Apps & Store

Mijn gezin configureren voor Windows Phone

Mijn gezin is de manier om het downloaden van apps en games mogelijk te maken en te beheren op de Windows Phone van uw kind. Als u een 'gezin' configureert (dit omvat het Microsoft-account van uw kind en een of meer accounts van ouders), kunt u kiezen welke typen appdownloads u wilt toestaan (gratis, betaald, beide of geen). Ook kunt u het beoordelingsniveau instellen voor de games die uw kind kan installeren.

Opmerking

Dit onderwerp heeft betrekking op Windows Phone 8.1. Als op uw telefoon Windows Phone 8 is geïnstalleerd, zien bepaalde opties en pictogrammen er mogelijk anders uit, en zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar. Controleer welke softwareversie u hebt en of er een update beschikbaar is.

Mijn gezin werkt samen met Microsoft Ouderlijk toezicht, een service die is ontwikkeld om controle te houden over de computeractiviteiten en onlineactiviteiten van kinderen. Als uw kind een pc of Xbox gebruikt, hebt u mogelijk al een gezin geconfigureerd om Ouderlijk toezicht te gebruiken. Of u uw gezin nu configureert op windowsphone.com of bij een andere service, u kunt uw gezin altijd op de website van Ouderlijk toezicht bekijken en beheren.

Volwassenen en kinderen hebben verschillende rechten voor het beheren van het gezin. Elk volwassen lid kan nieuwe leden toevoegen en downloadinstellingen van kinderen beheren, maar volwassenen kunnen niet de instellingen wijzigen van het account van andere volwassenen. Kinderen kunnen zich aanmelden bij Mijn gezin, maar zijn kunnen daar geen wijzigingen aanbrengen.

Wanneer u Mijn gezien de eerste keer configureert, moet u zich aanmelden met een e-mailadres en wachtwoord van een Microsoft-account van een ouder of voogd. Degene die dit doet, is de primaire ouder van het gezin, en dit is de enige persoon die het gezin uit Ouderlijk toezicht kan verwijderen. Wanneer u de primaire ouder van het gezin hebt geconfigureerd, kunt u dit niet meer wijzigen.

Nadat u een ouderaccount voor Mijn gezin hebt geconfigureerd, moet u zich hierbij aanmelden met het Microsoft-account waarmee uw kind zich bij zijn telefoon aanmeldt. Dit stelt uw kind in staat apps en games te downloaden in de Windows Phone Store. Als u wilt dat uw kind ook Xbox-games kan downloaden, moet u naar de Xbox-website gaan en de gebruiksvoorwaarden van Xbox namens het kind accepteren.

Ondervindt u problemen? Zie Veelgestelde vragen over Mijn gezin voor antwoorden op veelvoorkomende vragen over instellingen.

Mijn gezin configureren zodat een kind apps en games kan downloaden

 1. Ga op uw computer naar Mijn gezin op de Windows Phone-website.

 2. Meld u aan met het Microsoft-account van de ouder. Het is geen probleem als de ouder geen Windows Phone heeft. U kunt toch gewoon Mijn gezin configureren. Als de ouder geen Microsoft-account heeft, wordt u in de gelegenheid gesteld er een te maken.

 3. Klik op de configuratiepagina voor Mijn gezin op Aan de slag. (Als u eerder een kind hebt toegevoegd aan Mijn gezin of een gezin hebt geconfigureerd bij een andere Microsoft-service, wordt Aan de slag mogelijk niet weergegeven en kunt u op Een kind toevoegen klikken.)

 4. Klik op OK om een kind toe te voegen aan Mijn gezin. Geef op de aanmeldingspagina het Microsoft-account op waarmee het kind zich op zijn telefoon aanmeldt. Het kind kan nu apps in de Windows Phone Store downloaden.

