Office Mobile

Word Mobile gebruiken

Wilt u een Microsoft Word-document doornemen dat iemand via e-mail aan u heeft verzonden? Of wellicht wilt u een kleine wijziging aanbrengen of enkele opmerkingen toevoegen? U hoeft niet te wachten totdat u weer met een computer kunt werken. Met Microsoft Word Mobile kunt u rechtstreeks op uw telefoon Word-documenten openen, bewerken en zelfs maken. Ga naar de hub Office om aan de slag te gaan.

Geopend Word-document

Een Word-document openen

 1. Tik in de lijst met apps op Office Pictogram Office.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik in Locaties op de locatie met het document en tik vervolgens op het document. Het document kan zich bevinden op uw telefoon, in een e-mail, op SkyDrive, op een Microsoft SharePoint 2010-site (of later) of op een SharePoint Online-site (beschikbaar in Microsoft Office 365).
  • Veeg naar Recent en tik op een onlangs geopende presentatie.
  • Tik op Zoeken Pictogram Zoeken. Typ de naam van het document in het zoekvak en tik op het document wanneer het wordt weergegeven.

Opmerkingen

 • Word Mobile ondersteunt niet alle functies in Microsoft Word 2010 (of later). Als een document inhoud bevat die niet wordt ondersteund, kunt u het document nog wel openen op uw telefoon. De niet-ondersteunde inhoud wordt echter niet weergegeven en u kunt het document mogelijk niet bewerken.
 • U zoekt een document dat u al hebt geopend vanuit uw e-mail? Veeg naar Locaties, tik op E-mail en tik op het document.
 • Als u wilt werken met documenten in SkyDrive, moet een Microsoft-account op uw telefoon zijn ingesteld. Zie Documenten synchroniseren met SkyDrive voor meer informatie over het opslaan en synchroniseren van documenten in SkyDrive.
 • Zie Werken met documenten in SharePoint voor informatie over het werken met documenten op een SharePoint- of SharePoint Online-site.

Tips

 • U kunt tekst uit uw document kopiëren en deze in andere bestanden, apps of berichten op uw telefoon plakken.
 • Als u een bepaald document vaak gebruikt, kunt u dit aan het startscherm vastmaken. Veeg in de hub Office naar Recent, tik op het document en houd dit vast, en tik op Aan startscherm vastmaken.

Een nieuw document maken en opslaan

 1. Tik in de lijst met apps op Office Pictogram Office.

 2. Veeg naar Recent en tik op Nieuw Pictogram Nieuw document > Word of tik op een van de Word-sjablonen.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en tik op Meer Pictogram Meer > Opslaan.

 4. Typ een naam in het vak Bestandsnaam en tik op de lijst Opslaan op > Telefoon of SkyDrive > Opslaan.

Verschillende gedeelten van een document weergeven

 1. Tik ergens in een geopend document en tik op Overzicht Pictogram Overzicht.

 2. Als u naar een bepaald deel van het document wilt gaan, tikt u op Bovenaan in document, de naam van een gedeelte of een opmerking.

Opmerkingen

 • U kunt in- en uitzoomen door uw vingers te spreiden en samen te knijpen.
 • Als u het document opnieuw op uw telefoon opent, gaat u automatisch naar de plek waar u bent gebleven.

Een opmerking toevoegen

 1. Tik ergens in een Word-document, tik op Bewerken Pictogram Bewerken en tik vervolgens op een woord of een andere plaats in het document waar u een opmerking wilt toevoegen.

 2. Tik op Opmerking Pictogram Opmerking toevoegen.

 3. Typ uw opmerkingen. (Als dit de eerste keer is dat u een opmerking hebt toegevoegd, wordt u gevraagd uw gebruikersnaam in te voeren zodat anderen kunnen zien wie het document heeft bewerkt. U kunt uw gebruikersnaam later wijzigen door op Instellingen Pictogram Instellingen te tikken in de lijst met apps, naar Toepassingen te vegen en op Office > Gebruikersnaam te tikken.)

 4. Tik buiten het tekstvak als de opmerking is voltooid.

 5. Als u de opmerking wilt weergeven, tikt u op de opmerking in het document.

Tekst opmaken

 1. Tik ergens in een document en tik op Bewerken Pictogram Bewerken.

 2. Tik op een woord om de tekst te selecteren die u wilt opmaken en sleep de cirkeltjes aan elk uiteinde om de tekst te selecteren die u wilt opmaken.

 3. Tik op Opmaak Pictogram Tekst opmaken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik onder Opmaak op de tekstopmaak die u wilt gebruiken. U kunt de volgende opties voor tekstopmaak toepassen: Vet Pictogram Vet, Cursief Pictogram Cursief, Onderstrepen Pictogram Onderstrepen, Doorhalen Pictogram Doorhalen en Vergroten Pictogram voor lettertype vergroten of Verkleinen Pictogram voor lettertype verkleinen.
  • Tik onder Markering op de kleur dit u wilt gebruiken voor het markeren van tekst.
  • Tik onder Tekstkleur op een kleur die u wilt gebruiken voor tekst.
 4. Als u wilt stoppen met het opmaken van tekst, tikt u na de geselecteerde tekst, tikt u op Opmaak Pictogram Tekst opmaken en tikt u vervolgens op het pictogram voor de toegepaste opmaak om deze uit te schakelen.

Tips

 • Wilt u tekst laten opmaken tijdens het typen? Tik op OpmaakPictogram Tekst opmaken, kies de gewenste opmaakoptie en typ uw tekst.
 • U kunt meerdere opmaakopties toepassen. Hiervoor selecteert u de tekst die u wilt opmaken, tikt u op Opmaak Pictogram Tekst opmaken en kiest u de eerste opmaakoptie. Tik op Opmaak Pictogram Tekst opmaken en kies de volgende opmaakoptie die u wilt gebruiken.

Een woord of zinsdeel vinden

 1. Tik ergens in een document en tik op Zoeken Pictogram Zoeken.

 2. Typ de tekst die u wilt zoeken en tik vervolgens op Enter Pictogram Enter.

 3. Tik op Volgende Pictogram Volgende om de volgende overeenkomende waarde te vinden.

 4. Als u wilt stoppen met zoeken, drukt u op de knop Vorige Pictogram voor knop Vorige of tikt u op OK onderaan bij Zoekopdracht voltooid.

Tip

Als u wilt weten waar een woord voorkomt in een document, kunt u ook op het betreffende woord tikken zodra u het ziet en vervolgens tikken op Zoeken Pictogram Zoeken > Enter Pictogram Enter > Volgende Pictogram Volgende.

Een document in een e-mail verzenden

 1. Tik in de lijst met apps op Office Pictogram Office.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om het document te zoeken dat u wilt verzenden:

  • Voor een geopend document veegt u naar Recent.
  • Veeg naar Locaties en tik op de locatie met het document.
  • Tik op Zoeken Pictogram Zoeken en zoek het document.
 3. Tik op het document en houd dit vast, tik op Delen en tik vervolgens op de naam van het e-mailaccount.

 4. Voeg de geadresseerde en andere gewenste gegevens aan de e-mail toe en tik op Verzenden Pictogram E-mail verzenden.

Laat ons weten wat u vindt