Mga App + Store

Hub ng Office

Ang Hub ng Office sa Windows Phone mo ay ang lugar kung saan mo magagawa ang mga dokumento, presentation, at spreadsheet mo sa Microsoft Office. Pumunta roon para maghanap at magbukas ng mga file, gumawa ng mga biglaang pagbabago sa mga iyon, o gumawa ng mga bago. Makakakita ka ng iba't ibang paraan para mahanap at mabuksan ang mga dokumneto mo. Sa Listahan ng app, i-tap ang Office icon ng Office para makapagsimula.

Hub ng Office
  • Kamakailan – Mahanap at mabuksan kaagad ang mga dokumentong ginamit mo kamakailan. O kung gusto mo, gumawa ng bagong dokumento mula rito.
  • Mga Lugar – Makita ang mga dokumento sa Office na nasa telepono mo o naka-save sa ibang lugar, gaya ng sa Microsoft OneDrive, sa site ng Microsoft SharePoint 2010 (o mas bago), o sa isang site ng SharePoint Online (na available sa Microsoft Office 365). At kung nagbukas ka ng mga dokumento mula sa email, maaari mong i-tap ang Email para makita ang mga iyon.

Mga kaugnay na paksa

Sabihin sa amin ang iyong palagay