Nieuwe telefoon?

Instellingen voor mobiel netwerk

Via de instellingen voor mobiele netwerken beheert u de mobiele dataverbinding voor uw telefoon. Als uw verbinding naar wens werkt, hoeft u niets te wijzigen. Ondervindt u echter verbindingsproblemen, dan kan het helpen om een of meer instellingen te wijzigen:

Veeg in Start naar links naar de lijst met apps, tik op Instellingen Pictogram Instellingen en tik op Mobiel netwerk.

Opmerking

Welke instellingen worden weergegeven, is afhankelijk van de mobiele provider.

Instelling Functie

Actief netwerk

Hier wordt de naam weergegeven van het mobiele netwerk dat uw telefoon gebruikt.

Dataverbinding

U kunt uw mobiele dataverbinding om verschillende redenen uitschakelen, bijvoorbeeld om kosten te besparen als uw abonnement niet voorziet in onbeperkt dataverbruik of om zuinig om te gaan met uw batterij.

U kunt nog wel bellen en gebeld worden en sms-berichten verzenden en ontvangen. Maar u kunt niet meer online gaan, e-mail verzenden of ontvangen, of bijgewerkte gegevens voor apps downloaden, tenzij u verbinding met een Wi-Fi-netwerk hebt.

Opties voor gegevensroaming

Hiermee bepaalt u of uw dataverbinding ingeschakeld blijft wanneer de telefoon zich buiten het netwerk van uw mobiele provider bevindt. Zie Wat is gegevensroaming? voor meer informatie.

Modus selecteren

Hiermee bepaalt u welk mobiel netwerk uw telefoon gebruikt.

Hoogste verbindingssnelheid

U kunt de hoogste verbindingssnelheid voor uw telefoon kiezen. Als u de hoogste verbindingssnelheid kiest, gebruikt uw telefoon die mobiele verbinding wanneer deze beschikbaar is. Is er een minder sterk signaal voor dat snellere netwerk beschikbaar, dan verbruikt uw telefoon mogelijk meer batterijvermogen om te zoeken naar dit netwerk of verbonden te blijven met dit netwerk.

Wanneer u een lagere verbindingssnelheid kiest, kan uw telefoon verbinding maken met een trager mobiel netwerk met een sterker signaal. Dit kan ook batterijvermogen besparen.

Netwerkprofiel wijzigen

Het netwerkprofiel van uw telefoon bepaalt de netwerkinstellingen voor uw telefoon en activeert uw telefoon of werkt deze bij.

PRL wijzigen

Uw mobiele provider levert de PRL (Preferred Roaming List) en bepaalt met welk netwerk verbinding moet worden gemaakt tijdens het roamen. U kunt uw PRL het beste bijwerken wanneer u naar of vanuit het gebied van uw eigen mobiele netwerk reist.

Netwerktype

Hiermee bepaalt u hoe uw telefoon verbinding probeert te maken als uw thuisnetwerk niet beschikbaar is.

 • Automatisch. Standaardinstelling. De telefoon probeert verbinding te maken met het beste mobiele netwerk. Als uw thuisnetwerk niet beschikbaar is, probeert de telefoon verbinding te maken met een ander beschikbaar netwerk.
 • Alleen eigen providernetwerk. De telefoon maakt alleen verbinding met uw eigen mobiele netwerk en gaat niet roamen als uw thuisnetwerk niet beschikbaar is.

Netwerkselectie

Bekijk een lijst met beschikbare netwerken in uw huidige gebied en probeer verbinding te maken met een van deze netwerken. De standaardinstelling is Automatisch.

Als u uw telefoon inschakelt en er een bericht wordt weergegeven dat het geselecteerde netwerk niet beschikbaar is, kunt u hier een ander netwerk selecteren.

Bijwerken annuleren

Hiermee annuleert u een update van uw mobiele provider. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer er een update wordt uitgevoerd.

APN toevoegen

Een APN (Access Point Name) is het adres dat uw telefoon gebruikt om verbinding te maken met een GSM-netwerk. Standaard worden APN's automatisch ingesteld wanneer uw telefoon wordt geconfigureerd.

Als uw mobiele dataverbinding niet werkt, kunt u een nieuwe APN invoeren op basis van uw locatie en mobiele provider.

Een APN toevoegen

 1. Tik op APN toevoegen.

 2. Voer een of meer handelingen in de onderstaande lijst uit en tik vervolgens op GereedPictogram Gereed:

  • Tik op APN en typ het adres voor de gewenste APN.
  • Tik op Gebruikersnaam en typ de gebruikersnaam voor uw mobiele account.
  • Tik op Wachtwoord en typ het wachtwoord voor uw mobiele account.
  • Tik op Proxyserver/URL en typ het adres van de proxyserver voor uw mobiele account.
  • Tik op Proxypoort en typ het poortnummer.

Verwante onderwerpen

Laat ons weten wat u vindt