E-post + kalender

Sende eller slette e-post

Når du har satt opp en e-postkonto på mobilen, kan du sende (eller slette) e-post fra denne kontoen.

E-poster i en e-postkonto, med noen meldinger som er valgt for flytting eller sletting

Slik skriver du en ny e-post

 1. Trykk den e-postinnboksen du vil bruke (for eksempel Outlook, Google eller en sammenkoblet innboks) på Start Start-ikonet.

 2. Trykk Ny Ny-ikonet. Hvis du er i en sammenkoblet innboks, trykker du på den e-postadressen du vil bruke til å sende e-posten.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Trykk Legg til Legg til-ikonet i Til-boksen, og velg deretter en kontakt.
  • Trykk i Til -boksen og begynn å skrive inn et navn eller en e-postadresse. Mobilen viser forslag til navn etter hvert som du skriver.
  • Hvis du vil fjerne en mottaker, trykker du vedkommendes navn eller e-postadresse og deretter Fjern.
 4. Trykk i Emne-boksen, og skriv inn et emne.

 5. Trykk under Emne-boksen, skriv inn e-postmeldingen, og trykk deretter SendSend-ikonet.

  Obs!

  Hvis du vil legge ved bilder i en e-post, trykk Legg ved Legg ved-ikonet, trykk deretter på albumet som inneholder bildene du vil legge ved, trykk på bildene, og trykk til slutt Fullført Fullført-ikonet.

Slik svarer du på eller videresender en e-post

 1. Trykk først den innboksen som inneholder e-posten du vil svare på, på StartStart-ikonet, og trykk deretter selve meldingen.

 2. Trykk Svar Svar-ikonet, og gjør ett av følgende:

  • Trykk Svar for å svare bare avsenderen.
  • Trykk Svar alle for å svare avsenderen og sende svaret til alle mottakerne.
  • Trykk Videresend for å sende e-posten videre til noen andre.
 3. Skriv inn meldingen, og trykk deretter SendSend-ikonet.

  Obs!

  Hvis du svarer på eller videresender en melding fra en sammenkoblet innboks, vil den bli sendt fra den e-postadressen du opprinnelig mottok meldingen på.

Slik sletter du en eller flere e-postmeldinger

 1. Trykk innboksen med e-posten du vil slette, på StartStart-ikonet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slette én e-post, trykker du e-posten for å åpne den, og deretter trykker du SlettSlett-ikonet.
  • Hvis du vil slette flere e-poster, trykker du til venstre for en e-post du vil slette. Det vises avmerkingsbokser ved siden av meldingene. Merk av i boksen Avmerkingsboks, merket ved siden av hver e-postmelding du vil slette, og trykk deretter SlettSlett-ikonet.

Beslektede emner

Fortell oss hva du synes