Office Mobile

PowerPoint Mobile gebruiken

Wilt u uw Microsoft PowerPoint-presentatie nog eens doornemen voorafgaand aan de vergadering? Of wellicht wilt u een kleine typefout corrigeren? U kunt dit op uw telefoon doen met Microsoft PowerPoint Mobile. Ga naar de hub Office om aan de slag te gaan.

Geopende PowerPoint-presentatie

Een PowerPoint-presentatie openen

 1. Tik in de lijst met apps op Office Pictogram Office.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik in Locaties op de locatie met de presentatie en tik vervolgens op de presentatie. Het document kan zich bevinden op uw telefoon, in een e-mail, op SkyDrive, op een Microsoft SharePoint 2010-site (of later) of op een SharePoint Online-site (beschikbaar in Microsoft Office 365).
  • Veeg naar Recent en tik op een onlangs geopende presentatie.
  • Tik op Zoeken Pictogram Zoeken. Typ de naam van de presentatie in het zoekvak en tik vervolgens op de presentatie wanneer deze wordt weergegeven.

Opmerkingen

 • Als u een presentatie op SkyDrive wilt openen, moet een Microsoft-account zijn ingesteld op uw telefoon. Zie voor meer informatie over het opslaan en synchroniseren van documenten op SkyDrive het onderwerp Documenten synchroniseren met SkyDrive.
 • Zoekt u een presentatie die u al hebt geopend vanuit een e-mail? Veeg naar Locaties, tik op E-mail en tik op de presentatie.
 • Zie Werken met documenten in SharePoint voor meer informatie over het werken met presentaties op een SharePoint- of SharePoint Online-site.
 • Niet alle functies van Microsoft PowerPoint 2010 (of later) worden door PowerPoint Mobile ondersteund. Als een presentatie inhoud bevat die niet wordt ondersteund, kunt u de presentatie nog wel openen op uw telefoon. De niet-ondersteunde inhoud wordt niet weergegeven of wordt anders weergegeven, en u kunt de presentatie mogelijk niet bewerken.

Tip

Gebruikt u een bepaalde presentatie wel vaker? Maak deze vast aan het startscherm zodat u deze snel kunt vinden. Veeg in de hub Office naar Recent, tik op de presentatie en houd deze vast, en tik op Aan startscherm vastmaken.

Navigeren door dia's in de presentatie

 • Voer een of meer van de volgende handelingen uit in een PowerPoint-presentatie:

  • Veeg naar links om naar de volgende dia (of dia-animatie) te gaan of veeg naar rechts om naar de vorige dia te gaan.
  • Als u naar een specifieke dia wilt gaan, tikt u op een dia (in liggende stand), tikt u op Dia's Pictogram Dia's en tikt u op de dia die u wilt weergeven.
  • Als u wilt inzoomen op een dia, spreidt u uw vingers op het scherm. Wilt u uitzoomen, dan knijpt u uw vingers samen.

Tekst in een dia bewerken

 1. Ga in een geopende presentatie naar de dia met de tekst die u wilt bewerken, tik op de dia (in de liggende stand) en tik vervolgens op Bewerken Pictogram Bewerken.

 2. Tik op de tekst om de tekst te selecteren die u wilt bewerken.

 3. Tik op het geselecteerde tekstvak, typ nieuwe of gecorrigeerde tekst en tik op Gereed Pictogram Gereed.

 4. Tik op Diavoorstelling Pictogram Diavoorstelling.

Een notitie toevoegen aan een dia

 1. Tik in een presentatie op de dia waaraan u een notitie wilt toevoegen en tik ergens in het notitiegedeelte onder de dia. (In de liggende stand moet u omhoog vegen om het notitiegedeelte weer te geven.)

 2. Typ uw notitie en tik op Gereed Pictogram Gereed.

 3. Als u een bestaande notitie wilt bewerken, tikt u op de notitie, typt u uw wijzigingen en tikt u op Gereed Pictogram Gereed.

Een presentatie opslaan

 1. Tik in een gewijzigde presentatie op Meer Pictogram Meer > Opslaan.

 2. Als u de presentatie onder een nieuwe naam wilt opslaan, tikt u op Meer Pictogram Meer > Opslaan als. Typ een nieuwe bestandsnaam in het vak Bestandsnaam en tik op de lijst Opslaan op > SkyDrive of Telefoon > Opslaan.

Een presentatie in een e-mail verzenden

 1. Tik in de lijst met apps op Office Pictogram Office.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om de presentatie te zoeken die u wilt verzenden:

  • Voor een geopende presentatie veegt u naar Recent.
  • Veeg naar Locaties en tik op de locatie van de presentatie.
  • Tik op Zoeken Pictogram Zoeken en zoek de presentatie.
 3. Tik op de presentatie en houd deze vast, tik op Delen en tik vervolgens op de naam van het e-mailaccount.

 4. Voeg de geadresseerde en andere gewenste gegevens aan de e-mail toe en tik op Verzenden Pictogram E-mail verzenden.

Tip

U kunt uw presentaties ook delen met Tikken & verzenden of Bluetooth.

Laat ons weten wat u vindt