Podstawy

Ekran blokady

Gdy telefon jest zablokowany, możesz wykonywać za jego pomocą pewne czynności, np. robić zdjęcia czy korzystać z funkcji Mowa do nawiązywania połączeń. Możesz też znaleźć w telefonie wiele ciekawych informacji bez konieczności jego odblokowywania.

Blokada ekranu z objaśnieniami ikon nieodebranego połączenia, poczty głosowej, wiadomości SMS i poczty e-mail

W poniższych tematach znajdziesz wszelkie niezbędne informacje na temat zablokowanego ekranu: podstawy blokowania i odblokowywania telefonu, sposób wyboru częstotliwości odblokowywania telefonu, zmiany wyglądu zablokowanego ekranu, a także informacje o wszystkich czynnościach, które możesz wykonywać przy użyciu zablokowanego telefonu (np. szybkie zrobienie zdjęcia, zanim rozbrykany dwulatek wybiegnie z kadru).

Podziel się swoją opinią