E-mail & agenda

Een e-mailaccount configureren of verwijderen

Sommige e-mailaccounts omvatten niet alleen e-mail, maar ook contacten, agenda's, taken en andere functies die ook op uw Windows Phone kunnen verschijnen wanneer u het account toevoegt. U kunt zoveel accounts toevoegen als u wilt, maar u moet wel opletten welk Microsoft-e-mailaccount u als eerste instelt.

Opmerking

Als uw contacten in Outlook (het Office-programma, niet Outlook.com) op uw pc zijn opgeslagen, moet u deze in een Microsoft-account of een andere onlineservice importeren voordat u ze naar uw telefoon kunt synchroniseren. Zie Contacten importeren op mijn nieuwe telefoon voor meer informatie.

Het eerste Microsoft-account configureren op uw telefoon

Het eerste Microsoft-account dat u toevoegt, is het account dat u gebruikt om apps te downloaden, uw Xbox-gamerscore en -avatar weer te geven, Xbox Music te gebruiken en alle andere dingen op uw telefoon te doen waarvoor een Microsoft-account nodig is. Het is belangrijk dat u het juiste Microsoft-account invoert wanneer u zich de eerste keer aanmeldt, zodat u optimaal kunt profiteren van alle voordelen. Zie de wizard voor Microsoft-accounts (alleen in het Engels) of Welk Microsoft-account moet ik gebruiken? voor hulp bij het bepalen welk account u moet gebruiken als u meerdere accounts hebt.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op Account toevoegen > Microsoft-account > Aanmelden.

 3. Voer het e-mailadres en wachtwoord in voor het Microsoft-account dat u op de telefoon wilt gebruiken en tik op Volgende.

  Opmerkingen

  • Nadat u een Microsoft-account op uw telefoon hebt toegevoegd, kunt u dit niet meer wijzigen zonder de fabrieksinstellingen van de telefoon te herstellen. Zorg dus dat u zeker weet dat u het beste account kiest. Zie Welk Microsoft-account moet ik gebruiken? voor hulp bij het kiezen.
  • Als u andere accounts voor Hotmail, Live.com of Outlook.com instelt op uw telefoon, worden foto's in die accounts niet naar uw telefoon gesynchroniseerd en kunt u deze accounts niet gebruiken om Xbox-games te spelen of Xbox Music te gebruiken.
 4. Als verificatie in twee stappen is geconfigureerd voor uw Microsoft-account, wordt u mogelijk gevraagd uw identiteit te verifiëren voordat u doorgaat. Volg de instructies om een code te ontvangen. Zie Waarom ontvang ik sms-berichten van Microsoft? voor meer informatie.

 5. Als u back-ups van foto's, sms-berichten, telefooninstellingen en appgegevens wilt maken in de cloud, tikt u op Ja.

  De e-mail, contacten, agenda, foto's, feeds en gesynchroniseerde wachtwoorden van uw Microsoft-account worden gesynchroniseerd op uw telefoon en er wordt een tegel voor e-mail aan het startscherm toegevoegd. Als u dit account niet gebruikt voor e-mail, kunt u de tegel altijd verwijderen.

Een Outlook.com-, Hotmail- of Live.com-account configureren

Wanneer u uw eerste Microsoft-account hebt geconfigureerd, kunt u andere accounts toevoegen om e-mail, contacten en agenda's vanuit die accounts op uw telefoon weer te geven.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u Windows Phone 8 hebt, tikt u op Een account toevoegen > Outlook.
  • Als u Windows Phone 8.1 hebt, tikt u op Een account toevoegen > Outlook.com > Verbinden.

  Opmerking

  Als er geen optie Outlook of Outlook.com wordt weergegeven, hebt u zich nog niet met een Microsoft-account aangemeld op uw telefoon. Volg hiervoor de instructies in de eerste paragraaf hierboven.

 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik op Aanmelden.

