Office Mobile

Bruke OneNote Mobile

Hold oversikt over ting hjemme, på jobben eller på skolen ved hjelp av tekst, bilder eller lyd i Microsoft OneNote Mobile. Enten du må handle på vei hjem eller gå gjennom notater fra et møte eller en forelesning eller planlegger noe, kan du holde oversikten og få tingene gjort fra mobilen ved hjelp av OneNote.

Åpne OneNote-filer på Windows Phone

Slik oppretter du et nytt notat

 1. Gå til applisten, trykk OneNote OneNote-ikonet.

 2. I et avsnitt eller på en side, trykk Ny Nytt notat-ikonet.

 3. Hvis du vil legge inn en tittel, trykker du Angi tittel og skriver inn en tittel.

 4. Trykk under tittelen, og skriv deretter inn notatene.

 5. Når du er ferdig, trykk Tilbake Tilbake-knappen på selve mobilen for å gå tilbake til notatene og lagre endringene.

  Hvis du har satt opp en Microsoft-konto på mobilen, blir endringene lagret og synkronisert til standardnotatblokken på SkyDrive. Hvis det ikke finnes en standardnotatblokk på SkyDrive, blir det opprettet en ny notatblokk, kalt Min notatblokk, der notatene blir lagret. Du finner mer informasjon under Synkronisere dokumenter med SkyDrive.

  Hvis du ikke har satt opp en Microsoft-konto på mobilen, blir endringene lagret i Hurtignotater-delen på mobilen.

Obs!

 • Som i Microsoft OneNote på datamaskinen, blir endringene automatisk lagret når du går ut av OneNote Mobile ved for eksempel å trykke på knappene Tilbake Tilbake-knappen på mobilen eller Start Start-knappen på mobilen på mobilen.
 • Hvis du ikke skriver inn en tittel, blir den første linjen i notatet brukt som tittel.

Tips!

 • Vil du lage et notat med stemmen? Trykk og hold Start Start-knappen på mobilen-knappen for å starte Tale, og si deretter "Note" (på engelsk) etterfulgt av det du vil notere. For eksempel "Ikke glem melk og brød".
 • Du kan starte et nytt notat direkte fra startskjermen. I notatblokklisten trykker du Mer Mer-ikonet > Fest ny til start. Når det er gjort, behøver du bare trykke Nytt notat-flisen på startskjermen når du vil opprette et nytt notat.

Slik åpner du et notat

 1. Gå til applisten, trykk OneNote OneNote-ikonet.

 2. Trykk notatet for å åpne det. Hvis du ikke ser notatet, gjør du noe av følgende:

  • Trykk Søk Søk-ikonet, skriv inn ett eller to ord som finnes i notatet, og trykk deretter Enter Enter-ikonet. Trykk en side for å åpne den.
  • Hvis du ser en liste med notatblokker på OneNote-skjermen, trykker du den notatblokken som inneholder notatet. Naviger til den riktige siden, og trykk for å åpne den. Notatblokkene som vises, kan ligge på mobilen, på SkyDrive, på et område i Microsoft SharePoint 2010 (eller senere) etter på et SharePoint Online-område som er tilgjengelig med Microsoft Office 365.
  • Trykk Nylige Nylige notater-ikonet for å se en liste over notater du har åpnet nylig, og trykk deretter en side for å åpne den.
 3. Zoom inn og ut ved å strekke ut eller knipe sammen fingrene for å vise ulike deler av notatet, og rull ved å sveipe opp eller ned.

Obs!

 • OneNote Mobile støtter ikke alle funksjonene som finnes i Microsoft OneNote Web App eller Microsoft OneNote 2010 eller senere. Hvis et notat har innhold som ikke støttes i OneNote Mobile, kan du fremdeles åpne notatet og vise det på mobilen, men innholdet som ikke støttes, vil ikke bli vist.
 • Hvis du åpner en OneNote-fil som var lagt ved en e-post, kan du ikke lagre eller redigere filen på mobilen.
 • Hvis notatet du vil åpne, ligger i en lukket notatblokk, trykker du notatblokken under Lukkede notatblokker for å åpne den, og deretter kan du navigere til eller søke etter notatet.

Tips

 • Har du et notat du bruker mye, for eksempel en gjøremålsliste? Fest det til startskjermen, så kan du åpne det raskt. Trykk og hold notatet i OneNote, og trykk deretter Fest til Start.
 • Du kan kopiere innholdet fra et notat og lime det inn i andre filer, apper eller meldinger på mobilen.

