Personen & e-mail

Een e-mailaccount instellen of verwijderen

Afhankelijk van het e-mailaccount dat u instelt op uw telefoon, kunnen andere items uit uw account (zoals contacten, agenda's, taken en meer) ook op uw telefoon worden weergegeven.

Notities

Als u een e-mailaccount op uw telefoon wilt instellen, moet u over een werkende mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding beschikken. Zie Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk voor meer informatie.

Als uw contacten op uw pc zijn opgeslagen, moet u deze in Windows Live of een andere onlineservice importeren voordat u ze kunt synchroniseren op uw telefoon. Zie Contacten van mijn pc importeren voor meer informatie.

Een Windows Live- of Hotmail-account instellen

De eerste keer dat u uw telefoon configureert, wordt u gevraagd u aan te melden met uw Windows Live ID. Als u dit toen niet hebt gedaan of als u meerdere Windows Live ID's of Hotmail-accounts hebt, kunt u de onderstaande stappen uitvoeren om uw primaire Windows Live ID of extra Windows Live ID's in te stellen. Zie Welke Windows Live ID moet ik gebruiken? voor meer informatie als u niet zeker weet met welke Windows Live ID u zich het eerst moet aanmelden.

 1. Veeg in Start naar links naar de lijst met apps, tik op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op Een account toevoegen > Windows Live.

 3. Als u zich tijdens de configuratie nog niet hebt aangemeld met een Windows Live ID, wordt het scherm Voordat u zich aanmeldt weergegeven. Tik in dit scherm op Volgende.

 4. Tik in het vak E-mailadres en typ uw Windows Live ID.

 5. Tik in het vak Wachtwoord en typ uw Windows Live-wachtwoord.

 6. Tik op Aanmelden.

  Uw e-mail, contacten, agenda, foto's en feeds van Windows Live worden gesynchroniseerd op uw telefoon.

Opmerkingen

 • Het eerste Windows Live-account dat u instelt, kan niet van uw telefoon worden verwijderd.
 • Als u meerdere Windows Live ID's instelt op uw telefoon, worden foto's in die extra accounts niet naar uw telefoon gesynchroniseerd en kunt u deze Windows Live ID's niet gebruiken om Xbox LIVE-games te spelen of een Zune Muziek Pass te gebruiken. Zie Welke Windows Live ID moet ik gebruiken? voor meer informatie.

Een Google-account instellen

Wanneer u de nieuwste update voor uw telefoon hebt geïnstalleerd, kunt u niet langer uw contacten of agenda van Google aan uw telefoon toevoegen, tenzij u een betaald Google Apps-account hebt. U kunt echter nog wel uw Google-account toevoegen om uw e-mail te ontvangen. Zie Veelgestelde vragen over het synchroniseren van e-mail, contacten en agenda's van Google voor meer informatie en instructies voor het instellen van een Google Apps-account.

 1. Veeg in Start naar links naar de lijst met apps, tik op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op Een account toevoegen > Google.

 3. Tik in het vak E-mailadres en typ uw gebruikersnaam.

 4. Tik in het vak Wachtwoord, typ uw wachtwoord en tik op Aanmelden.

 5. Tik op het vak Uw naam, typ de naam die u wilt weergeven bij berichten die u verzendt en tik op Aanmelden.

  Uw e-mail van Google Mail wordt naar uw telefoon gesynchroniseerd.

Een Yahoo!- mailaccount opzetten

 1. Veeg in Start naar links naar de lijst met apps, tik op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op Een account toevoegen > Yahoo! Mail.

 3. Tik in het vak E-mailadres en typ uw Yahoo! -id.

 4. Tik in het vak Wachtwoord en typ uw wachtwoord.

 5. Tik op Aanmelden.

  Uw Yahoo! Mail-e-mail wordt gesynchroniseerd met uw telefoon.

Een Microsoft Exchange- of Office 365-e-mailaccount instellen

U kunt e-mailaccounts op een Microsoft Exchange Server (wordt veel gebruikt voor zakelijke accounts), accounts die gebruikmaken van Exchange ActiveSync (inclusief Outlook Web App) en Office 365-accounts instellen.

 1. Veeg in Start naar links naar de lijst met apps, tik op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op Een account toevoegen > Outlook.

 3. Tik in het vak E-mailadres en typ uw e-mailadres.

 4. Tik in het vak Wachtwoord en typ uw wachtwoord.

 5. Tik op Aanmelden. Als uw accountinstellingen op de telefoon worden gevonden, worden uw e-mail, agenda en contacten naar uw telefoon gesynchroniseerd en kunt u doorgaan met stap 8. Als dit niet het geval is, gaat u door met de volgende stap.

 6. Ga als volgt te werk in het scherm Outlook en tik op Aanmelden:

  Veld Actie

  E-mailadres

  Controleer of uw e-mailadres correct wordt weergegeven.

  Wachtwoord

  Tik op Wachtwoord weergeven en controleer of het wachtwoord klopt.

  Gebruikersnaam

  Controleer of de gebruikersnaam klopt.

  Hebt u bijvoorbeeld een zakelijk e-mailaccount voor Microsoft Exchange Server en is uw e-mailadres tiesa@contoso.com, dan typt u tiesa als gebruikersnaam.