 4. Als verificatie in twee stappen is geconfigureerd voor dit account, wordt u mogelijk gevraagd uw identiteit te verifiëren voordat u doorgaat. Volg de instructies om een code te ontvangen. Zie Waarom ontvang ik sms-berichten van Microsoft? voor meer informatie.

Een Google-account configureren

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u Windows Phone 8 hebt, tikt u op Een account toevoegen > Google.
  • Als u Windows Phone 8.1 hebt, tikt u op Een account toevoegen > Google > Verbinden.
 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik op Aanmelden.

 4. Tik op Accepteren.

  Uw Google-e-mailprogramma, -contacten en -agenda worden naar uw telefoon gesynchroniseerd.

  Opmerkingen

  • Als u een Google Apps-account hebt, moet u het anders instellen. Ga naar Instellingen > E-mail en accounts en tik vervolgens op Een account toevoegen > Geavanceerde configuratie. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op, tik op Volgende en tik vervolgens op Exchange ActiveSync. Als naar uw server wordt gevraagd, geeft u m.google.com op. Zie E-mailaccountinstellingen handmatig invoeren (geavanceerd) hieronder.
  • Krijgt u de foutmelding "Accountgegevens zijn onjuist" als u uw Google-account wilt instellen of synchroniseren? Meer informatie
  • Krijgt u een 'Google-foutmelding' als u een Google-account op uw telefoon wilt instellen? Meer informatie

Een Yahoo! Mail-account configureren

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op Een account toevoegen > Yahoo! Mail.

 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik op Aanmelden.

  Uw e-mail van Yahoo! Mail wordt gesynchroniseerd met uw telefoon.

Een Microsoft Exchange- of Office 365-e-mailaccount configureren

U kunt e-mailaccounts op een Microsoft Exchange Server (wordt veel gebruikt voor zakelijke accounts), accounts die gebruikmaken van Exchange ActiveSync (inclusief Outlook Web App) en Office 365-accounts configureren.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op Een account toevoegen > Exchange.

 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik op Aanmelden. Als uw accountinstellingen op de telefoon worden gevonden, worden uw e-mail, agenda en contacten naar uw telefoon gesynchroniseerd en kunt u doorgaan met Stap 6. Als dit niet het geval is, gaat u door met de volgende stap.

 4. Voer in het Exchange-scherm een van de volgende handelingen uit:

  Veld Actie

  E-mailadres

  Controleer of uw e-mailadres correct is.

  Wachtwoord

  Tik op Wachtwoord weergeven en controleer of het wachtwoord klopt.

  Gebruikersnaam

  Controleer of de gebruikersnaam klopt. Hebt u bijvoorbeeld een zakelijk e-mailaccount voor Microsoft Exchange Server en is uw e-mailadres tiesa@contoso.com, typ dan tiesa als gebruikersnaam.

  Domein

  Typ de domeinnaam voor uw account. Het domein maakt deel uit van de gegevens die u mogelijk gebruikt om u aan te melden op uw pc. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt als DomeinNaam\tiesa, typt u DomeinNaam voor de domeinnaam.

  Als u een Outlook Web App-account of een gehost Microsoft Exchange-account gebruikt, hebt u geen domein. Laat in dat geval het vak Domein leeg.

 5. Als de juiste instellingen nog steeds niet kunnen worden gevonden, tikt u op Geavanceerd, doet u het volgende en tikt u vervolgens op Aanmelden:

  • Voer in het vak Server het serveradres in. Dit is het webadres dat u gebruikt om uw e-mail in een webbrowser te openen met Outlook Web App. Als u het adres niet weet, zoekt u in de Help van Outlook naar instructies of vraagt u het aan de ondersteuningsmedewerker van uw bedrijf.
  • Tik op Alle instellingen weergeven en controleer of de instelling bij Server vereist versleutelde verbinding (SSL) correct is. Als u dit niet zeker weet, vraagt u het aan uw ondersteuningsmedewerker van uw bedrijf.
 6. Als uw bedrijf Lync gebruikt en u deze app nog niet op uw telefoon hebt, wordt u gevraagd om de app uit de Store te downloaden.

