Office Mobile

Excel Mobile gebruiken

Hebt u een spreadsheet ontvangen via e-mail die u wilt redigeren en waarin u wijzigingen wilt aanbrengen? Of misschien wilt u een nieuwe Microsoft Excel-werkmap maken terwijl u niet achter uw computer zit? Met Microsoft Excel Mobile kunt u dit doen en nog veel meer, direct vanaf uw telefoon. Ga naar de hub Office om aan de slag te gaan.

Werkmap geopend in Excel Mobile

Een Excel-werkmap openen

 1. Tik in de lijst met apps op Office Pictogram Office.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik in Locaties op de locatie met de werkmap en tik vervolgens op de werkmap. De werkmap kan zich bevinden op uw telefoon, in een e-mail, op SkyDrive, op een Microsoft SharePoint 2010-site (of later) of op een SharePoint Online-site (beschikbaar met Microsoft Office 365).
  • Veeg naar Recent en tik op een onlangs geopende werkmap.
  • Tik op Zoeken Zoekpictogram. Typ in het zoekvak de naam van de werkmap en tik vervolgens op de werkmap wanneer deze wordt weergegeven.

Opmerkingen

 • Excel Mobile ondersteunt niet alle onderdelen en functies in Microsoft Excel 2010 (of later). Als een werkmap inhoud bevat die niet wordt ondersteund, kunt u de werkmap nog wel openen. De niet-ondersteunde inhoud wordt echter niet weergegeven en u kunt de werkmap mogelijk niet op uw telefoon bewerken. Als een functie niet wordt ondersteund, wordt de berekende waarde wel weergegeven in de cel, maar kunt u de werkmap niet bewerken op uw telefoon. Zie dit Microsoft Support-artikel over welke inhoud wordt ondersteund in Excel Mobile voor meer informatie.
 • U zoekt een werkmap die u al hebt geopend vanuit uw e-mail? Veeg naar Locaties, tik op E-mail en tik op de werkmap.
 • Als u wilt werken met werkmappen in SkyDrive, moet een Microsoft-account op uw telefoon zijn ingesteld. Zie Documenten synchroniseren met SkyDrive voor meer informatie over het opslaan en synchroniseren van documenten in SkyDrive.
 • Zie Werken met documenten in SharePoint voor informatie over het werken met werkmappen op een SharePoint- of SharePoint Online-site.

Tips

 • Als u een bepaalde werkmap veel gebruikt, kunt u deze aan het startscherm vastmaken. Veeg in de hub Office naar Recent, tik op de werkmap en houd deze vast, en tik op Aan startscherm vastmaken.
 • U kunt in- en uitzoomen door uw vingers te spreiden en samen te knijpen om verschillende gedeelten van het werkblad te bekijken.

Een nieuwe Excel-werkmap maken en opslaan

 1. Tik in de lijst met apps op Office Pictogram Office.

 2. Veeg naar Recent, tik op Nieuw Pictogram Nieuw document > Excel of tik op een van de Excel-sjablonen.

 3. Breng wijzigingen aan en tik op Meer Pictogram Meer > Opslaan.

 4. Typ een naam in het vak Bestandsnaam en tik op de lijst Opslaan op > SkyDrive of Telefoon > Opslaan.

Cijfers en tekst invoeren

 1. Tik in een werkmap in een cel in het werkblad om een getal of tekst toe te voegen en tik in de formulebalk naast Functie Pictogram Functie.

 2. Typ een getal of tekst en tik vervolgens op Enter Pictogram Enter.

 3. Als u een getal of tekst in een andere cel wilt invoeren, tikt u in die cel. Vervolgens kunt u typen.

 4. Wanneer u klaar bent met het invoeren van gegevens, drukt u op de knop Vorige Hardwareknop Vorige op uw telefoon om het toetsenbord te verbergen.

 5. Als u de inhoud in een of meer cellen wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:

  • Als u de inhoud in één cel wilt verwijderen, tikt u in de cel met de tekst of getallen die u wilt verwijderen, tikt u op de tekst of getallen in de formulebalk om de inhoud te selecteren en tikt u op Verwijderen Pictogram Verwijderen > Enter Pictogram Enter.
  • Als u de inhoud in meerdere cellen wilt verwijderen, tikt u in een cel, sleept u de cirkels om het celbereik te selecteren en tikt u op Meer Pictogram Meer > Inhoud wissen. Tik in een cel.
 6. Als u uw laatste wijziging ongedaan wilt maken, tikt u op Meer Pictogram Meer > Ongedaan maken. Tik in een cel.

