Aplikacje+Sklep

Konfigurowanie usługi Moja rodzina dla systemu Windows Phone

Usługa Moja rodzina umożliwia zarządzanie pobieraniem gier i aplikacji w telefonie z systemem Windows Phone używanym przez dziecko. Po skonfigurowaniu „rodziny”, która obejmuje konto Microsoft dziecka i co najmniej jedno konto rodzica, możesz wybrać typy aplikacji, na których pobieranie chcesz pozwolić (bezpłatne, płatne, oba rodzaje, żadne). Możesz również określić poziom klasyfikacji gier, które dziecko będzie móc instalować.

Uwaga

Ten temat dotyczy systemu Windows Phone 8.1. Jeśli masz telefon z systemem Windows Phone 8, niektóre opcje i ikony mogą wyglądać trochę inaczej, a pewne funkcje mogą być niedostępne. Sprawdź, którą masz wersję oprogramowania, i zobacz, czy jest dostępna aktualizacja.

Funkcja Moja rodzina współdziała z usługą Bezpieczeństwo rodzinne firmy Microsoft, która jest przeznaczona do kontrolowania aktywności dzieci na komputerze i w Internecie. Jeśli Twoje dziecko używa komputera z systemem Windows lub konsoli Xbox, możliwe, że rodzina została już przez Ciebie skonfigurowana w celu stosowania kontroli rodzicielskiej. Niezależnie od tego, czy rodzina została skonfigurowana na stronie windowsphone.com, czy w innej usłudze, będzie widoczna i dostępna do zarządzania w witrynie Bezpieczeństwo rodzinne.

Dorośli i dzieci mają różne uprawnienia związane z zarządzaniem rodziną. Każdy dorosły użytkownik może dodawać nowych użytkowników i zarządzać ustawieniami pobierania dzieci, ale żaden dorosły nie może zmieniać ustawień konta innego dorosłego. Dzieci mogą logować się w usłudze Moja rodzina, ale nie mogą wprowadzać tam żadnych zmian.

Podczas konfigurowania usługi Moja rodzina po raz pierwszy, musisz zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasła konta Microsoft należącego do rodzica lub opiekuna. Ta osoba będzie rodzicem głównym i jako jedyna będzie móc usunąć rodzinę z usługi Bezpieczeństwo rodzinne. Po ustawieniu rodzica głównego nie można go zmienić.

Po skonfigurowaniu usługi Moja rodzina przy użyciu konta rodzica musisz zalogować się tam za pomocą konta Microsoft, którego dziecko używa do logowania się w telefonie. Umożliwi to dziecku pobieranie aplikacji i gier ze Sklepu Windows Phone. Jeśli chcesz, aby dziecko mogło również pobierać gry Xbox, musisz przejść do witryny Xbox i zaakceptować w jego imieniu Warunki użytkowania usługi Xbox.

Wystąpiły problemy? Zobacz temat Moja rodzina — często zadawane pytania w celu zapoznania się z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące konfiguracji.

Konfigurowanie usługi Moja rodzina w celu umożliwienia dziecku pobierania gier i aplikacji

 1. Przejdź na komputerze do strony usługi Moja rodzina w witrynie Windows Phone.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft rodzica. Jeśli rodzic nie ma telefonu z systemem Windows Phone, nie stanowi to problemu — i tak możesz skonfigurować usługę Moja rodzina. Jeśli rodzic nie ma konta Microsoft, możesz je utworzyć.

 3. Na stronie ustawień funkcji Moja rodzina kliknij opcję Rozpocznij. (Jeżeli wcześniej dodano dziecko do usługi Moja rodzina lub skonfigurowano rodzinę przy użyciu innej usługi Microsoft, opcja Rozpocznij może być niewidoczna i wystarczy po prostu kliknąć opcję Dodaj dziecko).

 4. Aby dodać dziecko do usługi Moja rodzina, kliknij opcję Przejdź. Na stronie logowania zaloguj się przy użyciu konta Microsoft, którego dziecko używa do logowania się w telefonie. Dziecko może już teraz pobierać aplikacje ze Sklepu Windows Phone.

