Afbeeldingen

Een foto of video opslaan of verwijderen

Zodra u een foto op uw telefoon hebt opgeslagen, kunt u deze automatisch verbeteren, als favoriet instellen, naar uw pc synchroniseren of deze delen met uw sociale netwerken. U kunt ook uw video's delen en synchroniseren. Zie Foto's en video's delen en Muziek, afbeeldingen en video's synchroniseren voor meer informatie.

Een foto of video opslaan die u met uw telefoon hebt gemaakt.

Elke foto of video die u met de camera van uw telefoon maakt, wordt automatisch opgeslagen in het camera-album in de hub Afbeeldingen. Als u het camera-album wilt zoeken, tikt u in Start op Afbeeldingen en veegt u vervolgens naar links of rechts totdat het camera-album wordt weergegeven.

Een foto opslaan die u hebt ontvangen in een e-mail

 1. Open een e-mailbericht in uw e-mailapp.

 2. Tik op de foto om deze te downloaden. De voortgang van de download wordt boven in het scherm weergegeven.

 3. Tik na het downloaden nogmaals op de foto om deze te openen.

 4. Tik op MeerPictogram Meer (of tik op de foto en houd deze vast) en tik vervolgens op Op telefoon opslaan. Als u de foto wilt bekijken, gaat u naar Afbeeldingen > Albums > Opgeslagen foto's.

  Opmerkingen

  • Zie Een foto uit een sms-bericht opslaan voor meer informatie over hoe u een foto uit een sms-bericht opslaat.
  • U kunt een video die u online hebt gevonden of in een e-mail hebt ontvangen, wel bekijken, maar niet op uw telefoon opslaan.

Een foto van een webpagina opslaan

 1. Open een webpagina en ga naar de foto die u wilt bewaren.

 2. Tik op de foto en houd deze vast, en tik vervolgens op Afbeelding opslaan. Als u de foto wilt bekijken, gaat u naar Afbeeldingen > Albums > Opgeslagen foto's.

  Een foto van internet opslaan
  Een foto van internet opslaan

Een foto uit een sociaal netwerk opslaan

 1. Tik in Start op Afbeeldingen.

 2. Tik op Albums.

 3. Zoek een onlinealbum en tik erop om het openen en tik vervolgens op een foto om deze te openen.

 4. Tik op MeerPictogram Meer (of tik op de foto en houd deze vast) en tik vervolgens op Op telefoon opslaan. Als u de foto wilt bekijken, gaat u naar Afbeeldingen > Albums > Opgeslagen foto's.

Een foto of video verwijderen (via de telefoon)

 • Tik in Start op Afbeeldingen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op een foto of video in een album of in de datumweergave en houd deze vast, en tik op Verwijderen en tik nogmaals op Verwijderen.
  • Tik op een foto om deze te openen, tik op MeerPictogram Meer, tik op Verwijderen en tik nogmaals op Verwijderen.

  Tip

  • Als u een album wilt verwijderen, tikt u op Albums, tikt u op het gewenste album en houdt u dit vast, tikt u op Verwijderen en tikt u nogmaals op Verwijderen.

Foto's of video's verwijderen (via de pc)

Deze methode is nuttig als u veel foto's tegelijk wilt verwijderen.

 1. Sluit uw telefoon met de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer.

  Als de Zune-software op uw computer is geïnstalleerd, wordt het programma automatisch gestart. Zie De Zune-software installeren als de software niet op uw computer is geïnstalleerd.

 2. Klik in de Zune-software op Telefoon en vervolgens op Afbeeldingen.

  Menu Afbeeldingen in de Zune-software
  Menuoptie Afbeeldingen in de Zune-software
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één item wilt verwijderen, klikt met de rechtermuisknop op het item en klikt u vervolgens op Verwijderen van [naam van telefoon] (waarbij [naam van telefoon] de naam van uw telefoon is).
  • Als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en klikt u op de items die u wilt verwijderen. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde items en klikt u op Verwijderen van [naam van telefoon].
  Foto's verwijderen met Zune
  Foto's verwijderen met Zune
 4. Als u alle gesynchroniseerde foto's in één keer van uw telefoon wilt verwijderen, klikt u op Instellingen > Telefoon > Synchronisatieopties > Alle inhoud wissen.

Opmerking

Wanneer u een item van uw telefoon verwijdert, wordt dit item niet verwijderd van uw computer. Items die u van uw telefoon verwijdert, worden automatisch overgeslagen tijdens toekomstige synchronisaties met de Zune-software.

Laat ons weten wat u vindt