Apper + Windows Phone Store

Bruke OneNote Mobile

Hold oversikt over ting hjemme, på jobben eller på skolen ved hjelp av tekst, bilder eller lyd i Microsoft OneNote Mobile på Windows Phone. Uansett om du må handle på vei hjem, gå gjennom notater fra et møte eller en forelesning eller du skal planlegge noe, kan du holde oversikt og få tingene gjort fra mobilen ved hjelp av OneNote.

OneNote-fil på Windows Phone

Slik oppretter du et nytt notat

 1. Gå til applisten, og trykk OneNote OneNote-ikonet.

 2. Trykk Nytt Nytt notat-ikonet i en del eller på en side.

 3. Hvis du vil legge inn en tittel, trykker du Angi tittel og skriver inn en tittel.

 4. Trykk under tittelen, og skriv inn notatene.

 5. Når du er ferdig, trykker du Tilbake Tilbake-knappen på selve mobilen to ganger for å gå tilbake til notatene og lagre endringene.

  Hvis du har konfigurert en Microsoft-konto på mobilen, lagres endringene i standard notatblokk på OneDrive (tidligere SkyDrive). Hvis det ikke finnes noen standard notatblokk på OneDrive, blir det opprettet en ny notatblokk med navnet Min notatblokk, og der lagres notatene. Vil du vite mer, kan du se Synkronisere dokumenter med OneDrive.

  Hvis du ikke har satt opp en Microsoft-konto på mobilen, blir endringene lagret i Hurtignotater-delen på mobilen.

Obs!

 • Endringene dine lagres automatisk når du går ut av OneNote Mobile (for eksempel når du trykker Tilbake Tilbake-knappen på selve mobilen eller StartStart-knappen på selve mobilen).
 • Hvis du ikke skriver inn en tittel, blir den første linjen i notatet brukt som tittel.

Tips!

Du kan opprette nye notater direkte fra Start-skjermen. Trykk Mer Mer-ikonet > Fest ny til start i OneNote-skjermbildet. Etter det behøver du bare trykke Nytt notat-flisen på startskjermen når du vil opprette et nytt notat.

Slik åpner du et notat

 1. Gå til applisten, og trykk OneNote OneNote-ikonet.

 2. Trykk notatet for å åpne det. Hvis du ikke ser notatet, gjør du noe av følgende:

  • Trykk Søk Søk-ikonet, skriv inn ett eller to ord som kan finnes i notatet, og trykk deretter Enter Gå til-ikonet. Trykk en side for å åpne den.
  • Hvis du ser en liste med notatblokker på OneNote-skjermen, trykker du den notatblokken som inneholder notatet. Naviger til notatet, og trykk for å åpne det. Notatblokkene som vises, kan ligge på mobilen, på OneDrive, på et nettsted tilknyttet Microsoft SharePoint 2010 (eller senere) eller på et nettsted tilknyttet SharePoint Online, som er tilgjengelig med Microsoft Office 365.
  • Trykk Nylige Nylige notater-ikonet for å se en liste over notater du har åpnet nylig, og trykk deretter en side for å åpne den.
 3. Zoom inn og ut ved å strekke ut eller knipe sammen fingrene for å vise ulike deler av notatet, og rull ved å sveipe opp eller ned.

Obs!

 • OneNote Mobile støtter ikke alle funksjonene som finnes i Microsoft OneNote Online eller Microsoft OneNote 2010 eller senere. Hvis et notat har innhold som ikke støttes i OneNote Mobile, kan du fremdeles åpne notatet og vise det på mobilen, men innholdet som ikke støttes, vil ikke bli vist.
 • Hvis du åpner en OneNote-fil som var lagt ved en e-post, kan du ikke lagre eller redigere filen på mobilen.
 • Hvis notatet du vil åpne, ligger i en lukket notatblokk, trykker du notatblokken under Lukkede notatblokker for å åpne den, og deretter kan du navigere til eller søke etter notatet.

Tips

Slik oppretter du en liste over gjøremål

 1. Trykk i brødteksten i et notat, trykk Oppgaver Oppgaver-ikonet, og skriv deretter inn det første elementet.

 2. Trykk Enter Enter-ikonet, og skriv deretter inn det andre elementet.

 3. Avslutt gjøremålslisten ved å trykke Enter Enter-ikonet to ganger.

Slik oppretter du andre slags lister

 1. Gjør ett eller flere av følgende i et notat:

  • Du oppretter en punktliste ved å trykke Liste Punktliste-ikonet.
  • Du oppretter en nummerert liste ved å trykke Mer Mer-ikonet > Nummerert liste.
 2. Skriv inn det første elementet.