  Uwagi

  • Utworzenie konta online dla dziecka mającego mniej niż 13 lat, dla którego jako kraj/region są ustawione Stany Zjednoczone, wymaga weryfikacji osoby dorosłej z wykorzystaniem karty kredytowej wydanej w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji znajduje się w artykule Moja rodzina — często zadawane pytania.
  • Jeśli dziecko używa telefonu z systemem Windows Phone 8, aby mogło pobierać aplikacje i gry, musisz również w jego imieniu zaakceptować Warunki użytkowania Sklepu Windows Phone. Na stronie Moja rodzina kliknij opcję Zaakceptuj warunki użytkowania znajdującą się obok imienia dziecka.
 5. Aby dodać drugiego rodzica do funkcji Moja rodzina, kliknij opcję Dodaj rodzica na stronie głównej funkcji Moja rodzina. Rodzice mogą wspólnie zarządzać ustawieniami dotyczącymi dziecka, ale nie mogą zmieniać nawzajem swoich ustawień. Aby usunąć rodzica lub dziecko z usługi Moja rodzina, otwórz stronę Bezpieczeństwo rodzinne firmy Microsoft.

 6. Aby umożliwić dziecku pobieranie gier Xbox, przejdź do witryny Xbox.com, zaloguj się przy użyciu konta dziecka i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zaakceptowania Warunków użytkowania usługi Xbox. Jeśli konto dziecka nie ma jeszcze profilu Xbox, może być konieczne jego utworzenie.

  Uwagi

  • Jeśli Warunki użytkowania usługi Xbox zostały już przez Ciebie zaakceptowane w imieniu dziecka (na przykład na konsoli Xbox), nie będziesz musieć ich akceptować ponownie, a opisująca to instrukcja nie będzie wyświetlana w witrynie Xbox.com.
  • Xbox.com pozwala na logowanie się przy użyciu kont dziecka nie we wszystkich krajach/regionach.
  • Jeśli profil Xbox dla dziecka został przez Ciebie skonfigurowany wcześniej, być może jest z nim powiązane inne konto rodzica niż użyte przez Ciebie do skonfigurowania usługi Moja rodzina w witrynie windowsphone.com. Jeśli tak jest, musisz zaakceptować Warunki użytkowania usługi Xbox w witrynie Xbox.com przy użyciu tamtego konta.

Zmiana ustawień pobierania aplikacji dla dziecka

Możesz zdecydować, czy dziecko może pobierać gry i aplikacje ze Sklepu Windows Phone, oraz określić klasyfikację gier, które może ono wyświetlać i pobierać.

 1. Na komputerze przejdź do usługi Moja rodzina w witrynie Windows Phone i zaloguj się przy użyciu konta Microsoft skonfigurowanego jako konto rodzica.

 2. Na stronie głównej usługi Moja rodzina kliknij obok imienia dziecka opcję Zmień ustawienia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zezwolić dziecku na kupowanie gier i aplikacji, w obszarze Pobieranie gier i aplikacji wybierz pozycję Zezwalaj na pobieranie materiałów płatnych i bezpłatnych.
  • Aby zezwolić dziecku na pobieranie tylko bezpłatnych gier i aplikacji, w obszarze Pobieranie gier i aplikacji wybierz pozycję Zezwalaj tylko na bezpłatne. Spowoduje to również, że dziecko nie będzie mogło dokonywać zakupów w ramach aplikacji — nawet z poziomu darmowych aplikacji.
  • Aby uniemożliwić dziecku pobieranie jakichkolwiek gier i aplikacji, w obszarze Pobieranie gier i aplikacji wybierz pozycję Nie zezwalaj.
  • Aby wybrać najwyższą dostępną klasyfikację gier, które dziecko będzie mogło przeglądać i instalować, włącz Filtr klasyfikacji gier. Aby przejść do witryny Filtru rodzinnego firmy Microsoft i zmienić klasyfikację, kliknij opcję Zmień klasyfikację.
  • Aby umożliwić dziecku przeglądanie i pobieranie niesklasyfikowanych gier, zaznacz pole wyboru obok opcji Zezwalaj na niesklasyfikowane gry. (Niektóre gry bez klasyfikacji mogą zawierać treści nieodpowiednie dla dziecka).

  Uwagi

  • Wiele gier jest klasyfikowanych zgodnie z odpowiedniością ich treści dla różnych grup wiekowych, jednak aplikacje nie mają takiej klasyfikacji.
  • Gdy filtr klasyfikacji gier jest wyłączony, ustawienia klasyfikacji gier są ukryte. Aby je odkryć, włącz filtr.

Powiązane tematy

Podziel się swoją opinią