  Domein

  Typ de domeinnaam voor uw account.

  Het domein maakt deel uit van de gegevens die u mogelijk gebruikt om u aan te melden op uw pc. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt als domeinNaam\tiesa, typt u domeinNaam voor de domeinnaam.

  Als u een Outlook Web App-account of een gehost Microsoft Exchange-account gebruikt, hebt u geen domein. In dat geval laat u het vak Domein leeg.

 7. Als de juiste instellingen niet kunnen worden gevonden, tikt u op Geavanceerd, doet u het volgende en tikt u vervolgens op Aanmelden:

  • Tik in het vak Server en voer het serveradres in. Dit is het webadres dat u gebruikt om uw e-mail in een webbrowser te openen met Outlook Web App. Als u het adres niet weet, voert u de stappen in de volgende procedure uit om het te zoeken of neemt u contact op met uw systeembeheerder.
  • Tik op Alle instellingen weergeven en controleer of de instelling Server vereist versleutelde verbinding (SSL) klopt. Als u dit niet zeker weet, vraagt u het aan uw systeembeheerder.
 8. Als na enkele ogenblikken het bericht Nieuw wachtwoord vereist wordt weergegeven, tikt u op Instellen, tikt u in het vak Nieuw wachtwoord en voert u een wachtwoord in dat voldoet aan de veiligheidsvereisten. Tik in het vak Wachtwoord bevestigen, typ hetzelfde wachtwoord nog eens en tik op Gereed.

  Zie Veelgestelde vragen over het vergrendelingsscherm voor meer informatie over het vergrendelingsscherm.

Uw Exchange Server-gegevens in Microsoft Outlook 2010 op uw pc vinden

 1. Klik in Microsoft Outlook 2010 achtereenvolgens op Bestand, Accountinstellingen en Accountinstellingen.

 2. Klik op uw e-mailaccountnaam voor Microsoft Exchange en klik op Wijzigen.

 3. Klik op Meer instellingen.

 4. Klik op het tabblad Verbinding, klik op Proxy-instellingen van Exchange en noteer het serveradres in het vak Deze URL gebruiken om voor Exchange verbinding te maken met mijn proxyserver.

Een e-mailaccount van een internetprovider instellen (ISP)

 1. Veeg in Start naar links naar de lijst met apps, tik op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op Een account toevoegen > Ander account.

 3. Tik in het vak E-mailadres en typ uw e-mailadres.

 4. Tik in het vak Wachtwoord en typ uw wachtwoord.

 5. Tik op Aanmelden.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de juiste instellingen worden gevonden, wacht u tot de synchronisatie is voltooid voordat u uw e-mail gebruikt. U hebt uw account ingesteld op de telefoon.
  • Als de instellingen niet worden gevonden, controleert u de gebruikersnaam en het wachtwoord, en tikt u op Opnieuw. Als de instellingen nog niet worden gevonden, tikt u op Geavanceerd en voert u de instellingen handmatig in op basis van de onderstaande procedure.

E-mailaccountinstellingen handmatig invoeren (geavanceerd)

Als u accountinstellingen handmatig wilt invoeren, moet u gegevens bij de hand hebben zoals het type e-mailaccount (POP of IMAP) en het serveradres voor inkomende e-mail. In de onderstaande tabel vindt u een volledige lijst. Deze informatie is vaak te vinden op de website van uw e-mailprovider.

 1. Tik in Geavanceerde configuratie op Internet-e-mailaccount.

 2. Ga als volgt te werk:

  Veld Actie

  Accountnaam

  Typ een beschrijvende naam voor het account.

  Dit is de accountnaam die wordt weergegeven op uw telefoon.

  Uw naam

  Typ uw naam.

  Dit is de naam die wordt weergegeven voor de e-mailberichten die u vanuit dit account verzendt.

  Server voor inkomende e-mail

  Typ de naam van de server voor inkomende e-mail.

  Deze naam bevat doorgaans IMAP of POP (afhankelijk van het type e-mailaccount).

  Voorbeeld van serveradres voor inkomende e-mail: imap.contoso.com of incoming.contoso.com

  Accounttype

  Tik op POP3 of IMAP4.

  Gebruikersnaam

  Typ uw gebruikersnaam.

  Wachtwoord

  Typ uw wachtwoord.

  Server voor uitgaande e-mail (SMTP)

  Typ de naam van de server voor uitgaande e-mail.

  De naam van de server voor uitgaande e-mail bevat doorgaans SMTP.

  Voorbeeld van serveradres voor uitgaande e-mail: smtp.contoso.com

  Voor de uitgaande server is verificatie vereist

  Controleer of de instelling klopt.

  Zelfde accountgegevens gebruiken voor verzenden van e-mail

  Controleer of de instelling klopt.

 3. Tik op Geavanceerde instellingen, controleer of alle instellingen correct zijn, kies uw downloadinstellingen en tik op Aanmelden.

Een e-mailaccount verwijderen

 1. Veeg in Start naar links naar de lijst met apps, tik op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op het account dat u wilt verwijderen van de telefoon, houd dit vast en tik twee keer op Verwijderen.

Opmerking

Het eerste Windows Live-account dat u instelt, kan niet van uw telefoon worden verwijderd.

Verwante onderwerpen

Laat ons weten wat u vindt