoo! Mail zostaną zsynchronizowane z telefonem.

Aby skonfigurować konto poczty e-mail na serwerze Microsoft Exchange lub w usłudze Office 365

Możesz skonfigurować konta e-mail na serwerze Microsoft Exchange Server (wiele kont służbowych korzysta z tego rozwiązania), konta używające protokołu Exchange ActiveSync (w tym konta w programie Outlook Web App) oraz konta w usłudze Office 365.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij ikonę Ustawienia ikona Ustawienia, a następnie opcję Poczta+konta.

 2. Naciśnij kolejno opcje Dodaj konto > Exchange.

 3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj. Jeśli telefon wykryje ustawienia konta, wiadomości e-mail, kalendarz i kontakty zostaną zsynchronizowane z telefonem i możesz przejść od razu do kroku 6. W przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku.

 4. Na ekranie Exchange wykonaj poniższe czynności:

  Pole Postępowanie

  Adres e-mail

  Upewnij się, że adres e-mail jest poprawny.

  Hasło

  Naciśnij opcję Pokaż hasło, a następnie sprawdź, czy podane hasło jest prawidłowe.

  Nazwa użytkownika

  Sprawdź, czy nazwa użytkownika jest poprawna. Jeśli na przykład Twoje służbowe konto poczty e-mail znajduje się na serwerze Microsoft Exchange Server, a adres e-mail ma postać jacekm@contoso.com, w polu nazwy użytkownika należy wpisać jacekm.

  Domena

  Wpisz nazwę domeny konta. Nazwa domeny należy do informacji, które mogą być używane do logowania się na komputerze. Jeśli na przykład logujesz się jako NazwaDomeny\jacekm, jako nazwę domeny wpisz ciąg NazwaDomeny.

  Jeśli korzystasz z konta Outlook Web App lub z hostowanego konta Microsoft Exchange, zwykle nie masz domeny. W takim przypadku pozostaw pole Domena puste.

 5. Jeśli nie można znaleźć prawidłowych ustawień, naciśnij opcję Zaawansowane, wykonaj poniższe czynności, a następnie naciśnij opcję Zaloguj:

  • W polu Serwer wpisz adres serwera. Jest to adres URL używany do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail w przeglądarce internetowej za pośrednictwem programu Outlook Web App. Jeśli nie znasz tego adresu, możesz poszukać instrukcji w Pomocy programu Outlook lub skontaktować się z działem pomocy technicznej w firmie.
  • Naciśnij opcję Pokaż wszystkie ustawienia, a następnie upewnij się, że opcja Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL) jest ustawiona prawidłowo. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w firmie.
 6. Jeśli twoja firma korzysta z programu Lync, a nie jest on zainstalowany w telefonie, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz pobrać tę aplikację ze Sklepu.

 7. Jeśli po chwili pojawi się komunikat Utwórz nowe hasło, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij opcję Ustaw, a następnie w polu Nowe hasło wprowadź hasło, które spełnia wymagania bezpieczeństwa.
  2. Naciśnij pole Potwierdź hasło i wpisz to samo hasło, a następnie naciśnij przycisk Gotowe.

Aby skonfigurować konto e-mail udostępniane przez usługodawcę internetowego

Jeśli masz adres e-mail skonfigurowany samodzielnie lub adres spoza kont wymienionych wyżej, Twoje konto jest udostępniane przez usługodawcę internetowego.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij ikonę Ustawienia ikona Ustawienia, a następnie opcję Poczta+konta.

 2. Naciśnij kolejno opcje Dodaj konto > Inne konto.

 3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.

  Uwaga

  • Jeśli ustawienia nie zostały znalezione, upewnij się, że adres e-mail i hasło są prawidłowe, a następnie naciśnij opcję Ponów próbę. Jeśli nadal nie można znaleźć ustawień, naciśnij opcję Zaawansowane i przejdź bezpośrednio do kroku 5 następnej procedury.

Aby ręcznie wprowadzić ustawienia konta e-mail (zaawansowane)

Aby ręcznie wprowadzić ustawienia konta e-mail, musisz znać takie informacje, jak typ konta e-mail (POP lub IMAP) oraz adres serwera przychodzącej poczty e-mail. Pełna lista informacji, które należy znać, znajduje się w poniższej tabeli. Te informacje można zwykle znaleźć w witrynie internetowej dostawcy poczty e-mail.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij ikonę Ustawienia ikona Ustawienia, a następnie opcję Poczta+konta.

 2. Naciśnij kolejno opcje Dodaj konto > Zaawansowane.

 3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

 4. Naciśnij opcję Internetowa poczta e-mail.

 5. Wykonaj następujące czynności:

  Pole Postępowanie

  Nazwa konta

  Wpisz opisową nazwę konta. Jest to nazwa konta, która będzie wyświetlana w telefonie.

  Imię i nazwisko

  Wpisz swoje imię i nazwisko. Będą one wyświetlane jako dane nadawcy wiadomości e-mail wysyłanych z tego konta.

  Serwer poczty przychodzącej

  Wpisz nazwę serwera przychodzącej poczty e-mail. Zawiera ona zwykle ciąg POP lub IMAP (w zależności od typu konta e-mail). Adres serwera poczty przychodzącej może mieć postać

  • imap.contoso.com
  • incoming.contoso.com

  Niektóre adresy wymagają również numerów portów. Zwykle mają one następującą postać (musisz zastąpić te numery odpowiednimi w swoim przypadku):

  • imap.contoso.com:123
  • incoming.contoso.com:123:1

  Typ konta

  Wybierz opcję POP3 lub IMAP4.

  Nazwa użytkownika

  Wpisz swoją nazwę użytkownika.

  Hasło

  Wpisz swoje hasło.

  Serwer poczty wychodzącej (SMTP)

  Wpisz nazwę serwera wychodzącej poczty e-mail. Nazwa serwera wychodzącej poczty e-mail zawiera zwykle ciąg SMTP. Na przykład:

  • smtp.contoso.com

  Niektóre adresy wymagają również numerów portów. Zwykle mają one następującą postać (musisz zastąpić te numery odpowiednimi w swoim przypadku):

  • mail.contoso.com:123
  • mail.contoso.com:123:1

  Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania

  Sprawdź, czy to ustawienie jest prawidłowe.

  Użyj tej samej nazwy użytkownika i hasła do wysyłania poczty e-mail

  Sprawdź, czy to ustawienie jest prawidłowe.

 6. Naciśnij opcję Ustawienia zaawansowane, upewnij się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe, wybierz ustawienia pobierania, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.

Aby usunąć konto e-mail

 1. Na liście Aplikacje naciśnij ikonę Ustawienia ikona Ustawienia, a następnie opcję Poczta+konta.

 2. Naciśnij i przytrzymaj konto, które chcesz usunąć, naciśnij opcję Usuń, a następnie ponownie naciśnij opcję Usuń.

Powiązane tematy

Podziel się swoją opinią