  Opmerkingen

  • Als u een onlineaccount maakt voor een kind jonger dan 13 en het land/de regio is ingesteld op de VS, is verificatie van de volwassene vereist aan de hand van een Amerikaanse creditcard. Zie Veelgestelde vragen over Mijn gezin voor meer informatie.
  • Als uw kind een Windows Phone 8 heeft, moet u namens het kind de gebruiksvoorwaarden van Windows Phone accepteren, zodat het kind apps en games in de Store kan downloaden. Klik op de pagina Mijn gezin naast de naam van het kind op Gebruiksvoorwaarden accepteren.
 5. Als u een andere ouder aan Mijn gezin wilt toevoegen, klikt u op Een ouder toevoegen op de startpagina van Mijn gezin. Ouders kunnen samen de instellingen van kinderen wijzigen, maar ze kunnen niet elkaars instellingen wijzigen. Ga naar de website Microsoft Ouderlijk toezicht als u een ouder of kind uit Mijn gezin wilt verwijderen.

 6. Als het kind Xbox-games mag downloaden, gaat u naar Xbox.com, meldt u zich aan bij het account van het kind en volgt u de instructies om de gebruiksvoorwaarden van Xbox te accepteren. Als het account van het kind nog geen Xbox-profiel heeft, moet u er een maken.

  Opmerkingen

  • Als u de gebruiksvoorwaarden voor Xbox al voor uw kind hebt geaccepteerd (bijvoorbeeld op uw Xbox-console), hoeft u die niet nog een keer te accepteren, en ziet u de instructies daarvoor niet op Xbox.com.
  • Xbox.com staat aanmelden met accounts van kinderen niet in alle landen/regio's toe.
  • Als u al een Xbox-profiel voor uw kind hebt geconfigureerd, is er mogelijk een ander ouderaccount aan gekoppeld dan het account dat u gebruikte toen u Mijn gezin configureerde op windowsphone.com. Als dat het geval is, moet u dat account gebruiken om de Xbox-gebruiksvoorwaarden op Xbox.com te accepteren.

Instellingen voor het downloaden van apps wijzigen voor een kind

U kunt instellen of een kind apps en games mag downloaden in de Windows Phone Store en welke gamebeoordelingen het kind mag bekijken en downloaden.

 1. Ga op uw computer naar Mijn gezin op de website van Windows Phone en meld u aan met het Microsoft-account dat u als ouderaccount hebt geconfigureerd.

 2. Klik op de startpagina van Mijn gezin naast de naam van het kind op Instellingen wijzigen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het kind apps en games mag kopen, selecteert u onder Downloads van apps & games de optie Gratis en betaald toestaan.
  • Als het kind alleen gratis apps mag downloaden, selecteert u onder Downloads van apps & games de optie Alleen gratis toestaan. Hiermee voorkomt u dat het kind aankopen kan doen binnen apps, zelfs als dit gratis apps zijn.
  • Als het kind helemaal geen apps of games mag downloaden, selecteert u onder Downloads van apps & games de optie Niet toestaan.
  • Als u voor het kind een filter wilt instellen voor de gamebeoordelingen die hij of zij mag weergeven of downloaden, schakelt u Filter voor gamebeoordelingen in. Als u naar de website Microsoft Ouderlijk toezicht wilt gaan en de beoordeling wilt wijzigen, klikt u op Beoordeling wijzigen.
  • Als het kind niet-beoordeelde games mag zoeken en downloaden, schakelt u het selectievakje naast Niet-beoordeelde games toestaan in. (Bepaalde niet-beoordeelde games bevatten mogelijk inhoud die niet geschikt is voor uw kind.)

  Opmerkingen

  • Veel games worden beoordeeld op basis van de geschiktheid van de inhoud ervan voor verschillende leeftijdsgroepen, maar bij apps is dat niet het geval.
  • Als Filter voor gamebeoordelingen is uitgeschakeld, zijn de instellingen voor gamebeoordelingen verborgen. Schakel dit filter in als u gamebeoordelingen wilt weergeven.

Verwante onderwerpen

Laat ons weten wat u vindt