Office Mobile

Werken met documenten in SharePoint

U kunt werken aan Microsoft Office-documenten die zich op een Microsoft SharePoint Online-site of SharePoint 2010-site (of later) bevinden, zelfs wanneer u niet achter uw computer zit. Gebruik hiervoor Microsoft SharePoint Workspace Mobile, onderdeel van de hub Office op uw telefoon.

Opmerkingen

 • In sommige organisaties hebt u alleen toegang tot een SharePoint 2010-site (of later) als u verbinding hebt met het interne Wi-Fi-netwerk van de organisatie. Zie Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk voor meer informatie over Wi-Fi-verbindingen.
 • U hebt altijd toegang tot documenten die zich op een SharePoint Online-site bevinden via een mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding. SharePoint Online is beschikbaar in Microsoft Office 365.
 • Ga naar de Microsoft SharePoint-website voor meer informatie.

Voor het eerst een SharePoint-site openen op uw telefoon

 1. Tik in de lijst met apps op Office Pictogram Office.

 2. Veeg naar Locaties en tik op Nieuw Pictogram Nieuwe locatie.

  Als u op uw telefoon al bent aangemeld met een Microsoft Exchange- of Microsoft Office 365-account dat SharePoint Online bevat, wordt uw SharePoint-teamsite mogelijk al weergegeven in Locaties. Tik op de teamsite om deze te openen. Zie Een e-mailaccount instellen of verwijderen voor meer informatie over het instellen van e-mailaccounts op uw telefoon.

 3. Typ het adres van een SharePoint-site, -documentbibliotheek of -map en tik op Ga naar Pictogram Ga naar op het toetsenbord. Vergeet niet http:// of https:// toe te voegen aan het begin van het adres.

  Als u op uw telefoon een e-mailaccount voor Exchange hebt ingesteld, wordt geprobeerd u met die gebruikersnaam en dat wachtwoord aan te melden bij de SharePoint-site. Als u geen Exchange-e-mailaccount op uw telefoon hebt geconfigureerd, wordt u gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

 4. Ga als volgt te werk als u wordt gevraagd u aan te melden:

  • Als de aanmeldingspagina voor Microsoft Office 365 wordt weergegeven, typt u uw gebruikers-id in het desbetreffende vak, typt u uw wachtwoord in het vak Wachtwoord en tikt u op Aanmelden.
  • Als het scherm Site wordt weergegeven met de vakjes E-mailadres en Wachtwoord, typt u het e-mailadres en wachtwoord voor uw Office 365-account in de desbetreffende vakjes en tikt u op Gereed.
  • Als het scherm Site wordt weergegeven met de vakjes Gebruikersnaam, Wachtwoord en Domein, typt u uw gebruikersnaam, wachtwoord en het domein voor uw account in de desbetreffende vakjes. (Bijvoorbeeld, als u zich op het werk aanmeldt als 'contoso\tiesa', typt u contoso in als domeinnaam en tiesa als uw gebruikersnaam.) Tik op Gereed.

Opmerking

Als u later een andere SharePoint-site wilt toevoegen en openen, tikt u in Locaties op Nieuw Pictogram Nieuwe locatie. Typ het SharePoint-siteadres in het scherm SharePoint-site toevoegen (inclusief http:// of https://) en tik op Ga naar Pictogram Ga naar op het toetsenbord.

Navigeren op een SharePoint-site

 1. Veeg in de hub Office naar Locaties.

 2. Tik op de SharePoint-site, -documentbibliotheek of -map waarin u wilt zoeken.

 3. Als u één niveau omhoog wilt gaan op de SharePoint-site, tikt u op Omhoog Pictogram Omhoog.

 4. Als u de SharePoint-site in de webbrowser van uw telefoon wilt openen, tikt u op Meer Pictogram Meer > In browser openen.

 5. Als u een veelgebruikte map wilt toevoegen aan Locaties, tikt u op Meer Pictogram Meer > Toevoegen aan locaties.

Tip

Is er een documentbibliotheek in SharePoint die u vaak gebruikt? Maak deze vast aan het startscherm, zodat u de bibliotheek kunt openen met één tik in het startscherm. Tik op de documentbibliotheek en houd deze vast, en tik op Aan startscherm vastmaken.

Een document zoeken op de SharePoint-site

 1. Tik in Locaties op de SharePoint-site, -documentbibliotheek of -map waarin u wilt zoeken.

 2. Tik op Zoeken Zoekpictogram om een document te zoeken in de huidige weergave. Typ de naam van het document in het zoekvak en tik op het document wanneer het wordt weergegeven.

 3. Als er geen zoekresultaten zijn in de huidige weergave, tikt u op Zoeken naar documenten op [servernaam] om het document op de SharePoint-site te zoeken.

 4. Tik op het document om het op uw telefoon te openen.

Een Office-document openen en bewerken op een SharePoint-site

 1. Tik in Locaties op de SharePoint-site, -documentbibliotheek of -map met het document dat u wilt openen en bewerken.

 2. Tik op het document om het te openen. Dit kan een Word-document, Excel-werkmap of PowerPoint-presentatie zijn.

  Er wordt een kopie naar uw telefoon gedownload.

 3. Breng op de gebruikelijke manier wijzigingen aan en sla deze op.

  De wijzigingen worden opgeslagen op de SharePoint-site. Als het document zich op een gedeelde locatie op de site bevindt, kunnen ook anderen binnen uw bedrijf of organisatie het document openen en uw wijzigingen bekijken.

Opmerking

U kunt ook op een OneNote-notitieblok tikken op een SharePoint-site om het te openen en er wijzigingen in aan te brengen in OneNote Mobile.

Een conflict oplossen

Er kan een conflict optreden als u een document bewerkt op uw telefoon en u de wijzigingen vervolgens probeert op te slaan terwijl iemand anders ook wijzigingen heeft aangebracht in het document op de site. In dat geval moet u het conflict oplossen voordat u het document kunt opslaan op de SharePoint-site.

 1. Als het berichtvak Kan niet uploaden nog wordt weergegeven, tikt u op OK.

 2. Tik in de hub Office op het document met de uploadfout en houd het vast, en tik vervolgens op Status weergeven.

 3. Tik op Oplossen in het scherm Uploadstatus.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het scherm Conflictoplossing:

  • Als u het document op uw telefoon wilt bijwerken met de meest recente kopie van de SharePoint-site, tikt u op Item op telefoon vervangen en tikt u vervolgens op Vernieuwen. Waarschuwing: uw wijzigingen in het document op de telefoon gaan verloren.
  • Als u een kopie van het document op uw telefoon wilt opslaan op de SharePoint-site, tikt u op Item op server vervangen en tikt u vervolgens op Vernieuwen. Uw kopie wordt opgeslagen op de SharePoint-site en overschrijft de huidige versie op de site.
  • Als u beide versies van het document wilt behouden, wijzigt u de naam van uw kopie van het document op uw telefoon. Tik op Opslaan als, typ een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam, tik op het vak Opslaan in, tik op de locatie waar u het document wilt opslaan en tik op Opslaan. Uw versie wordt opgeslagen op de door u gewenste locatie en de andere bewerkte versie wordt opgeslagen op de server.

Verwante onderwerpen

Laat ons weten wat u vindt