 3. Trykk Enter Enter-ikonet, og skriv deretter inn det andre elementet.

 4. Avslutt listen ved å trykke Enter Enter-ikonet to ganger.

Slik setter du inn et bilde i et notat

 1. Trykk i et notat, og trykk deretter Bilde ikonet Sett inn bilde. (Trykk Hopp over hvis du blir bedt om å laste ned Office Lens.)

 2. Sveip over til Album, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil ta et nytt bilde og sette det inn, trykker du Kamera Kamera-ikonet. Deretter tar du bildet og trykker Godta.
  • Hvis du vil sette inn et eksisterende bilde, trykker du albumet som inneholder bildet du vil sette inn, og deretter trykker du bildet (eller bildene). Avslutt med å trykke Fullført Fullført-ikonet.

Tips!

Vil du opprette et nytt notat med bilder du har tatt med mobilen? Gjør noe av følgende:

 • Med Windows Phone 8.1 - Gå til Start startknappen, trykk Bilder Bilder-ikonet og sveip over til Album. Trykk deretter Kamerabilder > VelgVelg-ikonet > trykk på bildene du vil legge inn i notatet > Del Del-ikonet > OneNote.
 • Med Windows Phone 8 – På Start startknappen trykker du Bilder Bilder-ikon > Kamerabilder. Trykk deretter Velg Velg-ikonet >, trykk bildene du vil sette inn i notatet > DelSend bilde-ikonet > OneNote
.

Obs!

Med Office Lens kan du skanne tavler, dokumenter og mye mer med mobilkameraet. Trykk Nedlasting når du blir spurt om det for å få Office Lens. Du kan også laste den ned fra Windows Phone Store, når som helst.

Slik legger du til lyd i et notat

 1. Trykk i et notat, og trykk deretter LydLydopptak-ikonet.

 2. Snakk og ta opp det du vil si.

 3. Trykk Stopp når du er ferdig.

 4. Når du vil spille av lydnotatet, trykker du Lydnotat Lydnotat-ikonet.

Slik formaterer du tekst i et notat

 1. Trykk et ord i notatet, og dra deretter sirklene i hver ende av den merkede teksten for å ta med det første og siste ordet du vil formatere.

 2. Trykk Mer Mer-ikonet > Formater.

 3. Under Formater trykker du tekstformateringen du vil bruke.

  Alternativene for tekstformatering omfatter Fet Fet-ikonet, Kursiv Kursiv-ikonet, Understreking Understreking-ikonet og Gjennomstreking Gjennomstreking-ikonet.

 4. Du avslutter formatering av teksten ved å trykke etter den merkede teksten, trykke Mer Mer-ikonet > Formater og deretter ikonet for den gjeldende formateringen for å slå den av.

Tips!

Du kan også bruke flere formateringsalternativer på den valgte teksten. Dette gjør du ved å merke teksten som skal formateres, trykke Mer Mer-ikonet > Formater og deretter velge det første formateringsalternativet. Etterpå trykker du Mer Mer-ikonet > Formater på nytt og velger et annet formateringsalternativ.

Slik starter du en ny side i en bestemt notatblokk

 • Trykk en notatblokk (den kan være åpen eller lukket) i OneNote-skjermbildet, trykk deretter en del, og trykk Nytt Nytt notat-ikonet.

Slik sletter du en side

 1. Åpne den delen i notatblokken som inneholder siden du vil slette, i OneNote.

 2. Trykk og hold inne siden, og trykk deretter Slett.

 3. Trykk Ja i meldingsboksen Slette side?.

  Hvis notatblokken ligger på OneDrive eller SharePoint, blir siden slettet på både mobilen og serveren.

 4. Du kan slette en åpen side ved å trykke Mer Mer-ikonet > Slett > Ja for å bekrefte.

Tips!

Du kan også slette flere sider om gangen. Gå til den delen som inneholder sidene du vil slette, og trykk Mer Mer-ikonet > Velg sider >, trykk sidene du vil slette, > Slett Slett-ikonet > Slett for å bekrefte.

Slik sender du et notat i en e-post

 1. Åpne notatet du vil sende som vedlegg i en e-post, i OneNote.

 2. Trykk MerMer-ikonet > Del, og trykk deretter på e-postkontoen du vil bruke for å sende notatet.

 3. Legg til mottakeren og eventuell annen informasjon i e-posten, og trykk deretter Send ikonet Send e-post.

Beslektede emner

Fortell oss hva du synes