 7. Als u uw laatste ongedaan gemaakte wijziging alsnog wilt uitvoeren, tikt u op Meer Pictogram Meer > Opnieuw. Tik in een cel.

Getallen snel berekenen (AutoSom)

U kunt AutoSom gebruiken om de som, het gemiddelde, het maximum, het minimum en het aantal waarden in een celbereik te berekenen.

 1. Tik in een werkblad in de eerste lege cel na een celbereik met getallen of tik en sleep om het celbereik te selecteren dat u wilt berekenen.

 2. Tik op AutoSom Pictogram AutoSom.

Opmerking

Als u een functie in een formule wilt gebruiken om getallen te berekenen, tikt u in de cel waarin u de functie wilt toevoegen en tikt u op Functie Pictogram Functie naast de formulebalk. Kies de functie die u wilt gebruiken in de lijst, tik op en sleep of typ de waarden, tekst of celverwijzingen die u wilt gebruiken en tik op Enter Pictogram Enter. Zie het overzicht van formules op de Microsoft Office-website voor meer informatie over het gebruik van formules en functies in Excel.

Getallen sorteren

 1. Tik in een werkmap in de eerste cel in het celbereik dat u wilt sorteren en sleep de onderste cirkel naar de laatste cel in het celbereik dat u wilt sorteren.

 2. Tik op Sorteren Pictogram Sorteren > Sorteren op > kolom waarop u wilt sorteren en ga als volgt te werk:

  • Als u getallen van hoog naar laag wilt sorteren, tikt u op Sorteervolgorde > Aflopend.
  • Als u getallen van laag naar hoog wilt sorteren, tikt u op Sorteervolgorde > Oplopend.
 3. Tik op Gereed.

Opmerking

Als u nog een kolom wilt toevoegen om op te sorteren, tikt u op Meer opties > Vervolgens op > de volgende kolom waarop u wilt sorteren > Sorteervolgorde > Oplopend of Aflopend > Gereed.

Schakelen tussen werkbladen of grafieken in een werkmap

 1. Tik in een werkmap op Bladen Pictogram Bladen.

 2. Tik op het werkblad of de grafiek die u wilt weergeven.

Een opmerking toevoegen

 1. Tik in een cel in het werkblad waarin u een opmerking wilt toevoegen.

 2. Tik op Meer Pictogram Meer > Opmerking. Typ uw opmerkingen. (Als dit de eerste keer is dat u een opmerking wilt toevoegen, wordt u gevraagd uw gebruikersnaam in te voeren zodat anderen kunnen zien wie de werkmap heeft bewerkt. U kunt uw gebruikersnaam later wijzigen door op Instellingen Pictogram Instellingen te tikken in de lijst met apps, naar Toepassingen te vegen en op Office > Gebruikersnaam te tikken.)

 3. Tik buiten het tekstvak als de opmerking is voltooid.

 4. Als u de opmerking wilt weergeven, tikt u in de cel met de opmerking in het werkblad.

 5. Als u de opmerking wilt verwijderen, tikt u in de cel met de opmerking en tikt u op Meer Pictogram Meer > Opmerking verwijderen.

Een bepaald woord of getal vinden

 1. Tik in een werkmap op Zoeken Zoekpictogram.

 2. Typ het woord of getal dat u wilt zoeken en tik vervolgens op Enter Pictogram Enter.

 3. Tik op Volgende Pictogram Volgende om de volgende overeenkomende tekst te vinden.

 4. Tik in het werkblad om te stoppen met zoeken.

Een werkmap in een e-mail verzenden

 1. Tik in de lijst met apps op Office Pictogram Office.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om de werkmap te zoeken die u wilt verzenden:

  • Voor een geopende werkmap veegt u naar Recent.
  • Veeg naar Locaties en tik op de locatie die de werkmap bevat.
  • Tik op Zoeken Zoekpictogram en zoek de werkmap.
 3. Tik op de werkmap en houd deze vast, tik op Delen en tik vervolgens op de naam van het e-mailaccount.

 4. Voeg de ontvanger en andere gewenste informatie toe aan de e-mail en tik op Verzenden Pictogram voor verzenden van e-mail.

Verwante onderwerpen

Laat ons weten wat u vindt