Office Mobile

Microsoft Excel Mobile gebruiken

U kunt Microsoft Excel-werkmappen op uw telefoon maken, openen en bewerken. Ga naar de hub Office om aan de slag te gaan.

Werkmap geopend in Excel Mobile

Een bestaande Excel-werkmap openen

 1. Veeg in Start naar links naar de lijst met apps en tik op Office Pictogram Office.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Veeg naar Documenten en tik op de werkmap.
  • Veeg naar Documenten en tik op Zoeken Zoekpictogram. Typ de naam van de werkmap in het zoekvak en tik op de werkmap wanneer deze wordt weergegeven.
  • Veeg naar Locaties, tik op de locatie waar de werkmap zich bevindt en tik op de werkmap. Deze kan zich op uw telefoon, op OneDrive (voorheen SkyDrive), Microsoft Office 365 of op een Microsoft SharePoint-site bevinden.
 3. Als u verschillende gedeelten van het werkblad wilt bekijken, kunt u in- en uitzoomen door uw vingers samen te knijpen en te spreiden.

Opmerkingen

 • Excel Mobile ondersteunt niet alle onderdelen en functies in Microsoft Excel 2010. Als een werkmap inhoud bevat die niet wordt ondersteund, kunt u de werkmap nog wel op uw telefoon openen. De niet-ondersteunde inhoud wordt echter niet weergegeven en u kunt de werkmap mogelijk niet op uw telefoon bewerken. Als een functie niet wordt ondersteund, wordt de berekende waarde wel weergegeven in de cel, maar kunt u de werkmap niet bewerken op uw telefoon.
 • Als u een Excel-werkmap op OneDrive wilt openen, bewerken en opslaan, moet er een Windows Live ID zijn ingesteld op de telefoon. Zie Windows Live ID voor meer informatie over het gebruik van een Windows Live ID op uw telefoon. Zie Documenten synchroniseren met OneDrive voor meer informatie over het opslaan en synchroniseren van documenten in OneDrive.
 • Zie Microsoft SharePoint Workspace Mobile gebruiken voor meer informatie over het werken met documenten op een SharePoint-site.
 • U kunt op uw telefoon ook werkmappen openen en opslaan die u van iemand in een e-mail hebt ontvangen. Zie 'Hoe kan ik een bijlage van een e-mail downloaden?' in Veelgestelde vragen over e-mailbijlagen voor meer informatie.

Tip

Als u een bepaalde werkmap snel wilt kunnen openen, kunt u deze vastmaken aan het startscherm. Veeg in de hub Office naar Documenten, tik op de werkmap en houd deze vast, en tik op Aan startscherm vastmaken. Zie Items vastmaken aan het startscherm voor meer informatie.

Een nieuwe Excel-werkmap maken en opslaan

 1. Veeg in Start naar links naar de lijst met apps en tik op Office Pictogram Office.

 2. Veeg naar Documenten, tik op Nieuw Pictogram Nieuw document > Excel of tik op een van de Excel-sjablonen.

 3. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, drukt u op knop Vorige om het toetsenbord af te sluiten en tikt u vervolgens op Meer Pictogram Meer > Opslaan.

 4. Typ een naam in het vak Bestandsnaam en tik op de lijst Opslaan op > OneDrive of Telefoon > Opslaan.

Cijfers en tekst invoeren

 1. Tik in een Excel-werkmap in een cel in het werkblad om een getal of tekst toe te voegen en tik vervolgens in de formulebalk naast Pictogram Functie.

 2. Typ een getal of tekst en tik op Enter Pictogram Enter.

 3. Als u een getal of tekst in een andere cel wilt invoeren, tikt u in de cel. Vervolgens kunt u typen.

 4. Wanneer u klaar bent met het invoeren van gegevens, drukt u op uw telefoon op de knop Vorige Hardwareknop Vorige om het toetsenbord te verbergen.

 5. Als u de inhoud in een of meer cellen wilt verwijderen, tikt en sleept u om het celbereik te selecteren en tikt u op Meer Pictogram Meer > Inhoud wissen. Tik vervolgens in een cel.

 6. Als u uw laatste wijziging ongedaan wilt maken, tikt u op Meer Pictogram Meer > Ongedaan maken. Tik vervolgens in een cel.

 7. Als u de laatste ongedaan gemaakte wijziging alsnog wilt uitvoeren, tikt u op Meer Pictogram Meer > Opnieuw. Tik vervolgens in een cel.

Getallen snel berekenen (AutoSom)

U kunt AutoSom gebruiken om de som, het gemiddelde, het maximum, het minimum en het aantal waarden in een celbereik te berekenen.

 1. Tik in een Excel-werkmap in de eerste lege cel na een celbereik met getallen of tik en sleep het celbereik dat u wilt berekenen.

 2. Tik op AutoSom Pictogram AutoSom.

Schakelen tussen werkbladen of grafieken in een werkmap

 1. Tik in een Excel-werkmap op Overzicht Pictogram Overzicht.

 2. Tik op het werkblad dat of de grafiek die u wilt weergeven in de werkmap.

Een opmerking toevoegen

 1. Tik in een Excel-werkmap in het werkblad om een opmerking toe te voegen.

 2. Tik op Opmerking Pictogram Opmerking toevoegen.

 3. Typ uw opmerkingen.

 4. Tik buiten het tekstvak als de opmerking is voltooid.

 5. Als u de opmerking wilt weergeven, tikt u op de opmerking in de werkmap.

 6. Als u de opmerking wilt verwijderen, tikt u in de cel met de opmerking en tikt u op Meer Pictogram Meer > Opmerking verwijderen.

Een bepaald woord of getal vinden

 1. Tik in een geopende Excel-werkmap op Zoeken Pictogram Zoeken.

 2. Typ het woord of getal dat u wilt zoeken en tik op Enter Pictogram Enter.

 3. Tik op Volgende Pictogram Volgende zoeken om de volgende overeenkomende waarde te vinden.

 4. Tik in het werkblad om te stoppen met zoeken.

Een werkmap in een e-mail verzenden

 1. Veeg in Start naar links naar de lijst met apps en tik op Office Pictogram Office.

 2. Veeg naar Documenten, tik op de Excel-werkmap die u als bijlage in een e-mail wilt verzenden en tik op Meer Pictogram Meer > Delen.

 3. Tik op de naam van een e-mailaccount.

 4. Voeg de ontvanger en andere gewenste gegevens aan de e-mail toe en tik op Verzenden Pictogram voor e-mail verzenden.

Verwante onderwerpen

Laat ons weten wat u vindt