 7. Als na een paar seconden de melding Nieuw wachtwoord maken verschijnt, doet u het volgende:

  1. Tik op Instellen en voer in het vak Nieuw wachtwoord een wachtwoord in dat voldoet aan de beveiligingsvereisten.
  2. Tik op het vak Wachtwoord bevestigen, typ hetzelfde wachtwoord en tik vervolgens op Gereed.

Een e-mailaccount van een internetprovider configureren

Als u een e-mailadres hebt dat u zelf hebt geconfigureerd of dat niet werkt met een van de hierboven vermelde accounts, hebt u een account bij een internetprovider.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op Een account toevoegen > Ander account.

 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik op Aanmelden.

  Opmerking

  • Als de instellingen niet worden gevonden, controleert u het e-mailadres en het wachtwoord, en tikt u op Opnieuw. Als de instellingen nog niet worden gevonden, tikt u op Geavanceerd en gaat u naar Stap 5 in de volgende procedure.

E-mailaccountinstellingen handmatig invoeren (geavanceerd)

Als u accountinstellingen handmatig wilt invoeren, moet u gegevens bij de hand hebben, zoals het type e-mailaccount (POP of IMAP) en het serveradres voor inkomende e-mail. In de onderstaande tabel vindt u een volledige lijst. Deze informatie is vaak te vinden op de website van uw e-mailprovider.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op Account toevoegen > Geavanceerde configuratie.

 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik op Volgende.

 4. Tik op Internete-mail.

 5. Ga als volgt te werk:

  Veld Actie

  Accountnaam

  Typ een beschrijvende naam voor het account. Dit is de accountnaam die wordt weergegeven op uw telefoon.

  Uw naam

  Typ uw naam. Dit is de naam van de afzender in de e-mailberichten die u vanuit dit account verzendt.

  Server voor inkomende e-mail

  Typ de naam van de server voor inkomende e-mail. Deze naam bevat doorgaans POP of IMAP (afhankelijk van het type e-mailaccount). Een serveradres voor inkomende e-mail kan er als volgt uitzien:

  • imap.contoso.com
  • incoming.contoso.com

  Voor enkele adressen zijn ook poortnummers vereist. Doorgaans zien deze er zo uit (vervang deze nummers door uw eigen nummers):

  • imap.contoso.com:123
  • incoming.contoso.com:123:1

  Accounttype

  Kies POP3 of IMAP4.

  Gebruikersnaam

  Typ uw gebruikersnaam.

  Wachtwoord

  Typ uw wachtwoord.

  Server voor uitgaande e-mail (SMTP)

  Typ de naam van de server voor uitgaande e-mail. De naam van de server voor uitgaande e-mail bevat doorgaans SMTP. Bijvoorbeeld:

  • smtp.contoso.com

  Voor enkele adressen zijn ook poortnummers vereist. Doorgaans zien deze er zo uit (vervang deze nummers door uw eigen nummers):

  • mail.contoso.com:123
  • mail.contoso.com:123:1

  Voor de uitgaande server is verificatie vereist

  Controleer of deze instelling klopt.

  Zelfde accountgegevens gebruiken voor verzenden van e-mail

  Controleer of deze instelling klopt.

 6. Tik op Geavanceerde instellingen, controleer of alle instellingen correct zijn, kies uw downloadinstellingen en tik op Aanmelden.

Een e-mailaccount verwijderen

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen Pictogram Instellingen en tik vervolgens op E-mail & accounts.

 2. Tik op het account dat u wilt verwijderen en tik op Verwijderen en tik vervolgens nog een keer op Verwijderen.

Verwante onderwerpen

Laat ons weten wat u vindt