Slik oppretter du en liste over gjøremål

 1. Trykk i brødteksten til notatet, trykk Oppgaver Oppgaver-ikonet, og skriv deretter inn det første elementet.

 2. Trykk Enter Enter-ikonet, og skriv deretter inn det andre elementet.

 3. Avslutt oppgavelisten ved å trykke Enter Enter-ikonet to ganger.

Slik oppretter du andre slags lister

 1. Gjør ett eller flere av følgende i et notat:

  • Du oppretter en punktliste ved å trykke Liste Punktliste-ikonet.
  • Du oppretter en nummerert liste ved å trykke Mer Mer-ikonet > Nummerert liste.
 2. Skriv inn det første elementet.

 3. Trykk Enter Enter-ikonet, og skriv deretter inn det andre elementet.

 4. Avslutt listen ved å trykke Enter Enter-ikonet to ganger.

Slik setter du inn et bilde i et notat

 1. Trykk Bilde Sett inn bilde-ikonet i et notat.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil ta et nytt bilde og sette det inn, trykk Kamera Kamera-ikonet, trykk på kameraknappen eller skjermen for å ta et bilde, og trykk deretterGodta.
  • Hvis du vil sette inn et eksisterende bilde, trykk på albumet som inneholder bildet du vil sette inn, trykk på bildet (eller bildene), og trykk deretter Fullført Fullført-ikonet.

Tips

Vil du opprette et nytt notat med bilder du har tatt med mobilen? Fra Start Start-knappen, trykk Bilder Bilder-ikonet > Kamerabilder > VelgVelg-ikonet > trykk på bildene du vil legge inn i notatet > Del Del-ikonet > OneNote.

Slik legger du til lyd i et notat

 1. Trykk Lyd Lydopptak-ikonet i et notat.

 2. Snakk og ta opp det du vil si.

 3. Trykk Stopp når du er ferdig.

 4. Trykk Lydnotat Lydnotat-ikonet.

Slik formaterer du tekst i et notat

 1. Trykk et ord i notatet, og dra deretter sirklene i hver ende av den merkede teksten for å ta med det første og siste ordet du vil formatere.

 2. Trykk Mer Mer-ikonet > Formater.

 3. Under Formater trykker du tekstformateringen du vil bruke.

  Alternativene for tekstformatering omfatter Fet Fet-ikonet, Kursiv Kursiv-ikonet, Understreking Understreking-ikonet og Gjennomstreking Gjennomstreking-ikonet.

 4. Du avslutter formatering av teksten ved å trykke etter den merkede teksten, trykke Mer Mer-ikonet > Formater, og deretter trykke på ikonet for formateringen som brukes for øyeblikket, for å slå det av.

Tips!

Du kan også bruke mer enn ett formateringsalternativ. Dette gjør du ved å merke teksten som skal formateres, trykke Mer Mer-ikonet > Formater og deretter velge det første formateringsalternativet. Etter det trykker du Mer Mer-ikonet > Formater på nytt, og velger enda et formateringsalternativ.

Slik starter du en ny side i en bestemt notatblokk

 • OneNote-skjermen, trykk på en notatblokk (den kan være åpen eller lukket), trykk på en del, og trykk deretter Ny Nytt notat-ikonet.

Slik sletter du en side

 1. I OneNote åpner du den delen i notatblokken som inneholder siden du vil slette.

 2. Trykk og hold inne siden, og trykk deretter Slett.

 3. Trykk Ja i meldingsboksen Slette side?.

  Hvis notatblokken er på SkyDrive eller SharePoint, blir siden slettet på både mobilen og serveren.

 4. Du kan slette en side som er åpen, ved å trykke Mer Mer-ikonet > Slett > Ja for å bekrefte.

Tips!

Du kan også slette flere sider om gangen. Gå til den delen som inneholder sidene du vil slette, og trykk Mer Mer-ikonet > Velg sider >, trykk på sidene du vil slette > Slett Slett-ikonet > Slett for å bekrefte.

Slik sender du et notat i en e-post

 1. I OneNote åpner du notatet du vil sende som vedlegg i en e-post.

 2. Trykk MerMer-ikonet > Del, og trykk deretter på e-postkontoen du vil bruke til å sende notatet.

 3. Legg til mottakeren og eventuell annen informasjon i e-posten, og trykk deretter Send Send e-post-ikonet.

Beslektede emner

Fortell oss hva du synes