Grunnleggende

SD-kort og mobilen

Noen typer Windows Phone har et SD-kort (Secure Digital) som brukes til å utvide lagringskapasiteten på mobilen. Hvis mobilen din har et SD-kort, finnes det i SD-kortsporet under batteridekselet bak på mobilen.

Windows Phone bruker et spesielt SD-kort med høy ytelse som fungerer annerledes enn SD-kort i andre enheter. Når mobilen bygges og konfigureres for første gang, slås den interne lagringsplassen og SD-kortet sammen og anses som ett lagringssystem.

Advarsel

Du må ikke fjerne SD-kortet i mobilen eller erstatte det med et annet. Hvis du gjør det, vil ikke Windows Phone fungere som den skal. Du kan miste eksisterende data på mobilen, og dette SD-kortet kan ikke brukes i andre enheter eller i en annen Windows Phone.

Fortell oss hva du synes