Muzyka+wideo

Synchronizowanie muzyki, zdjęć i filmów

Jest dostępnych kilka sposobów kopiowania i synchronizowania plików z telefonem — w zależności od typu pliku, który ma zostać zsynchronizowany, oraz miejsca jego zapisania. W tym temacie omówiono synchronizowanie plików multimedialnych (utworów muzycznych, filmów, zdjęć i podkastów) między telefonem a komputerem.

Synchronizowanie muzyki, filmów, zdjęć i podkastów z telefonem

Aby można było synchronizować pliki multimedialne między telefonem a komputerem, na komputerze musi być zainstalowany bezpłatny program Zune. Program Zune na komputerze umożliwia organizowanie kolekcji plików multimedialnych, wybieranie danych do zsynchronizowania z telefonem, a nawet pobieranie nowych materiałów z witryny Zune Marketplace.

 1. Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB dostarczonego z telefonem.

  Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Zune, uruchomi się on automatycznie. Jeśli tego programu nie ma na komputerze, zobacz artykuł Instalowanie programu Zune.

  Jeśli podłączasz telefon do komputera po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w programie Zune, aby nadać nazwę telefonowi i wykonać inne zadania konfiguracyjne.

 2. W programie Zune kliknij opcję Kolekcja.

  Menu kolekcji w programie Zune
 3. Znajdź element, który chcesz zsynchronizować, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij odpowiednią kategorię(Muzyka, Filmy, Obrazy lub Podkasty) i odszukaj w niej element, który chcesz zsynchronizować z telefonem (np. utwór, album, wykonawcę, listę odtwarzania, gatunek itd.).
  • W polu Szukaj wprowadź szukany tekst (np. wykonawcę lub tytuł utworu). Kliknij odpowiedni element w wynikach wyszukiwania.
 4. Przeciągnij ten element i upuść go na ikonę telefonu znajdującą się w lewym dolnym rogu okna programu Zune.

  Przeciąganie i upuszczanie na ikonę telefonu

Porady

 • Jeśli nie masz na komputerze żadnych utworów muzycznych, filmów ani podkastów, zapoznaj się z artykułem Pobieranie muzyki, filmów i podkastów z Marketplace. Za pomocą programu Zune możesz również zgrać utwory muzyczne z płyt CD. Więcej informacji znajdziesz w artykule Odtwarzanie, dodawanie i usuwanie multimediów w kolekcji Zune.
 • Aby wyświetlić informacje o aktualnie synchronizowanych elementach, kliknij ikonę telefonu w lewym dolnym rogu okna programu Zune. Aby wyświetlić pliki multimedialne znajdujące się w telefonie, kliknij jedną z kategorii (Muzyka, Filmy, Obrazy lub Podkasty) w górnej części okna programu Zune.

Zmienianie opcji synchronizacji

Jeśli chcesz mieć pełniejszą kontrolę nad elementami synchronizowanymi między telefonem a komputerem, spróbuj poeksperymentować z opcjami synchronizacji w programie Zune. Na przykład jeśli nie chcesz przeciągać poszczególnych utworów, wykonawców lub albumów i upuszczać ich na ikonę telefonu, możesz w taki sposób skonfigurować program Zune, aby automatycznie synchronizował z telefonem wszystkie utwory muzyczne przechowywane na komputerze (o ile wystarczy na to pamięci w telefonie).

 1. W programie Zune kliknij kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Opcje synchronizacji.

 2. Kliknij elementy, które chcesz zmienić — np. w sekcji Muzyka kliknij opcję Wszystko — a następnie kliknij przycisk OK.

Znajdowanie zdjęć i filmów zsynchronizowanych między telefonem a komputerem

Jeśli za pomocą telefonu zrobisz zdjęcia lub nagrasz filmy, zostaną one automatycznie skopiowane na komputer przy następnej synchronizacji przeprowadzanej przy użyciu programu Zune.

 1. Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB dostarczonego z telefonem.

 2. W programie Zune kliknij kolejno opcje Kolekcja > Obrazy.

 3. W kategorii Moje obrazy kliknij album, który odpowiada nazwie Twojego telefonu (na przykład Z telefonu Dawida).

  Porada

  Aby sprawdzić, gdzie na komputerze zapisane jest dane zdjęcie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

Sprawdzanie dostępnej pamięci w telefonie

 1. Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB dostarczonego z telefonem.

 2. W programie Zune kliknij kolejno opcje Telefon > Podsumowanie.

 3. Spójrz na prawy skraj wskaźnika przechowywania danych u dołu ekranu. Na przykład zapis „FREE 3.24 GB” oznacza, że w telefonie jest 3,24 gigabajta wolnej pamięci na przechowywanie danych.

Porada

Jeśli zmienisz opcje synchronizacji w programie Zune w taki sposób, aby z telefonem były synchronizowane wszystkie utwory muzyczne, filmy, zdjęcia i podkasty, może okazać się, że w telefonie zabraknie pamięci na inne rzeczy (np. zapisywanie zrobionych zdjęć, nagrywanie filmów czy pobieranie wiadomości e-mail i aplikacji). Aby rozwiązać ten problem, zwiększ w telefonie ilość pamięci zarezerwowanej na te zadania. Kiedy telefon jest podłączony do komputera, w programie Zune kliknij kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Zarezerwowane miejsce, a następnie przesuń uchwyt w prawo.

Konfigurowanie synchronizacji bezprzewodowej

Jeśli nie chcesz podłączać telefonu do komputera za pomocą kabla USB przy każdej synchronizacji danych, możesz skonfigurować telefon do automatycznego synchronizowania danych z komputerem za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi.

 1. Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB dostarczonego z telefonem.

 2. W programie Zune kliknij kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Synchronizacja bezprzewodowa.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w programie Zune.

Po wykonaniu powyższych czynności pliki będą automatycznie i bezprzewodowo synchronizowane z telefonem, kiedy zostaną spełnione następujące warunki:

 • Telefon i komputer są podłączone do domowej sieci Wi-Fi. Synchronizacja bezprzewodowa nie jest obsługiwana w sieciach Wi-Fi działających w miejscu pracy.
 • Bateria telefonu wykazuje co najmniej średni poziom naładowania ( Ikona baterii przy średnim poziomie naładowania), a telefon jest podłączony do zasilacza sieciowego (tzn. telefon musi być podłączony do ładowarki ściennej, ale niepodłączony do komputera).
 • Nie korzystasz aktualnie z telefonu. Oznacza to na przykład, że nie dotykasz elementów na ekranie, podświetlenie jest wyłączone, nie są odtwarzane żadne utwory muzyczne ani filmy (wstrzymanie odtwarzania jest dozwolone).

Rozpoczęcie synchronizacji bezprzewodowej może potrwać do 15 minut i nie można włączyć jej ręcznie. Więcej informacji o synchronizacji bezprzewodowej znajdziesz w artykule Bezprzewodowe synchronizowanie z oprogramowania Zune.

Uwagi

Powiązane tematy

Podziel się swoją opinią